Betűrendben - M

magnólia

Reménykedsz, hogy elhatározásod sikerül. Ha elég erőteljes az elhatározás és kitartó vagy, meg lesz az eredménye.
Magnóliát ültetni amely aztán kivirágzik: siker; az ellenkezője(elhervad) kudarc.

metró alagút

Kilátástalannak látod a jelenlegi helyzetedet, nem találod a megoldást egy vagy több problémádra.
Ha az alagútból kijutsz: saját erődből fog sikerülni a gond megoldása, csak össze kell szedni a bátorságod és gyűjtened kell egy kis önbizalmat.
Ha eltévedsz és látod a kijárat fényeit, de nem tudod azt elérni: saját csapdádba kerültél, kérj segítséget egy szerettedtől!

macska

- Önállóság, jó vezetői készségek. Macskakarmolás: átmeneti bizonytalanság, szívesen hagyatkoznál mások tanácsára, de büszkeséged tiltja a segítségkérést. Fekete macska: kockázatos vállalkozás, amelynek eredményében magad sem bízol. Cirmos macska: emelt fővel viselt kellemetlenség; tarka macska: nem tudsz kialakítani egy véleményt. Macska, aminek olyan színe van, ami a természetben nem fordul elő: kiegyensúlyozottnak, határozottnak mutatod magad, jókedvet színlelsz, holott épp ellenkező érzelmeid, hangulataid vannak.Megjegyzem, hogy szerintem a macska a szuverenitás és a kiszolgáltatottság együttes, ezért érdekes jelképe, számos alantas indulat áldozata. Valószínűnek tartom, hogy a macskák körüli balhitek kialakulása, a macskák üldözése azért gyakori, mert az emberek irigylik a macskák önállóságát esetleg hangos szerelmét, saját gyámoltalanságukért, kiszolgáltatottságukért a védtelen állatot, az igazi vad kicsinyített mását büntetik. Nehéz kivételt tennem a macska-rajongókkal, akik a gondoskodás ürügyén előszeretettel ivartalanítják kedvenceiket. Nem tudom bizonyosan, hogy a macska álombeli megjelenése összefügg-e az általam feltételezett sajátos viszonyulással.

madár

- Szabad szellem, önálló gondolkodás. Földre leeső madár; tévedésed, amelyet nem ismersz be, talán még önmagadnak sem.

madáretető

- Gyengeség; szereted magad olyanokkal körülvetetni, akik nálad rosszabb helyzetben vannak.

madárfióka

Segítségkérés. Ha madárfiókát, kismadarat a kezedben tartasz: segítesz valakinek; ha messzebbről látod, vagy fészkében van: félénkség; visszahúzódás.

madárijesztő

- Jó és eredeti ötleteidet, elképzeléseidet értetlenül fogadják.

mag

- Vetőmag: ügyes kezdeményezés. Gyümölcsmag: szerelem; kapcsolat, amelyet szeretnél szorosabbra fűzni.

magház

- Nők álmában: teherbe esés; a gyermekáldás körüli gondolatok. Férfiálomban: védelemkeresés.

magnetofon

- Balsejtelmek; kételkedsz saját eljárásod helyességében; olyan tanácsot fogadtál meg és próbálsz követni, amellyel nem értesz egyet.

magnetofonszalag

- Mulasztás; hanyagság. Lásd még: KAZETTA.

majom

- Ügyesség, éleselméjűség; igen jó képességek, amelyek nem párosulnak magasabb erkölcsi tartalommal; megnyerő és szélhámoskodásra hajló személyiség. Majom fenekét látni: jó megérzés, helytálló vélemény, amelyet azonban nem taktikus kimondani. Régi feljegyzés: „Majomnak a piros ülepe: átlátsz egy elöljáród mesterkedésein„.

makett

- Félretolsz egy végiggondolni való kérdést.

malac

- Szerencse. Malac, ha idegenkedést, félelmet ébreszt: visszafogottság; álszemérem. a

malom

- Céltudatosság, kitartás. Sajnos, kevesebb eredmény, mint befektetett munka. Szélmalom: nem tudsz a pénzzel bánni; szétszórod. Vízimalom: gőzölsz, hogy költekezhess; maszek zöldséges tünet.

malter

- Meggondolatlanság.

mandula

-Termékenység, testi és szellemi értelemben egyaránt. Mandulabél: gyümölcsöző ötlet, vállalkozás. Keserűmandula: ügyes terv, amely, sajnos, valaki ellen irányul; rossz irányba ható jó képességek, szervezőkészség. Mandula mint testrész; Mandulaműtét: - férfiálomban: szorongás, rossz partnerkapcsolat; megalázó visszautasítás; női álomban: agresszió; testi idegenkedés; kényszerből eltűrt szex.

mandzsetta

- Közöny. Mandzsettagomb: régi barát, akivel szemben már nem azt érzed, amit korábban; illendőségből fenntartott kapcsolat.

manikűr

- Protekciókkal, támogatással tudsz csak célt érni; de ezt nem ismered el.

manikűr készlet

-Tartalékolt, be nem vetett agresszív elképzelések; enyhe, de hatásos érzelmi zsarolással elért előnyök; inkorrekt érvényesülés; jogtalanul szerzett előnyök.

mankó

- Komoly gond; világnézet, erkölcsi válság; nem találsz választ a benned felmerülő kérdésekre.

manó

- A rosszabbik éned jelképe. Meggondolatlanul kimondott, de szellemes és találó megjegyzés, amelyet jobb lett volna lenyelned; engedsz egy belső csábításnak, úgy szerzel magadnak örömöt, hogy azzal másnak gondot okozol.

marcipán

- Kiszínezett élmények hosszú elbeszélése; túlzott jelentőséget tulajdonítasz minden veled megesett dolognak.

margó

- Makacsság.

marslakó

- Ha barátságos; megbocsátás; nagy örömmel kibékülsz valakivel; ha ellenséges, fenyegető: felszívtad magad egy jelentéktelen dolog miatt; egy tökkelütött ismerősöd felbosszantott.

matrac

- Maradi gondolkodás, aggályoskodás és az ebből fakadó eseménytelen élet. Nők álmában: férfiakról alkotott helytelen elképzelések egész sora. Férfiálomban: olyan nő ébreszti fel az érdeklődésedet - nem is akárhogyan -, akiről elítélőleg gondolkodsz.

mazsola

- Takarékoskodás.

medve

-Jó cimboraság, kedves cinkosság. Medve, ha ijesztő: egy barátod árulása. Játékmedve, mackó: olyanhoz vonzódsz, akit kicsit kelekótyának tartasz; keresed az olyan kapcsolatokat, ahol gyámkodhatsz. Jegesmedve: erőltetett komolyság; a könnyedség hiánya.

megcsal, megcsalás

- Lelkiismeret furdalás.

megengedni

valamit, amit ébren nem engednél meg Szeretsz titokzatoskodni; nagyon vigyázol, hogy ne adj okot a szóbeszédre.

megfejteni rejtvényt

talányt-Lezársz, befejezel magadban egy ügyet; elhatározásra jutsz.

megfeneklett

hajó, csónak - Szerelmi leleményeskedés, amely nem jár a várt eredménnyel.

megfulladni, vízbe fulladni, fulladás

- Ha te magad fulladsz meg: öröm ér. Ha a fulladástól megmentenek: egy jó akaróddal találkozol. Vízbe fojtanak: anyagi veszteség ér. Ha segítségére sietsz egy fuldoklónak: józanul oldasz meg egy veszélyes helyzetet. Vízi hulla: kedvtelés.

meghajolni

- Kínzó feszültség, gátlás: ha előtted hajlanak meg: vágyott, de el nem ért diadal; győzelmi és sikerábrándok; feszélyezettség.

meghalni

Egy ügyedet le szeretnéd zárni. Ha a konkrét lelki problémádat álmodod meg és ebbe belehalsz álmodban: a lelkedben lezártad ezt a gondodat.

meghatódni, meghatódottságot érezni

- Szeretni vágysz. Meghatódni olyasmin, amit ébredés után nem tartasz meghatónak: nem mered érzelmeid megmutatni, félsz, hogy visszaélnek vele; nem tudsz számot adni magadnak, nem érted a saját indulataidat vonzónak, érdekesnek találsz valakit, akinek különben minden cselekedete, viselkedése távol áll tőled.

meghívó

Rossz hír; munkahelyi konfliktus. Utólag értesülsz egy, személyedet, körülményeidet is érintő, változásról. Meghívó, ami egy régen megtörtént eseményre, találkozóra szól: valami mellett elmész; túl lezseren kezelsz egy kapcsolatot, ami többet jelent számodra, mint ahogy azt hiszed.

megrovás

- Tudod, hogy hibáztál; visszaéltél valakinek a bizalmával.

megszégyenülni

Titkos vágyaid jele; érzelmek, indulatok, vonzalmak, amelyeket titokban tartasz; újra és újra visszatérő fantáziák; gondolatok, amelyeket hol kedvvel, hol feszengve szövögetsz.

megszólítani

- Ha Te szólítasz meg egy ismeretlent: barátságtalanul viselkedtél valakivel, aki kedvesen közeledett hozzád. Ha téged szólítanak meg megbocsátják türelmetlenséged.

megteríteni asztalt

- Hiába várt vendégek, látogatók; egyedüllét.

megvadult állat, amely a valóságban szelíd

- Szenvedély, amelyet Te magad is helytelenítesz. Megvadult ember, őrült; türelmed fogytán van.

megvakulni

- Erősen szépített valóság; elfogultság. Szerelmesnek: feltétel nélküli hit, gyanútlanság; a partner túlértékelése, felruházása olyan tulajdonságokkal, amelyekkel nem rendelkezik; házasnak: elfojtott féltékenység.

megálló

- Bonyodalom; véget nem érő vívódás, perlekedés. Kikapcsolódás utáni vágy.

melegház

- Gondoskodás.

mell

„Jegyzi anyádat„ Krúdy. Mell, ha ijesztő vagy visszataszító lenne: kicsapongás, italozás, illetve az ezt követő szorongás jele. Melled, ha mutatod, mutogatod: - női álomban: lépre csalsz valakit, ravaszul hódítasz;-férfiálomban: erőfitogtatás. Saját melled, ha az rossz érzést ébreszt: - nőknek: mulasztás a családoddal szemben; férfiálomban: legyőzöttség; rabulejtettség. Lány álmában: mell, ami ráncos, fonnyadt vagy beteges kinézésű: felesleges bűntudat, indokolatlan félelem.

mellszobor

-Ádáz indulatok. Lásd még: SZOBOR

mellvéd

- Jó összeköttetés, magas rangú protektor; jóbarát, aki eléd áll, segítséget nyújt.

mellény

- Hencegés.

menetrend

- Pontatlanság, kapkodás. Utazás előtti álomban: túl szoros, túltervezett, túlszervezett program.

menhely

- A jövődtől való aggódás; gyűjtögetés, spórolás.

mennyország

- Hirtelen támadt kimerültség, fásultság; egyszerre több ismerősödben is csalódtál; átmeneti kiábrándultság, ami különösen azért zavar, mert különben lelkes, lendületes természetű vagy. „Betegnek mennyországban járni:jegyez közeli gyógyulást„ Krúdy.

mentő autó

- Jó elhatározás; jó irányú változás. Különben lásd még AUTÓ.

menyasszony

Lánynak: csalódás; terveid nem váltak valóra. Asszonynak; kialakulófélben lévő viszony. Férfiálomban: kedved ellen való fordulat.

menza

- Diákálomban: egy pedagógus iránti vonzalom jele. Felnőttálomban: elégedetlenség, unott körülmények. Gazdag ember álmában:fösvénység.

mesebeli táj

Gyermekálomban kiselhagyatottság. Felnőttálomban: jól tűrt, sőt kedvelt magány, egyedüllét.

mesefigura

Gyermekálomban: igazságtalanság, büntetés. Felnőtt álomban: kellemetlen házastárs, partner.

messzelátó

- Lásd: LÁTCSÕ

meszelő

-Jó színben akarsz feltűnni, ami természetes. De ha nem igyekeznél annyira, jobban sikerülne.

metró

- Menekülés a valóság elől, nyomott, kedélyállapot; metró, amely nem áll meg, elrobog veled az állomások mellett: kisajátító partner, aki elvonja a figyelmed minden egyébről, elidegenít a barátaidtól. Metróban benn rekedni angol magyarázat: két tűz közé vagy szorítva „Between the devil and the deep sea„

meztelen ember

Ha vágyat ébreszt: önmagáért beszél. Ha idegenkedést, megütközést vált ki: félsz, hogy valamely titkod kiderül. Ha Te vagy meztelen ott, ahol ez nem helyénvaló és ebben a helyzetben szorongsz: feloldódási képtelenség; rossz eszközökkel próbálod magad felé fordítani az érdeklődést. Ha jól érzed magad meztelenül, örömmel tölt el: érdekes tehetség; kitárulkozás, gyakran jó színészi képesség; színészkedési hajlam; különben ital hatása alatt tett hazug vallomások, viselkedések; kitalált történetek színes elbeszélése. Meztelen emberek között lenni esetleg felöltözve és ettől kínos zavart érezni: sznobérig; lépéstartási kényszer; nálad tekintélyesebbnek ítélt személyek véleményének a meggyőződésed ellenére való hangoztatása, saját ízléseddel ellentétes cselekedetek.

mező

Szabadság utáni vágy.

mikrofon

- Pletyka. Nincs kivel megosztanod a gondolataid - érzed, de azért naponta többször is megpróbálod megértetni magad.

mise

- Megtisztulási, jobbá válási törekvés; jószándék. Nem tudsz annyit tenni szeretteidért, amennyit szeretnél.

mocsok

- Szerencse.

mocsár

- Bűnös gondolatok, esetleg tettek; rossz lelkiismeret. Mocsáron járni veszélyérzet nélkül vagy jó érzéssel: szigorú, fenyegetőző környezet; elkövetett kisebb hibáidért rettentő letolást kapsz. Mocsárba elmerülni: igen károsnak ítélt szenvedély; eladósodás. Mocsáron csónakázni: szokatlan szerelmi vágyak.

mogyoró

- Jó beosztási, szervezési képesség, ami olykor kicsinyességgel párosul.

moha

- Szép érzések egy régi ismerőssel, baráttal szemben. Fiatalkori szerelem emléke. Mohos fa: be nem teljesedett régi szerelem; régi mulasztás, amelyet nem tudsz megbocsátani magadnak. Moha, ha szobádban, bútoraidon van: kissé megfakult szerelmi kapcsolat, ami szeretetté, barátsággá alakul.

molnár

- Szorgalmas, szívós munka, amelynek eredményét mások élvezik; javaidat szétszórod, szétosztogatod.

moly

Egy ellened irányuló alattomos lépés, amely nem ér célt, mégis maga a szándék rosszul esik neked; váratlan helyről, személytől érkező kellemetlenség.

monogram

- Azt jelenti, akinek a monogramját látod: félszeg vagy vele szemben, „álmodni sem mersz„ róla. Ha sajátod: magadnak kell segíteni magadon, nem tud más. Ha ismeretlen név kezdőbetűi: nem engedsz magadban utat egy ébredő érzelemnek.

morajlás

-Vigyázz,mert elragadnak az indulataid! Földmoraj: bűnösnek érzed magad, pedig csak kicsit hibáztál.

mosakodni

- Úgynevezett „tisztátalan„ valójában igen kellemes gondolatok, érzések. Tusolni: kapcsolataiddal packázol, könnyelműsködsz.

mosdó, mosdótál

- Szívesen nézel tükörbe.

moslék

-Időnként meghökkensz a saját ötleteidtől; különös dolgok jutnak az eszedbe.

mosogatni

- Utálatos feladat, amit humorral oldasz meg.

mosoly

- Lásd: NEVETÉS.

moszat

- Megújulási készség. Képes vagy mindent elölről kezdeni.

mosás

- Ruhaneműt mosni: félrelépés. Fogat mosni: restelled saját ellenséges indulataidat, de nem bírod leküzdeni azokat. Élelmiszert mosni: folyó víz alatt: könnyelműség, anyagiakban és érzelmekben egyaránt; élénk, kissé csélcsap természet; edényben mosni, áztatni ételt: pedantéria, spórolás, egy ideig tartó visszafogottság, majd egy fékevesztett cukrászdalátogatás, vagy valami még annál is jobb követ.

mosógép

- Halogatás; egy kényelmetlen ügyet el kell intézned, nemet kell mondanod valakinek. Mosógépbe olyan dolgot, dolgokat tenni, ami nem oda való: udvariasságot kell magadra erőltetned.

mosókonyha

Kedves és pikáns kamaszkori élmény, emlék.

mosószer

-Távol akarsz magadtól tartani visszatérő, neked nem tetsző gondolatokat.

motor

motorcsónak

Férfiálomban: nagy lendülettel ráhajtasz a barátod, esetleg közelebbi hozzátartozód nőjére. Női álomban: egy barátnő iránti rajongás, aminek rossz vége lesz: addig ömlengsz róla, amíg a partnered is felfigyel rá - lehet, hogy ezt akarod?

motorkerékpár

- Férfiálomban: agresszivitás. Női álomban: ha nem is tudod magadról, de szereted az erőszakot és ki is hívod azt.

mozdony

- Tettvágy.

mozdulat, mozgás

- Amit akaratod ellenére teszel: szétfeszít az indulat. Mozgás, aminek nem találod magyarázatát, önmaguktól mozgó tárgyak: féken tartott fantázia.

mozdulni

- Ha nem bírsz, lásd KÉPTELENSÉG.

mozi

- Mások dolgaival való törődés; kíváncsiskodás. Gyakran álmodnak moziról, akik saját erejüket mások gyengeségéből merítik; azért hallgatnak végig panaszokat, bajokat, mert ezek által saját relatív jó helyzetüket igyekeznek - elsősorban maguk számára - igazolni. V. ö.: CIRKUSZ, SZÍNHÁZ. Autós drive-in mozi: nem vagy egyenes önmagadhoz. Ürügyeket keresel ahhoz, hogy megcsináld, ami jólesik; fájdalmat érzel, hogy bódító hatású tablettát vehess be USA-beli magyarázat.

muskátli

- Női álomban: előnyben részesíted a látszatot; a kollégáknak, a szomszédoknak viselkedsz; ha ők tudják, hogy körülötted minden rendben van, akkor nem számít semmi. Férfiálomban: visszavágyódás a gyermekkorba.

mustár

-rendszeretet; szigorúság; különösen pénzügyekben.

mutatványos

-Álságos jellem; szenvelgő műbarátság; változékony hangulat.

máglya

-Tiltott szerelem, tiltott gondolatok; elvi ellenzékiség, vitakedv; vitaszeretet. Máglya, ha megégetnek rajta: túl heves indulatok, félelem önmagadtól. Lásd még: TÛZ.

mágnes

- Akaratod, meggyőződésed ellenére kialakuló érzelem, amely ellen küzdesz.

mák

- Rájössz, hogy félrevezettek. Mákdaráló: függő helyzeted miatt kénytelen vagy eltűrni valakinek a bosszantó és gyerekes hencegéseit.

málna

- Csókolózás. Málnás kert: szerelmi játék. Málnaszörp: visszautasítottál egy közeledést és most bánod; nem mentél bele valamibe, amihez kedved lett volna.

mályva (virág)

- Csábítás; mályvaszín: józanság; érzelmeid elé helyezed az érdekeidet.

márvány

-Fennköltség, erőltetett választékosság. Szigorú ítéletek.

mászni

- Rúdon - nők álmában: szex. Férfiálomban is az, csak bizarrabb ötletek jele. Kötélen: rajongás, gyerekes ragaszkodás. Földön mászni: meggátolt újítókedv; ne hagyd magad háttérbe szorítani! Fára mászni: jól képviseled a saját érdekeidet. Hegyre, hegyoldalon mászni: egy gyengeséged, félelmed leküzdöd; jó irányú változtatáson mész át.

mázolni

- Mást mutatsz és mást is hiszel magadról, mint amilyen vagy.

mécs

- Megrendülés; lemondás.

méh

- Bosszúság, ingerültség. Türelmetlen vagy a környezeteddel. Méhfullánk: megbántottak és erre Te is megbántasz valakit, természetesen nem azt, aki felingerelt; apróságok miatt zsörtölődsz

méhkas

- Kellemetlen rokonok; családi perpatvar. Régi feljegyzés szerint: örökösödési per.

mélység

- Tehetetlenség-érzet, félelem. Lásd még: SZAKADÉK.

ménes

- Vidámság, jó kedély; fiatalos gondolkodásmód.

mérce

- Férfiálomban: teljesítményelvűség; nők álmában: anyagiasság.

méreg (mérgező szer, anyag)

- Ha jeltelen üvegben van és csak Te tudod róla, hogy méreg: nagyon, túlontúl is ügyesnek hiszed magad, úgy gondolod cseleiddel célt érsz. Ha üvegen, dobozon a méreg jele látható: dühödben meggondolatlan kipakolásoddal olyan lavinát indítottál el, aminek magad is kárvallottjává válsz; saját hibádbóli presztízsveszteséged. Mérgesgomba: nevetségesnek tartod az ellened irányuló áskálódást; nem ér célt az ellened irányuló piti rossz szándék. Méregpor: igazságosan osztod el a dühödet, mindenkihez van egy rossz szavad. Mérget főzni: bosszúterv, amelyet, szerencsére, nem is akarsz megvalósítani, beéred az ábrándozással. Méreg, ha az ételedbe teszik és ezt észreveszed, vagy más módon be akarják neked adni: nagyobb jelentőséget tulajdonítasz magadnak, mint amekkorával bírsz; úgy érzed, hogy irigyelnek, valójában csak szeretnél irigylésre méltó lenni, sőt: ez a leghőbb vágyad.

mérleg

-Általában: jó diplomáciai érzék; kényes élethelyzet, amelyben meg kell gondolnod minden lépésedet, szavad. Fogyókúrázók álmában: késlekedő siker. Mérleg, amelynek nyelve, mutatója nem mozdul, bármilyen súlyt is helyezel rá: hatásvadászás; ha másként nem, hát úgy akarod magadra felhívni a figyelmet, hogy felbosszantasz valakit. Ide-oda lengő mérlegmutató: azt se bánod, ha szidnak, csak veled foglalkozzanak. Tapasztalatom szerint a mérleg mint álom, nem a kiegyensúlyozottság jele, inkább ellenkezője: hányódás az elbizakodottság és a kishitűség között, bizonytalan önértékelés.

mész

- Elkendőzött igazság; kimagyarázkodás őszinteség nélkül.

méz

- Praktikus gondolkodás; dolgos természet, ami háttérbe szorított érzelmi élettel, gyakran műkedvességgel párosul. Kicsorduló, szétfolyó méz: olyan esemény emléke, amelynek az utóhatása édesebb, mint maga az egykori esemény. Lépesméz: ne köss olyan megállapodást, amiről eleve tudod, hogy meg fogod szegni.

mézeskalács

- Szép ígéret; mézeskalács szív: minél mintásabb, színesebb, annál kevésbé őszinte kedveskedés.

mókus

- Leleményesség, vidámság.

móló

-Jóérzés; reményteljes Iehetőségek. Mólón átcsapó hullámok: ha látod: szerelmet ébresztettél; ha elsodornak: szerelmed magasabb hőfokú, mint azt helyesnek tartanád.

múmia

- Gorombán korlátozzák a szabadságodat.

múzeum

-Szeretsz emlékeidről mesélni, érdekes, figyelemfelkeltő dolgokat mondani. Múzeum, ahol egészen hétköznapi, közönséges tárgyakat, piszkos holmikat látsz: eredetieskedés, viccelődési kedv; hülyéskedés olyankor, amikor az nem helyénvaló.

műhely

Ha ismerős: jó kedvvel végzett, de nehéz munka. Ha idegen, ismeretlen célú műhely: halogatsz valamit, netán orvosi vizsgálatot.

műsorfüzet

- Sajnos, terved nem sikerül; partnered egészen másképp fog reagálni, mint ahogy eltervezted, ezzel aztán téged is kizökkent előre kiagyalt szerepedből; csalafinta mondandódból.

műtő

- Pontos és fontosnak tartott munka; a hibázástól való félelem.

mobiltelefon

Zaklatottság; be akarnak vonni egy olyan viszálykodásba, amihez semmi közöd.

Madárdal

Megszabadulás régi terhektől, vidámság.

Madzag

Megkötni csak azt szabad, ami összetartozik.

Magány

Ha sötétség, homály, fenyegető lények kísérik ezt az érzést, sürgősen tenni kell valamit. Félelmeit, ellenszenveit tegye félre, menjen emberek közé. Lehet, hogy nem királyfi, királylány várja, de egy másik magányos emberrel biztos megértenék egymást. Ha világosság dereng álmában, Ön már képes eldobni sötét szemüvegét.

Magas

Könnyen felismerhető, fontos.

Magasság

(pl. onnét letekint). Ha fél, szédül, túl nagy terhek nehezednek Önre. Valószínűleg egy döntést eldönthetetlennek ítél. Amíg ezt meg nem oldja, testi – lelki ereje gyengül. Ha élvezte, itt a bátor tettek ideje, de azért ne lépje át a saját korlátait.

Mágia

Ha Ön gyakorolja: menekülés az irrealitásba. Vigyázzon, hogy amikor felébred, teljesen visszatérjen a realitásba. Ha más alkalmazza: kiszolgáltatottságot, tehetetlenséget él át.

Magasabb, alacsonyabb

(pl. a másik személy dombon áll vagy magasabbnak tűnik). Általában az egyenlőtlen helyzet jele. A megjelenő érzelem mutatja, el tudja-e fogadni ezt a helyzetet. Ha magát érzi kisebbnek: fontos gyermekkori emlék jelentkezése.

Magzat

Egy új lehetőség, életének fordulója. Valami keletkezőben, fejlődőben van. Még nagyon sérülékeny, óvni kell, táplálni. Ne siettesse megszületését, türelmesen örvendjen.

Magyar

(pl. zászló). Olyan vagyok, olyanná akarok válni, és akkor elfogadnak. Az ő erejük, a mi erőnk, az én erőm.

Magyaráz

Nem érti? Nem akarja érteni? Van megoldás, ha nem csak érzelmei vezérlik.

Makk

Tartós erőfeszítését siker kíséri, ezért dicsőséghez vezet.

Mamut

Egy Ősi erőt ígérő férfi, aki nehezen illeszkedik be a társadalomba.

Margaréta

A tisztaság ígérete, a reményteljes jövő.

Marha

Gazdagságát jövendöli, de nem túl érdekes életet.

Markológép

Hatalmas romboló és építő erő – Ön irányíthatja. Ne csikorgassa fogát akkor se, ha nem tudja, hogyan kell kezelni.

Másolni

(könyvet, képet). A tudás, a kultúra elsajátítása. Egy példa követése. Bölcsebb lesz, de ne felejtse saját gondolatait se.

Masszírozás

A test igényei, amelyeket Ön szeretne kielégíttetni, vagy Önnek kellene kielégíteni. Ha sikerül: ellazulás.

Matematika

Ésszel akarja megoldani az érzelmi problémákat is. Csak egy ideig sikerülhet.

Matróz

Elégedetlenség jelen életével. Változtasson, de óvatosan (sok a hajótörés).

Mécses

Az élet végességére figyelmeztet.

Medál

Emlékeztet egy fontos eseményre, személyre.

Megállni

Jó, ha megállunk gondolkozni, pihenni, keresni a biztos utat – ébren is. Ha megakadtunk, nem vagyunk képesek továbbhaladni: a külső fenyegetést vegyük komolyan.

Megbocsátani

Természetesen az a fontos, mit bocsátott meg. Életében milyen csalódások érték, melyek váltak mostanában aktuálissá? Ezekért megbocsátott? De nem felejtett! Ügyeljen: a szenvedéssel szerzett hatalom gyűlöletet kelthet. Jobb lenne, ha kapcsolatait aktívabban alakítaná.

Megbotlani

Figyelmeztetés: a földet nézze, ne a csillagokat.

Megbukni

(vizsgán). Az élete ez a vizsga. Ne adja fel. Az önbizalom hiányát szorgalommal pótolhatja.

Megcsalják

Bizonytalan saját képességében, értékében. A félelem és düh elronthatja partnerkapcsolatát.

Megégetni magát

Saját érzelmei bajt hozhatnak. Ha már megégette magát, egy ideig még nyalogathatja sebeit, de ez ne váljon szokássá. Artemidoros: Élve elégni: betegnek gyógyulás, fiatalnak szerelmi vágy. Ibn Sirin: Ha a tűznek nincs lángja: tüdőgyulladás. Stekel: Szerelem és halál.

Meggyilkolják

Legnagyobb ellensége: saját maga. Keresse meg, melyik a leggyengébb oldala és fegyverezze fel.

Meghűlés

Valamire „ráfázott” és most a betegségbe menekülhet. Szerencsejátékoktól óvakodjon, főleg, ha huzatos helyen játsszák.

Megkötözve lenni

Ha házas, nehéz időszak következik. Fiatalembereknél óvatos lázadás lehetősége. Ne feledje, a kötelék megvédi saját hibázásától. Perverz szexuális vágyait mérséklettel elégítse ki.

Megvakulás

Nem akar meglátni valami nagyon fenyegető dolgot.

Méhek

A szorgalmas munka, az együttműködés jelképei. Ne féljen attól, hogy elveszíti önállóságát. Férfiaknál az impotencia lehetősége, nőknél felmerülhet a promiszkuitás is (hímek, még, több…). Ókori Egyiptomban: A lélek szimbóluma.

Meleg

(kellemes). Öröm, biztonság.

Mellkas

Itt halmozódnak fel a nyomasztó érzelmek. Ha álmában nyomás nehezedik mellkasára, hunyja be szemét, és képzelje el, hogy egy fenyőerdőben sétál, lassan, kényelmesen, érzi a fák illatát. Ha nem siet, ez a séta elviszi valahová, leemeli a terhet mellkasáról.

Melltartó

Nőt a saját mulandóságára figyelmezteti, férfit a máséra. Divatfüggő szimbólum.

Menekülés

Egy valóságos, de még teljesen meg nem értett fenyegetés elől menekül. Üldözője a múltból jön, és elronthatja jövőjét, ha nem sikerül vele szembeszállnia.

Mentegetőzés

Az őszinteség hiányossága. Ébren is hangosan ki kellene mondania: Hibáztam! Ebből okultam.

Mentő

Veszély, de segítséget kaphat.

Mennydörgés

Távoli, de hatalmas erő fenyegetése.

Méreg

(anyag). Bizalmatlansága indokolt, valamit el kell kerülni. Ez többnyire a saját tévedése.

Mérni

Csak pontosan, precízen, megfontoltan. Ne mulassza el az alkalmat, de kerülje a kapkodást.

Mérnök

Tervet készít, törekszik a pontos megvalósításra, kerüli a zavaró érzelmeket – ez most egy jó út az Ön számára.

Mesék

Az álmok testvérei. Ha megértjük őket, az álmok se lesznek idegenek számunkra. Az Ön álmában is megjelenhetnek mesealakok, meserészletek. Vesse ezeket össze az eredeti mesével, ha különböznek, gondolkozzon az eltérés lehetséges okáról.

Metszeni

(fát). Némi elégedetlenség környezetével. Ha elszánja magát, alakíthatja az Ön számára nehezen elfogadhatót.

Mezítláb

Így jó játszani, így kell vezekelni. Óvatosan haladjon, mert egy gyermekkori emlék nehezíti útját.

Meztelenség

Jelenthet nyitottságot vagy szégyent. A nyitottsághoz megfelelő társ kell (különben szégyenülés lehet a vége). A szégyent csak megfelelő társ változtathatja nyitottsággá. Ritkán van szexuális jelentése. Astrampsychos: Meztelenül ülni: elveszti vagyonát. Cayce: 1. Felfedni valamit, amit rejteni kellett volna. 2. Sebezhetőség, tehetetlenség.

Mikroszkóp

Még alaposabban, még részletesebben tanulmányozza aktuális problémáját.

Mohóság

Nem bízik a holnapban vagy nem érdekli? A mai öröm holnapi büntetés lesz.

Morzsa

Apró kellemetlenség, bizonytalanság.

Mosni

Egy régi bűnt, hibát jóvátenni. Megszabadulni egy kellemetlen emléktől.

Mozgás

A térbeli elmozdulás gyakran időbeli változást jelent, a múltból (mint ok) a jövő (félt vagy remélt) felé haladást.

Mulatni

Ha jó oka van rá, mulasson. Csak a reménytelenség vigadását kerülje.

Munka

Ha kötelességeit elvégzi, önmagával elégedett lehet.

Munkás

(ember). Valami munkát el kell végezni, el is fogja végezni. Bérét megkapja, de dicsőséget aligha. Társadalmi helyzetét bizonytalannak érezheti.

Műanyag

Nem tarja túl sokra (amit szimbolizál), nélkülözhető.

Műfogsor

Egy hazugság átmeneti előnyökkel fenyeget. Korának megfelelő terveket készítsen, és óvatosan mosolyogjon.

ABC kereső:

A
Á
B
C
CS
D
E
É
F
G
GY
H
I
Í
J
K
L
M
N
NY
O
Ó
Ö
Ő
P
R
S
SZ
T
TY
U
Ú
Ü
Ű
V
Z
ZS