Betűrendben - S

sál

- Titkolnivaló. Sál, ami nyakadra tekeredik, szorít, fojtogat: rettegsz attól, hogy titkod kitudódik; bűnösnek érzed magad.

sámfa

- Barátaid kihasználnak Krúdy. Férfiálomban: a nőkről vallott igen elavult, furcsa nézetek.

sánc

-Lásd: AKADÁLY

sánta, megsántulni

- Egészen rossz ötlet, amely mellett makacsságból kitartasz.

sár

- Általában: rettegés saját magadtól. Kínos, ám felszínes pedantéria, kukacoskodás; vonzalom a fölösleges tárgyakhoz, gyűjtögetési hajlam. Besározódni; túl sok energiát fektetsz abba, hogy becsületeden ne essék csorba; titokban olyasmit csinálsz, amit kínosnak tartasz; esetleg iszogatsz; szeretsz csámcsogni mások hibáin. Nők álmában besározódni, sárossá válni: akár elítélő formában, de szexualitás körüli gyakori gondolatok, szexuális témák előnyben részesítése, gyakran prüdéria; a könnyedség hiánya.

sárga

- Önsajnálat.

sárkány

-Gyermekálomban:félénkség,védelemkeresés. Felnőtt álomban: irreális, fantasztikus elképzelések; kivihetetlen tervek. Papírsárkány: jókedv, derűs szemlélet. Papírsárkány, ha a szobádban, az irányításod nélkül szálldos; gyanakvás, rosszhiszeműség.

sás

- Változó hangulat, befolyásolhatóság.

sáska

-Kedved ellen való program, vendégeskedés.

sátor

- Szerelem. Nagy kényelmesen berendezett kempingsátor: múlófélben lévő szerelem. Kis sötét sátor: titkos szerelem. Rádszakadó sátor: szerelem, ami akaratod ellenére uralkodik el rajtad. Sátorrúd: szerelmedben több a testi elem, mint az egyéb.

sátán

- Minél ijesztőbb annál nagyobb kedved lenne megcsinálni valami disznóságot; annál nehezebb ellenállnod a kísértésnek. Lásd még: ÖRDÖG.

sértés

Ha megsértenek álmodban és ébredés után visszaemlékszel a sértő szavakra: gondolkozz el rajta, hátha szelídebb megfogalmazásban igazságot is tartalmaz. Ha Te sértesz meg valakit és ez rossz érzéssel tölt el: tapintatból elhallgatsz valami fontos dolgot.

sétapálca, sétabot

- Szereted az élet árnyékos oldalát járni; rosszabb helyzetben lévőnek képzeled magad, mint amilyenben valójában vagy. Sétapálcával járni: férfi álomban: konzervatív gondolkodás. Nők álmában: kiszolgáltatottság; zsörtölődés. Idős nők álmában: az apa emléke.

sétálni

- Egyedül: kacérság, kihívás. Társaságban: pihenés, kikapcsolódás utáni vágy. Ismeretlen helyen jó kedvvel sétálni: jó értelemben vett kíváncsiság, tudásvágy.

síkság

- Egyedüllét, egyhangúság

sín

- Félelem; a szabadságodban való durva korlátozottság. Sínek mentén járni: megszoktad, hogy mások irányítsanak.

síp

- Veszélyes érzelmi helyzet; szerelmi csábítás.

sír

-elcsendesülés. Sírgödör: ravaszgondolatok. Sírhant: megfakult szerelem. Sírkert: békés napok. Sírkő: megrögzöttség; ha emberalakot ábrázol: rosszindulat. Idegen sírnál lenni: elfogadod a helyzetet olyannak, amilyen. Ismerős sírnál lenni: kis lelkiismeretfurdalás. Olyannak a sírját látni, aki még él: ellenséges érzelmeid jele. Megnyíló sír: ha rémületet kelt: egy régi kellemetlenséged emléke; ha kíváncsiságot ébreszt: emlékezésedre, önvizsgálatra való hajlam. Sírba feküdni: színészkedés, túljátszott érzelmek.

sírás, sírni

saját sírásod: múló bánat; megszabadulás, megkönnyebülés. Sírást, síró hangot hallani: régi, jobbára kényszerűségből elkövetett hibád; szorongatott helyzeted emléke. Síró embert látni: vetélytárs, akivel szemben mindent bevetsz.

sírásó

- Káröröm; gonoszkodás.

- Kívánság, ami sajnos nem teljesül. Kiborult só: türelmetlenség, ingerlékenység; sótartó: hallgatni kényszerültél ott, ahol lett volna mondanivalód. Sóbánya: jó gazdasági érzék; jó beosztás. Sózni: szórakozás, magadnak szerzett öröm.

sóhajtást, sóhajtozást hallani

- Elmulasztott segítségnyújtás; leráztál, leszereltél valakit, aki szívességet kért tőled.

sólyom

- Éleselméjűség, gyors gondolkodás.

sósav

-Férfi álomban: ne viselkedj ügyetlenül, ne szóld el magad és nem lesz semmi baj. Nők álmában: meg kell nyugodnod; most van a legnagyobb szükséged a higgadtságra.

sósborszesz

Könnyed megbetegedés. Sósborszeszes cukorka: derűs nosztalgia; szerénység.

sóska

- Jó remény.

sömör

- Ha látod valakin: harag; ismerősödön, barátodon: rosszat mondtál róla és most igyekszel olyan rossznak is látni, min ahogyan dühödben beállítottad. Sömört, ha magadon látsz: szóbeszéd, rossz lelkiismereted van fecsegésed miatt.

sör

- Minél nagyobb a habja, annál nagyobb meggondolatlanság. Sör, ha kiömlik: gyermekáldás. Sörösüveg: kis jutalom, nyereség. Söröskupak: mások helyett végzett munka. Sör, ha rádömlik: adósság. Sörfőzde, sörgyár: mulatság. Söröző: megérdemelt pihenés.

sörény

- Váratlanul ébredő szenvedély. Sörény, ha olyan színű, ami rendesen nem fordul elő, sörény, ha rajtad nő: olyan vágy, szenvedély, ami megijeszt.

sörét

Kis pénz, ami azért jól jön.

sötétség

A sötét ha jólesik: magadnak való természet, szeretsz egyedül lenni, nem szereted ha dolgaidba beleszólnak; ha félelmet kelt: az egyedülléttől, magánytól való félelem; segítőre, támogatóra lenne szükséged, egyedül nehezen boldogulsz az életben mindig kell valaki bíztasson vagy noszogasson.

sövény

Rossz kifogás; olyan akadályokra hivatkozol, amiket könnyen leküzdhetsz.

súgó

- Rosszindulatú ismerős, aki beférkőzik a bizalmadba.

súly, súlyzó

-Ha nagy, nehéz súlyt könnyedén megemelsz: túlbecsülöd magad; lenézel egy problémát. Súly, amit nem bírsz megmozdítani: megoldhatatlannak tűnő gond, tehertétel, amitől szabadulni igyekszel. Lábad, ha olyan súlyos, hogy nem bírod mozdítani, cipő, aminek súlya miatt nem tudsz haladni: szándékod, akaratod elleni események; terhes programok sora. túlterheltség. Háztartási súly: felnagyított probléma.

súlykolni (ruhát)

- Feddhetetlen jellemnek tartod magad; másokat viszont mindenért megbírálsz.

súlytalanná válni

- Háttérbeszorítottság, kihasználatlan képességek. Más, mint a repülés-álom, az álombéli repüléshez ugyanis több-kevesebb erőkifejtés kell, a súlytalanság-álomban pedig szinte akarata ellenére válik az álmodó lebegővé, de azért van rokonság a két álom-féle között. Ha álombéli súlytalanságod ellen küzdesz, kapaszkodót, fogódzót igyekszel elérni: tanácstalanság; előnytelen, hátrányos helyzetedből kitörni készülsz, csak nem tudod milyen irányba próbálkozz. Ha álombéli súlytalanságod, lebegésed jó érzéssel tölt el: elaprózott tehetség; túlterheltség; méltánytalanságok, amelyeket elszenvedsz.

süketnéma

- Ha mutogatását érted: benned lévő akadály ami meggátol egy kínos, de szükséges vélemény kialakításában.

sürgöny

-Aggodalom, rossz hírtől tartasz; bajban lévő jóbarát, ismerős.

sütemény (fogyókúrás álomban)

-Vágy; egyébként: bocsánatos bűn, élénk természet.

sablon

- Kordába kényszerített gondolatok.

sajt

Fiatalos, szinte gyerekes tervezgetés; finnyáskodás; érzékenykedés. Kellemetlen szagú sajt: kényeskedő természet.

sakk

- Megoldás, kiútkeresés. Üres sakktábla: tanácsra, segítségre szorulsz. Sakkozni: alkotókedv. Sakkjátszma, sakkhúzás, amely álmodban kiváló, de ébredős után nem emlékszel vissza jó lépésedre: valami benned lévő akadály, amely meggátol abban, hogy helyes felismerésre juss. Sakkfigura: jó észjárás, intelligencia, amely azonban mások lenézésével párosul. Sakk-király, királynő: ha fekete: ádáz gondolatok, titkos rosszindulat. Ha fehér: röstelkedsz felfortyanásaid miatt; futár: a gyors, radikális megoldások híve vagy, nem nagyon törődsz mások érzékenységével; ló: problémáidat alábecsülöd, megharagszol azokra, akik más véleményen vannak; bástya: könnyűszerrel megoldott feladat; paraszt: ha fekete-előítéletek, intelligenciádhoz méltatlan gondolatok; ha fehér-jóindulattal ugyan de lekezelsz másokat. Szétguruló sakkfigurák: nem tudsz úrrá lenni egy problémán, de csak azért, mert nem fektetsz elég figyelmet rá, alábecsülöd. Megelevenedő, maguktól mozgó sakkfigurák: igen jó, ám kihasználatlan képességek; embergyűlölet, amelynek első számú kárvallottja Te vagy.

sakál

- Megfontoltság; ravaszkodás; elhallgatott vélemények. Sakál, ha házad előtt, lakásodban ordít: halkan és jóindulatú hanghordozással, de nagyon bántó és igazságtalan dolgot mondtak neked.

salak

- Ügyeskedés; haszonelvű, kissé potyaleső természet.

sampon

- Elégedetlen vagy magaddal. Sampon, ami nem habzik: kis leégés. Hatalmas, bőhabú sampon: támadással próbálsz védekezni.

sapka

-Férfiálomban: megalkuvásra kényszerülsz; lejjebb kell adnod. Nők álmában: ügyesen manipulálsz; környezetednek, partnerodnak úgy adod el saját ötleteidet, mintha azok az övéi lennének.

sarkantyú

- Erőszakosság.

sarkcsillag

- Jó úton jársz; helyesen cselekszel.

sarló

- Ártani akarsz valakinek; bosszúterveket forralsz.

sarok

- Utcasarok: válaszút előtt állsz; cipősarok: férfiálomban: hátrányos helyzet a partnerkapcsolatban; nők álmában: kíméletlenség. Tűsarok: férfiaknak: alárendeltség; nőknek: szerelmi küzdelem.

saru

- Férfi álomban: sokkal fontosabb számodra egy kapcsolat, mint ahogy azt hinni szeretnéd. Női álomban: behízelgő modor, számító kedveskedés.

satu

- Gond, kényelmetlenség.

savanyú ízt érezni

- Nem teljesült kívánságok, remények; irigykedés. Savanyúcukor: abból indulsz ki - helytelenül -, hogy neked úgy se sikerül. Savanyúkáposzta: kiszámított idő, pontos tervek, amelyeket megzavarnak, váratlan és kellemetlen közbejött ügyek.

seb

- Ha rajtad van: titkolt lelki fájdalom, amit emelt fővel próbálsz elviselni; az előállított helyzetért magadat is okolod; ha sebet ejtesz, sebesültet látsz: agresszív gondolatok; mást, másokat hibáztatsz bajaidért.

sebességváltó

-Kényszerű alkalmazkodás, szeretnéd már végre azt tenni, amihez kedved van.

segélykérés, segélykiáltás

- Beleavatkoztál egy olyan dologba, amihez nincs közöd.

segítség

- Ha Te segítesz emelni, cipelni: kihúztad magad egy feladat, tennivaló alól; ha neked segítenek: megjátszott gyámoltalanság.

selejt

- Nyomasztó emlékek.

sellő

- Női álomban: hatásosság, jogos önbizalom: szerelmi siker, amit meglehetősen hideg fejjel érsz el. Férfi álomban: elbűvölő, de a testi szerelmet kerülő partner, aki kimondhatatlanul is rádhárítja ezért a felelősséget, joggal vagy azért dühös.Altestem haltest - Romhányi József

selyem

- Ha varrod: kreativitás, intelligencia. Ha érzed finomságát, esetleg simogatását, kellemes tapintású: könnyelműség.

selyemhernyó

- Tervszerűség. Ha visszataszító, undort kelt: kedved elleni kapcsolat, rossz viszony.

seprű

- Irigykedés az ellenkező nemre. Férfiálomban: megszerelmesedés, úgy érzed megbabonáztak; seprűnyél: bizonytalankodsz a saját férfiasságodba vetett hited nagyszájúskodással támasztod alá, ezzel persze nem tudsz mást meggyőzni; a gyengédség nem gyengeség! Nők álmában a seprű: varázserőre vágysz, uralkodásra törsz; seprűnyélen lovagolni: önhittség, a férfiak lenézése és irigylése; úgy gondolod, hogy ha férfi lennél, mindent jobban csinálnál mint ők.

serleg

- Megtiszteltetés; olyan ember társasága, akit tisztelsz, akinek adsz a véleményére, akitől tanulhatsz. Aranyserleg: ünnepélyes hangulat; valami kizökkent a szokásos helyzetedből.

serpenyő

- Hozzáfogsz összegyűlt dolgaid, tennivalóid rendezéséhez.

serte

- Megbántottság.

sertéshizlalda

- Ügyes gazdálkodás; ravasz tervek.

sertéshús

- Rosszindulat. Sertéskaraj: csalás.

sertésól

- Számítás; üzleti gátlástalanság, amellyel pillanatnyilag célt érsz, de megkockáztatod barátaid elfordulását. Sertésólban disznókkal együtt lenni: rossz véleménnyel vagy magadról; szigorú bírálatot kaptál, amit kénytelen vagy elfogadni. Sertésólban szerelmeskedni: hamis erkölcsi felfogás; gyakran oktalanul elítéled saját vágyaidat.

sex, szex

- Lásd: szeretkezni.

sikkasztani

- Üzleti sikertelenség.

siklani

Általában kiéletlenség, de nem szexuális értelemben, inkább az alkotókedved hátráltatása. Vízen siklani: könnyedség, nagyvonalúság; jó humorérzék és egy kis felelőtlenség. Havon, jégen siklani: kreatív de irányításra szoruló alkat, kissé képzelegsz önmagadról, nem vagy olyan önálló, mint hiszed.

sikló (jármű)

- Ha látod: távolságtartás, ha utazol benne és jól érzed magad: kellemes kapcsolat; ha ijesztő érzést kelt, letér a pályáról, himbálózik: szerelmi félelem.

sikló (állat)

- Lásd: KÍGYÓ

sikoltást hallani

Megpróbálnak befolyásolni, elültetik valamivel kapcsolatban a bogarat a füledbe, de ezzel csak befolyásolni szeretnének a saját céljuk elérésének érdekében. Ha nem vagy képes sikoltani, pedig akarsz: érzelmi csapdába estél; nem tudsz dönteni egy fontos kérdésben.

sikátor

- Ismételten elkövetett hiba.

simogatás

- Mulasztás, amit a közvetlen környezetedben követsz el; szerelmi simogatás: önmagáért beszél: régi házasságban, partnerkapcsolatban: enyhe elhanyagoltság-érzés; friss szerelemben: feloldódási igyekezet.

sintér

- Betegség.

sirály

Krúdy szerint a bánat madara; magam úgy gondolom: kecsesség, a művészi érzék és a szépség iránti fogékonyság jelképe.

sisak

- Merevség, dölyf; megdönthetetlennek hitt elképzelések; öncélú és értelmetlen szabályok állítása és betartása. Ellentmondást nem tűrő kinyilatkoztatások. Sisakot, ha fejeden érzel, de nem tapinthatod: raplis természet, szeszélyeskedés.

sivatag

- Aki járt már sivatagban: emlék; aki csak álmodik róla: rossz kapcsolatteremtési készség; túl heves, túl lendületes közlekedés, ami a partnert elijeszti.

skatulya

Lásd: DOBOZ

skócia

-Igényes italfogyasztás, jó ízlés. Skót viselet: nők álmában: veszélyes rivális; férfi álomban: kifinomultság, érzékenység.

slusszkulcs

- Kimászol egy bajból. Elveszett slusszkulcs: nem jött be, amire vártál; rossz megoldás.

smaragd

Túlértékelt barátság; ideál, aki közelebbről megismerve csalódást okoz.

smirgli

- Rossz modorú környezet, munkahelyi nyavalyák.

sodrony

- Barátság, cinkosság.

sodrófa

Nők álmában: komoly rendteremtésre, beolvasásra készülsz; majd most megmutatod, hogy ki az úr a háznál. Férfiak álmában: be nem tartott fogadalom, ígéret.

sokadalom

- Ha messziről látod: beletörődés; rábólintasz valamire anélkül, hogy tényleg igazat adnál, meggyőződésed ellenére mondasz valamit: sokadalom közepén lenni: nagy tűrőképesség; sokadalomból kifelé igyekezni, menekülni: mások befolyása alá kerültél.

sonka

- Birtoklási vágy.

sorompó

- Erős önszabályozás; sorompót áttörni: szeretnél megszegni bizonyos akadályokat. Leereszkedő sorompó: férfi álomban: kis baj; nők álmában: undok voltál valakivel; felemelkedő sorompó: váratlanul keletkezett szabadidő, amit nem tudtál jól kihasználni; elszalasztott alkalom. Emigráns-álomban a sorompó: honvágy.

sorsjegy (lottótotó szelvény)

- Optimizmus; Majd csak lesz valahogy gondolatok; nagy horderejű kérdésekben gyorsan és határozottan döntesz, apróságokon rágódsz.

sorsolás, sorshúzás

Jutalom, elismerés, amelyre számított-ál és ami elmaradt, vagy alulmúlta várakozásod.

sortűz

- Nyomorúságos hangulat, de azért nem olyan borzasztó a helyzeted mint hiszed; hamarosan megnyugvást találsz.

soványodni

- Rosszkedv; sikertelen fogyókúra.

spanyolország

- Büszke udvariasság, fölöttébb jó modor.

spanyolviasz

-Idősebbek álmában: családi titok, amit már túlhaladott az idő. Fiatalok álmában: jó humor, kedélyes természet.

spenót nyersen

-Jó kilátások. Megfőzve: gyermekkori rossz emlék.

spirál

Hajlékonyság, engedékenység. Spirál, mint fogamzásgátló: képzelgés; aggályoskodás. Füzetgerincen: ötletesség.

sport, sportolni

- Fárasztó egyhangú tevékenység; kiéletlen jogos igények.

spárga

Jelenti kapcsolataidat. Összegubancolódott spárga, amit nem tudsz kibogozni: egy ismerősöd, hozzátartozód számodra érthetetlen viselkedése. Spárga, ami nem bizonyul elég hosszúnak ahhoz, amire fel akarod használni: valaki megbántott. Spárgagombolyag; szomorú elválás, búcsúzkodás. Elszakadó spárga: kamasz álomban: törekvés az önállóságra; felnőtt álomban: eltávolodás.

spárga (növény)

- Ínyenc vágyak.

sróf

- Rendszeretet.

stopolni

- L. AUTÓ

stopperóra

Férfi álomban: félelem. Nők álmában: kötekedés.

stoppolni

- Folyamatosság; zoknit stoppolni: bajok, amik a Te hibádból következnek be.

stoppolófa

-Becsület, régi szép emlékek.

strand

Télen, rossz időben: egyszerű vágyakozás. Strandon szorongást érezni, kényelmetlen helyzetbe kerülni: szexuális bizonytalanság. Strandruhában társaságban megjelenni: szégyenkezés, titkod kitudódik régi feljegyzés.

strucc

- Jókedvű felszínesség.

suba

-Tiltott szerelem. Suba, ha szúr, dörzsöl: túlérzékenység, sértődöttség; suba ha puha, simogató: könnyelműség. Kifordított suba megunt szerelem. Subát szőnyeget készíteni: talpraesettség; jól elvagy magadban.

sugár (ha láthatatlan)

- Eltúlzod saját jelentőségedet, fontosságodat. Sugárzást látni: fejtörés.

suhogást hallani

- Olykor megijesztenek saját gondolataid, ötleteid; idegennek érzett fantáziák.

svábbogár

- Halogatott munka, összegyűlt tennivalók; önmarcangolás helyett bele kellene vágnod mulasztásaid felszámolásába.

svájc

-Rendezett anyagi és egyéb körülmények, különben dögunalom.

svédország

- Nem a szexuális tilalmak akadályoznak a jó partnerkapcsolatod kialakításában; máshol keresd a megoldást.

Saját farkába harapó kígyó (Uroboros)

A végtelenség, az örök visszatérés ősi szimbóluma. A lelki és a testi kapcsolata. Kedvező jel, megértheti önmagát.

Saját képe

Saját sorsa, jövője foglalkoztatja. Ha a kép reális, jó jel, mert a valóságos helyzetet ítéli meg. Ha a kép torz, keressen egy jó barátot, aki tükörként szolgál. Egyes részletek eltérése sajátos érzékenységre utal (pl. nagyobb fül: amit mondanak).

Sajnálat

A sajnálat tárgya az álmodó valamely tulajdonságát hordozza. Nem akarja elfogadni ezt a tulajdonságát.

Saláta

Változatosságra vágyódik, de az megfekszi gyomrát. Artemidoros: Veszteség. Apomasaris: Ha ecettel eszi: rossz előjel.

Sántítás

A jó szellemi képességeket rossz célokért használják. Néhány hétig óvakodjon jó eszű ismerőseitől. Ön se ártson másoknak, mert a büntetés utoléri. Jung: A karakter nem alkalmazkodó részére utal, amely negatív hatással lehet a viselkedésre.

Sápadtság

Saját arcunkat feltűnően sápadtnak látni: rossz hír, amely nem meglepő.

Sárgabarack

A test és a lélek termékenysége.

Sarj

(növény). Utód, gyermek, a vele kapcsolatos félelmek és vágyak.

Sáros

Rossz úton járt, belekeveredett valamibe.

Sav

(maró anyag). Valami marja, emészti bizalmát, jó érzéseit, barátaihoz fűződő kapcsolatát.

Savanyú

Kellemetlenség. Vágjon jó arcot hozzá.

Sebesség

Életének tempója. Milyennek érzi? Túl gyorsnak, veszélyesnek vagy felszabadítónak, örömet hozónak?

Sebész

Lelki sebét csak bátor operáció gyógyíthatja (teljes őszinteség).

Sebhely

Régi emlék, már nem sajog, de figyelmeztet. Cayce: Múltbeli események nyoma, tökéletlenség.

Segély

A lelki nyomorékoknak jár. Ne fogadja el.

Segíteni

Ha bajban nyújtja kezét, tartós barátság születik.

Sejt

(biológiai). Valami nagyon egyszerű, de fontos dolog most kezd fejlődni.

Sekrestye

A lélek uralkodik a test felett.

Serdülő ember

Ilyen korban levőnek: saját konfliktusok megjelenítője. Idősebbnek: a fiatalosság, a szabadság, a vidámság ígérete. Természetesen nem kell serdülőként viselkedni ahhoz, hogy vidámak legyünk.

Sérült

(ember). A lába sérült: nem tud tovább haladni. A szeme: nem látja helyesen a helyzetét. A keze: egy alkalmat képtelen megragadni. A füle: nem hallja az igazságot.

Síelni

Ha siklik: kielégülés. Ha bukik: egy kudarc emléke ma is bénít.

Sietni

Törekedni egy vágy, terv gyors megvalósítására. Figyelmeztetés, nehogy valamit elsietve tegyen (különösen akkor, ha közben valami baleset érte).

Siker

Ha nem elégíti ki az álombeli siker, megízlelte édességét, küzdeni fog érte, és el is éri.

Sikkaszt

Érdemtelensége elnyeri megfelelő jutalmát.

Sikoltás

Egy gondolat rettenete visszhangzik álmában. Ébren se haladjon tovább, amíg meg nem találta a fenyegetés forrását.

Síkos

(út). Bizonytalansága érthető, hiszen a kockázat túlságosan nagy.

Sima

(felület). Vágyainak és képességeinek megfelelő. Nem akadályozza senki, de támogatást se kap. Használja ki a lehetőségeket.

Sípszó

Figyelmet felhívó, segítséget kérő. Nem engedi, hogy becsapja, ámítsa önmagát.

Sírás

Megkönnyebbülés, egy teher lassan távozik. A nevetés még kissé odébb van, de jönni fog, ha környezete megértő. Astrampsychos: Öröm fogja eltölteni lelkét.

Skorpió

(állat). Veszélyes és bátor ellenség. Ha le tudjuk győzni, új élet lehetősége.

Sláger

(dal). Egy emléket idéz, és mintha mondana valamit. Inkább a saját gondolatait gondolja.

Slicc

Nőnél: erkölcse óvja álmát. Férfinél: hangsúlyozza vagy szégyelli? Van miért.

Sodródik

Amitől fél, bekövetkezik.

Sofőr

Más kezében lévő hatalom. Egy elfogadhatatlan szexuális vágy.

Sógor (-nő)

A házastárshoz való viszony jelenik meg, valószínűleg problémák, elhidegülés, amelyet még nem mernek kimondani. Átmeneti zavaros időszak után helyreáll a régi egyensúly.

Sorakozó

Be kell állni a sorba, vállalni kell a közös felelősségből. Az egyénieskedésnek nem most van itt az ideje.

Sors

Az álom az addig megtett útról szól, és a jövőt kutatja. Tartalmazza az egyéni sors legfontosabb elemeit – rejtett formában. Az álomelemzés tehát sorselemzés.

Sorsjegy

Sorsa fordulását várja ettől a jegytől, mert a saját erőfeszítéseiben nem bízik. Az elkövetkező napokban valóban kevés az esélye a személyes sikerre. Ha eddig tűnődött, megkockáztasson-e egy szerencsejátékot, most tegye meg (egy órára jutó bérével!). Nem biztos, hogy nyer, de legalább megpróbálta.

Sorsolás

Az egyéni felelősség, feladatvállalás elhárítása. Ne bízzon a szerencséjében.

Sorszám

Hányadik Ön? Ki tudja várni sorát? El tudja fogadni, hogy egy a sok közül?

Sótlan

Unalmas, ízetlen (élete). Ki a hibás ezért?

Soványság

Szegénység, szomorúság. Ha a valóságban kövér: terhektől megszabadulás. Szegénység ellen a diéta nem segít, a szomorúság meg a csontjáig hatol. Biblia: Aszály.

Söpörni

A megtisztulás iránti igény. Felkészülés egy új kapcsolatra.

Sport

Tisztességes küzdelem, amelyben saját képességeinket bizonyítjuk. Versenyezzen ébren is, tartsa be a tisztességes harc szabályait. Gyakran fellelhetők a szexuális rivalizálás elemei is ebben az álomképben, de ez is jó, mert díját megnyerheti.

Stop

(tábla). Eddig, és ne tovább!

Súg

Még álmában se meri hangosan kimondani.

Sugár

(fény-). Szellemi erő jelöli ki útját, amely magasabb régiókba visz.

Súly

Többnyire értéket, fontosságot jelez. Kivétel, ha saját súlyával vannak problémái.

Súrol

Múltjának egy eltüntethetetlen foltját súrolja.

Süket

Kár, mert a jó tanácsot meg kellene hallania, fogadnia.

Süllyed

1. Mélyebbre hatol, a dolgok lényege, a megértés felé. 2. Tehetetlenül: veszítve képességeit, reményeit.

Sündisznó

Többnyire sikertelen állati stratégia. A totális védekezéssel csak a totális magányt nyerheti. Lehet egy sündisznónak barátja? Szeretője is csak nagyon perverz lehet.

Sürget

Egy barát: ne tétovázzon. Ellenség: a sietség veszélyei.

Sűrű

(pl. erdő). Az események sűrűsödnek, nehéz meglátni a lényegest.

Sütni

(tésztát). Ünnep előhírnöke. 

ABC kereső:

A
Á
B
C
CS
D
E
É
F
G
GY
H
I
Í
J
K
L
M
N
NY
O
Ó
Ö
Ő
P
R
S
SZ
T
TY
U
Ú
Ü
Ű
V
Z
ZS