Betűrendben - T

trafik

- Szokatlan dolgok történnek veled.

traktor

- Sok dolgot kell egyedül elintézned.

tribün

-Jólértesültség, beavatottság.

trolibusz

- Kettős érzelem; settenkedés; a Kentaurnak és a Sellőnek a szegényesebb változata.

trvrajz

- Alaposság, aprólékosság.

trón

- Ijedtség; jóléted, biztonságod veszélyeztetése. Trónra ülni: át akarod venni az irányítást, nem biztos, hogy a munkahelyen. Üres trón: rosszkívánság.

tubus

- Tapintatlan utalás, megjegyzés.

tucat

-Jól kötött szövetség; működő csoport, amelynek aktív tagja vagy.

turbina

Szembehelyezkedés; értelmes ellenvetés.

tutaj

- Tiltott szerelem.

tv antenna

- Olyan dolgokat tudtál meg, amelyekre nem voltál kíváncsi; jelentőségteljesen előadott érdektelen történetek.

tábla

- Rossz hír: iskolai tábla: igazságtalanság. Táblára írni: felnőttálomban: kimondod, amit gondolsz; gyermekálomban: jó felkészültség. Táblán megjelenő írás, szöveg: rosszhiszeműség.

táblázat

- Szétszórtság, kapkodás.

tábor, táborozni

- Rendszeretet; kissé merev nézetek. Tábortüzet körülülni: önzetlenség; okos jószívűség.

táj

- Ha barátságos, kedves: önként vállalt egyedüllét; ha kietlen: magány; makacsság; kritikus természet.

tál, tálca

- Õszinteség.

tánciskola

Simulékonyság. Nagyon jó alakoskodás, fürge észjárás; ha nem is a szó legszorosabb értelmében, de ügyesen adod el magad; látszólagos beilleszkedés, alkalmazkodás azzal a céllal, hogy az irányítás mindinkább a kezedbe kerüljön.

táncmulatság

- Lásd: BÁL

táncolni

- Zárkózottság, visszafogottság; kiéletlen vágyak.

tányér

- Nyíltság; felkínálkozás.

tárlat

Lásd: KIÁLLÍTÁS.

társasjáték

- Lásd: JÁTÉK

társbérlő

Megrázkódtatás; gutaütés. Jegyzet az ötvenes évekből.

táska

- Nem tudsz titkot tartani, talán nem is igazán akarsz. Aktatáska: felesleges időtöltés, diplomatatáska: nagy feneket kerítesz egy kis dolognak. Női táska, lásd: RETIKÜL.

táskarádió

távcső

- Férfiálomban: tudásvágy; ha mások szobájába nézel be vele: furcsa érdeklődés. Női álomban: tapintatlanság, körmönfont kíváncsiskodás.

távirat

- Aggódás, balsejtelem.

távíróoszlop

- Szerelmi intrika.

tégla

Csalódás Krúdy. Ház- vagy lakásépítők álmában: türelem, beletörődés. Egyébként: nem válogatsz az eszközökben céljaid eléréséért. Tetőről leeső tégla: elárulnak.

térkép

Diák-, gyermekálomban: jó előmenetel. Felnőttálomban: túlzott ambíció, már-már stréberség.

tészta

- Ha főzöd: gondoskodás. Tésztát gyúrni: családot alapítani Krúdy. Tészta, ha a kezedre ragad szereted elvenni a másét finoman mondva. Száraztészta: rosszhiszeműség.

tíz

- Az öröm száma Krúdy

tízparancsolat

Okvetlenül bűntudat, bár Te felmented magad; vizet prédikálsz és bort iszol. Mozgalmi vagy közfunkcióban álló személy álmában: balsejtelem; másoktól elvárt becsületesség; sikertelen kísérlet a kimagyarázkodásra.

tízórai

- Felnöttálomban: megkövetelt, kizsarolt gondoskodás, amit másoktól elvársz. Gyermekálomban: szeretetigény.

- A TENGER szelídített változata; inkább a múltbeli félelmek emléke.

tócsa

- Kisebb bűnbeesés.

tótágast állni

- Gyermeki kedély, vidámság. Tótágast álló ember, emberek: jó meglátások; eredeti gondolkodásmód. Tótágast álló tárgyak: ráhibázol egy igazságra; észreveszel valamit, amit nem fontos elmondanod másoknak, úgy hasznosabb, ha csak Te tudod.

tőgy

- Káros szenvedély, rossz szokás.

tőr

- Erőszakosság, féktelen harag. Tőrrel átszúrt szív: Inkább haljon meg, mint hogy a másé legyen - elképzelések, szerencsére csak gondolatban. Tőrrel ha feléd döfnek: annyira utálod a világod, hogy már magaddal sem teszel kivételt, ha beleszúrsz valamibe tőrrel és nem tudod azt onnan kihúzni: tehetetlen dühödből kénytelen vagy jobb belátásra jutni; le kell higgadnod.

tőzsde

-Szakértelem, jó kombinációs készség. Tőzsdén veszíteni, elszegényedni: kiéletlen kalandvágy. Tőzsdetáblát mozgatni látni: átmeneti állapot; mozdulatlan tőzsdetábla: szemrehányást kapsz. Tőzsdén járni: érdeklődés, megismerési kedv.

tök

- Pech. Dísztök: egy kellemetlennek vélt találkozás váratlanul jól sikerül. Lopótök: borgazdának rossz, egyébként barátkozás. Tökgyalu: nőnek: hirtelen harag, gyűlölködés; férfiaknak: zsémbes, fukar feleség.

tölcsér

- Hallótölcsér: kíváncsiság. Háztartási tölcsér: ellenőrzöd környezeted viselkedését, dolgait; szereted a közvetítő szerepet. Gramofontölcsér: a szomszédasszonyod rosszkor nyitott be.

tölgy

- Védelem; bölcs tanács.

töltőtoll

- A hagyományok tisztelete.

tömeg

- Befolyásoltság. Tömeg, ha magával sodor: fokról fokra feladott tervek, elhatározások; úgy gondolod, hogy ma már bölcsebb vagy, pedig akkor voltál bölcs, amikor az elhatározást tetted. Tömegben örömmel haladni: beletörődtél egy helyzetbe, feladtad eredeti törekvéseidet, szándékaidat. Tömegbe elvegyülni, ott védelmet keresni, megbújni: összeütközésbe kerültél maradi környezeteddel.

tömjén

- Ünnepi készülődés, ami ellenszenves a számodra; tömjénfüst: félsz valakinek a haragjától. Tömjénillatot érezni: szendeség, álszemérmesség: szerep, amely egyedül Téged szórakoztat.

tömlő

- Versengés; kivagyiság.

tömítés

- Adósság.

töpörtyű

-Gazdagodás, miközben magadból kisajtolsz minden erőt.

törni, eltörni

valamit - Nem jó szívvel vett ajándék; családi civakodás. Ha álmodban valamely neked igen kedves tárgyad, holmid törne el: gondold meg, hogy kitől kaptad, és hogy a régiek-e még az érzelmeid? Gallyat, rőzsét tördelni: szószaporítás; ismerős, akivel mindig ugyanazt beszélitek meg; túl részletesen előadott sztori.

törpe

- Rossz hír, bonyodalom; zsarnok főnök. Cirkuszi, mutatványos törpe: visszaüt rád egy cselesnek szánt húzásod; a saját fegyveredet használják ellened. Kertitörpe: gyilkos düh; kibírhatatlan felfuvalkodott felettes.

törzs, fatörzs

-Tévedés, csalódás; rendíthetetlennek hittél valakit, aki elárult.

törzskönyv

Kutyáé-Olyan származás, amit Te egy kicsit hibásnak tartasz. Tárgyi törzskönyv, törzsszám: kimerültség; bizonygatása egy dolognak, amire senki nem kíváncsi. Ha visszaemlékszel az álmodott számra, játsszd meg a lottón.

törökország

- Általában: kibékülés, jó vásár; történelmi megközelítésben: fényes diadal utáni gyászos vereség; a közelmúlt történelmét átélt idősebbek álmában: nyugodj meg; egyrészt ma már nem hord mindegyikük bőrkorbácsot, másrészt meg úgyis hiába idegeskedsz.

tövis

- Piszkálódó megjegyzés, kis sértés. Töviskoszorú: ha Te viseled: bűn, ha máson látod, sajnálat, részvét.

túlvilág

- Túlvilágon járni: örömmel: jelzi sorsod kedvező fordulatát; rémülettel: rosszban mesterkedsz. Túlvilágról visszatérni: gyógyulás, fejlődés.

túró

- Undorodós, finnyás természet. Túrót enni: egészség.

túsz

- Túszulesni: nők álmában: erőszakot provokálsz, férfiak álmában: behálóznak. Túszt ejteni: parancsolgatás, kisszerű hatalomvágy.

- Ha megszúr: piszkálódás; ha dolgozol vele varrótű munkába fojtott érzelem, indulat. Injekciós tú: szexuális agresszivitás. Gombostű: nem tudsz megbocsátani; egy régebbi sérelmed emléke visszatér. Tűsarok: nők álmában: felülkerekedési szándék, szerelmi harc; férfiak álmában: kiszolgáltatottság. Tű - Krúdy szerint - megszakadt barátság.

tűz

- Általában szerelem, szenvedély, temperamentum. Tüzet gyújtani, éleszteni: szerelmi kihívás; tábortűz: másokért szívesen végzett munka, jó beilleszkedő képesség; tüzet gyújtani kályhában, kandallóban: szeretet, a családért való tevékenykedés; tűzbe esni: rajongó szerelem; házat, szobát meggyújtani: árült veszélyes szerelem; hasznos tárgyat tűzbe dobni: túlzott áldozatvállalás; éghetetlen anyagot például üveget tűzbe dobni: viszonzatlan szerelem; szenvedélyes, erős elhatározás. Éghetetlen anyagot sikeresen meggyújtani: varázserőt tulajdonítasz magadnak. Másra, másokra rágyújtani házat, szobát: fanatikus, szélsőséges elképzelések. Szimbólumot, képet meggyújtani: a magad indulatait feltételezed másokról; a tiedéhez hasonló szenvedélyt hiszel ott is, ahol ez nincs. Tüzet adni, kapni: szerelmi kaland: tüzet oltani: gyötrő féltékenység, szerelmi irigység.

tűzhányó

-A saját hevességed téged is megijeszt; nők álmában: nem mered átengedni magad az érzelmeidnek, szégyelled azokat; férfiak álmában: kegyetlen szerelem, szorongás.

tűzőgép

Munkahelyi barátkozás; nem szívesen mész haza, családi események, problémák munkahelyi meg-, pontosabban kibeszélése.

tücsök

-Egyesek szerint a könnyelműség jelképe; mások - Walt Disney hívei - szerint a lelkiismereté. Tücsökciripelés: érzelmesség.

tüdő

- Dohányosok álmában: jogos aggodalom; egyébként: tudálékoskodás.

tükör

-A hiúság jelképe. Saját tükörképedet látni: önimádat; tükörképed, ha idegenszerű, ijesztő lenne: idegennek érzett gondolatok, cselekedetek; befolyásoltnak tartod magad. Mást, ismeretlent látni tükörben, amelybe Te nézel bele: meghasonlottság. Tükör, amelyben háttal látod magad: elégedetlenség; kívül-belül többet vársz magadtól. Tükörképével együtt látott ember: vegyes érzelmek; tükörképével együtt látott táj: van mire emlékezned.

tündér

-Fiatalok álmában: éterien szép szerelem; tündérkirály-tündérkirálynő: szerelmi házasság; családalapítási tervek. Gyermekálomban: a szülőkkel szembeni kíváncsiskodás.

tüntetni

- Lásd: FELVONULÁS

tüske

- Sértés.

tüzelő (anyag)

- Energikus tevékenykedés; munkakedv.

tűzhely

- A család jelképe.

tüzijáték

- Világnézeti válság; keserű csalódás.

tűzoltó, tűzoltóautó

- Gyermekálomban: helyénvaló érzelmek. Felnőttálomban: tiltott szerelem.

tabletta

-Lásd: GYÓGYSZER

tajték

- Meglepő dolog jut az eszedbe.

takarékbetétkönyv

- Óvatosság, rossz sejtelmek. Elveszett betétkönyv: valakivel bántóan viselkedtél; jogtalan előnyhöz jutottá I.

takarítani

- Azoknak az embereknek az álma, akik a külső dolgaik látványos rendbentartásával próbálják - önmaguk előtt is elfedni belső rendetlenségüket. Mégis biztató álom, mert a rendteremtés szükségességét az álmodó már felismerte; tegye is meg. Különösen piszkos helyiséget, tárgyat takarítani, viszolyogni a mocsoktól: szűkmarkúság, kisstílűség. Takarítás közben összepiszkolódni: visszatérő kínos gondolatok, emlékek, elhárított felelősség.

takaró

- Letagadni, titkolni való.

talpfa

Unalom; talpfákon, sínek között menni ugrálni: önálló, friss gondolatok, amelyek nem egyeznek meg környezeted tanításaival. Talpfára lefeküdni: általad szerzett és tisztelt személy tévedése.

találat (lőgyakorlaton, vadászaton)

- Tévedés, két vagy több össze nem tartozó dolog között mesterségesen összefüggést keresel. Telitalálat totón, lottón: vágyálom.

találni

- Pénzt: szerencsevárás; szerelmesnek nem sok jót jelent. Kincset, ékszert találni: felismerés; régen elvesztett, hiányzó holmidat megtalálni: jóirányú változás, meglepetés. Visszataszító dolgot találni: pech, bosszankodás.

tananyag

- Diákálomban: vizsgaidőszak, Holnaptól kezdetű elhatározások; felnőttálomban: becsvágy, kitartás,-esetleg egy rossz ötlet, elképzelés mellett.

tank

- Otrombaság; pattogó anyós-meny viadal. Férfiak álmában: veszekedést provokálsz, miközben úgy tudod magadról, hogy békíteni igyekszel; kicsit jól esik, hogy miattad-érted harcoltak; irigykedés a nőkre mert bizony van ilyen is!

tankolni

- Lásd: BENZINKÚT

tanács (mint intézmény)

-Szükség, kiszolgáltatottság; basáskodó főnök. Tanácsháza elöljáróság: gond a gazdaságban.

tanácsot kapni

- Nagyon is jól tudod, hogy mit kell tenned és úgy is azt fogod tenni; keresd azt a személyt, aki megerősíti elképzeléseidet. Olyan tanácsot kapni, amire nem emlékszel vissza vagy érthetetlen: nyakasság. Tanácsot adni: dicséretesen elhallgatott magánvélemény; helyesen ismerted fel, hogy bizonyos dolgokba nem szabad beleszólnod.

tanár

- Ha tanárral álmodsz: jelképesen egy vizsga előtt állsz és kétségeid vannak, mindent helyesen teszel-e. Tanárt látni és beszélni vele: egy megoldatlan probléma áttanulmányozásából örömöd és hasznod származhat. Ha te vagy tanár: mindent jobban szeretnél tudni másoknál. - Gyermek álmában: a tanárodhoz fűződő érzelmeidet tükrözi, félelmet, rajongást, esetleg nagyon félsz egy közelgő vizsgától.

tanúskodni,tanúvallomás

Munkahelyi konfliktus, hivatalos kellemetlenség; szövevényes helyzet.

tapasz

- Valami semmi kis ügyet titokká fújsz fel; ragtapasz, ha rajtad van: szégyelled, hogy egy dolog megbántott; tréfáltak veled és a szívedre vetted, elhagyott a humorérzéked.

tapogatózni

- Szemfülesség. Ha téged tapogatnak és ez ellenedre van: úgy hiszed, hogy valaki a vesédbe Iát; ha jólesik: kitárulkozási, gyónási vágy.

taposni

- Önmagaddal folytatott küzdelem. Szőlőt taposni: vigasság.

taps

- Tiltott gyönyör Krúdy. Kielégítetlen szereplési vágy; eredeti ötletek, gondolatok, amelyeket nem tudsz megosztani. Úgy tapsolni, hogy megfájdul a tenyered: veszteség, olyanra költöttél, ami nem érte meg az árát.

tapéta

- Csalás, félrelépés. Felhasasodó, szakadozó tapéta: viharos múlt. Tapéta, amit nem bírsz felragasztani a falra, visszagördül, leesik: beleszólnak a dolgaidba, magánügyeidbe; terhedre lévő kíváncsiskodók.

taraj

- Férfiálomban: szerelmi versengés; női álomban: parancsolgatás.

targonca

- Okosan véghezvitt terv, jól megoldott feladat.

tarhonya

- Sok kis kiadás, háztartási gond.

tarisznya

-Jó természet; rátermettség; ügyeid-bajaid szellemes megoldása; szép színes tarisznya: szellemi tartalékok; nehéz, vállad lehúzó tarisznya: mások viszálykodása, baja, amivel hozzád rohannak és nem hiába.

tarló

- Eljátszott bizalom.

tartály

Nyeled az indulataid. Tartálykocsi: nincs hol megpihenned, kikapcsolódnod.

tavirózsa

Férfiak álmában: viszonzatlan, vagy nem az általad kívánt mértékben viszonzott vonzalom, szerelem. Nők álmában: álhatatlanság; szalmaláng szerelem.

taxi, taxiállomás

- Idegeskedés, késedelem; gyomorpanaszok. Üres taxiállomás: felgyülemlett tennivalók. Tele taxiállomás: szabadságvágy. Taxisofőr: nők álmában: könnyű kaland; férfiak álmában: becsapnak. Taxisofőr mögé ülni: férfiak álmában: alamuszi tervek; nők álmában: gonoszság. Taxi, amely nem áll meg intésedre: akadályozottság, szerelmi visszautasítás.

tea

- Nők álmában: könnyűvérűség; csélcsap természet; teát főzni: szerelmi trükk. Férfiak álmában: elbűvöltség.

tehén

- Nők álmában: önbizalomhiány, sikertelen fogyókúra. Férfiak álmában: butácska, de ragaszkodó és kedves partner. Gazdának: gyarapodás. Tehenet etetni: visszaélsz valakinek a hiszékenységével. Tehenet fejni: nehezen szerzett pénz, elismerés.

tej

- Megcsömörlöttség; megtisztulás utáni vágy. Nőtlen férfiak álmában: házassági gondolatok. Nők álmában: kiadás. Anyatej: szégyenkezés, rossz szokások, kicsapongás. Megbőrösödött tej: gyermekkori szorongató emlék. Tejet forralni: gyerekes módszerekkel hívod fel magadra a figyelmet. Kifutó tej: kikotyogsz valamit. Tej, ha idegenkedést ébreszt: kínos gondolatok, emlékek; rossz partnerkapcsolat.

tejcsarnok

-Átmulatott éjszaka; férfinak: megfizetett szerelem. Régi jegyzet.

tejföl

Hízelgés. Férfiak álmában: rutinos szerető; nők álmában: élénk természet: ha viszolygást vált ki: félelem.

tejszín

- Szeretet, gondoskodás. Tejszínhab: tilosban járás, könnyű flört.

teknő

- Nem becsülik meg a munkád. Teknődugó: nem kapsz elég elismerést, pedig úgy érzed hálával tartoznak neked. Teknőből szivárgó víz: rosszul vezetett gazdaság; nem tudsz spórolni.

teknősbéka

Lassan múló idő. Férfiak álmában: zsörtölődő partner, feleség, akire már oda sem figyelsz. Nők álmában: nem éred célod.

telefon

- Általában rémálom; lidércnyomás; elintéznivaló. Telefon, amit hiába veszel fel, tovább cseng: tolakodó, leszerelhetetlen ismerős, kolléga. Telefon, amin nem vagy alig hallod, amit mondanak: nem tudsz egy információ birtokába jutni, mire szükséged lenne. Telefont összetörni: sürgősen vegyél ki szabadságot, pihenésre van szükséged. Profi telefonrongáló álmában: hiábavalóság, a telefon nélküled is épp elég rossz. Nyilvános telefonfülkét, működőt keresni: reménytelen szerelem. Üvegfalú telefonfülke: kifürkészik titkaid. Telefonautomata, amelyből pénz hullik ki: némi kárpótlást kapsz elszenvedett sérelmeidért. Telefonszámla: méltánytalanság; olyasmiért büntetnek-bántanak, amit nem követtél el.

telefonkönyv

-Pontatlanság; szeleburdiság.

temetés

- Mindig érzelmi változás; valamit eltemetsz magadban. Saját temetésed megálmodni: hosszú élet. Fiatalok álmában a temetés ha csak nincs szomorúbb aktualitása, kigyógyulás egy szerelemből. Házastárs, partner temetését megálmodni: legyél kicsit kedvesebb, türelmesebb vele, és akkor kevesebb okod lesz a haragra.

temető

- Általában: kiegyensúlyozottság, az életben átélt nyugalom, béke jele. Temetőben járni, ha ott kellemesen érzed magad: tiszta lelkiismeret, szép emlékek. Ha rémületet ébreszt: jogosan kapott szemrehányás, felróják hibáid. Temetőben eltévedni: tapasztalatlanság, kiforratlan érzelmek. Temetőben kinyíló sírok: feltépett sebek; emlékeid megrohantak; érzelmeid összekuszálódtak.

templom

- Templomot látni: minél nagyobb, díszesebb: annál nagyobb önbizalomhiány; kis templom, kápolna: megalkuvás, szolgalelkűség. Templomba bemenni: egyenesség, vállalása saját ügyeidnek. Templomban ismerőssel találkozni: komoly szándék. Templomban prédikációt hallani: keresed a helyes megoldást. Szószékre felmenni: önsajnálat, siránkozás. Templomban térdepelni: meghunyászkodásra kényszerítenek, háttérbe szorítanak; munkahelyi családi kellemetlenségek. Ismeretlen templomban bolyongani, ahol oda nem való tárgyak, bútorok vannak: könnyen barátkozó természet. Templomi kórus: újra és újra végig kell hallgatnod azt, amit különben is jól tudsz. Templomban oda nem illő dolgot csinálni: szenvedélyes szerelem. Templomból lopni, onnan kivinni valamit: olyanra kacsingatsz, akit inkább becsülnöd kellene. Színes templomablakon besütő fény: szép gondolatok, művészi érzék, hűség. Kis templomban, kápolnában társaságban, emberek között lenni: meleg családi érzelmek, egy kis sértődékenységgel vegyítve. Templomban gyertyát gyújtani: eszményi szerelem, egy emlék tiszteletben tartása: Templomban harangozni: jónak, segítőnek álcázott szándékkal kihordod valaki titkát.

tengely

Egy részletből próbálsz következtetni az egészre.

tenger

-Általában a félelem jegye. Tenger, ha háborog: büntetéstől való félelem; gyermekálomban: szigorú környezet. Békés tenger: szomorúság, olyan bánat, amihez ragaszkodsz. Kék tenger: féltékenység: Tenger, amelynek szokatlan színe van: indulatosság, goromba természet. Tengerben fürdeni: szabadságvágy; tengerben félelmet, iszonyatot érezni: önállótlanság. Tengerpart: döntésképtelenség, habozás.

tengeralattjáró

- Szokatlan testi vágy; érdekes szexuális kívánságok.

tengerész

- Messziről jött hír, üzenet.

teniszpálya

-Flört közeli ismerőssel; tiltott szerelem.

tenyér

- Pénzt kell kiadnod.

terhesség, gyermekáldás

- Lásd: várandósnak, terhesnek lenni

termosz

- Jó barátság, tartós szerelem.

teríték, terített asztal

Hiába várt látogatók, vendégek.

testvér

- Ha testvéredet látod: meglepetésben lesz részed, - halott testvéredet látni: hosszú életre számíthatsz.

tetoválás

-Igazságtalan ítélet. Tetoválni: elhamarkodott lépés.

tető

- Befejezett dolog. Háztetőn lenni: túlértékeled magad. Mást tetőn járni látni: elítéled, akit látsz.

tetű

- Pénz körüli gondolatok. Tetű, ha rajtad mászik: kicsapongás, kidobott pénz. Tetűt máson látni: fennhéjázás; megszóltál valakit.

teve

- Kihasználtság.

textil

Kreativitás, jó ötlet; készülődés, hozzáfogsz egy munkához.

tigris

- Erősen hangsúlyozott nőiesség, férfiasság; a nemi szerep túljátszása.

tilalom, tilalmat megszegni

- Gyors észjárás; csalafintaság.

tilinkó

-Elbűvöltség; legtöbbször egy fiatal iránti vonzódás.

tiltótábla

-Kínos fegyelmezettség.

timsó

- Alaposan elment a kedved valamitől régi jegyzés szerint: timsó nőnek: rászedsz valakit; férfinak: lovagiasság.

tinta

- Kifinomultság, vonzódás a régiségekhez. Tintafolt: gonoszkodás, rosszmájú megjegyzés. Kiömlő tinta: kárbaveszett fáradság. Piros tinta: romantikus szerelem.

tinó

- Fiatalok álmában: megpróbáltak ráncbaszedni, eredménytelenül. Idősebbek álmában: irigykedés egy fiatal munkatársra.

tipp

- Lóversenyesnek: meg ne fogadd! Egyébként: tanácstalanság, hezitálás

tisztás

- Boldog órák.

tisztítószer

- Rigolyás természet. Tisztítani: lásd TAKARÍTÁS.

titkár

- Egy barátságodba éket vernek. Titkárnő ha ismeretlen: rossz kifogás. Férfiak álmában: saját titkárnőd, ha csinos és fiatal: ebből baj lesz. Ha előnytelen külsejű: elfeledkeztél valamiről.

tivornya

- Ha messziről látod: irigykedés. Ha részt veszel benne: egyhangú napok; amikért másokat okolsz.

televízió

-Szerény igények. Televízió képernyőjén, ha magad látnád és nem videófelvételről: önszeretet. Televízió, amit nem tudsz kikapcsolni, számodra kellemetlen képeket mutat: gondolkozz el azon, mit láttál. Televízió, ha nem bírod bekapcsolni: kíváncsiskodás; olyanba akarod ütni az orrod, amihez nincs közöd, és ezt magad is tudod.

toboz

- Előrelátás; hosszú távú tervek.

tojás

-Termékenység, átvittértelemben is. Minél kisebb tojást vagy tojásokat látsz: annál jobb ötleteid vannak. Tojást feltörni: mások kedvét szegni, vészmadárkodás. Nők álmában: irigykedés, gonoszkodás. Húsvéti tojás: alkotókedv, kreativitás. Öledbe pottyanó tojás: ritka szerencse. Tojástartó: tartalmas beszélgetés.

tolatni (kocsival)

- Nem egészen tiszta szándékkal, de mindenképpen ügyesen bekerülsz azokba a körökbe, ahová vágysz.

toll (madáré)

- Csiklandozó toll: könnyelműség; ha rajtad nő madártoll: hiúság, páváskodás.

toll (írószer)

- Intelligencia, de merevséggel párosulva; rossz rögtönzőképesség. Toll, ha kellene és nem találod: halogatott tennivaló. Tollszár, tollhegy: gúnyolódás. Golyóstoll: megrögzöttség, nehézkesség.

tolvaj

Nők álmában: szerelmi kaland, flört vár rád; férfiak álmában: vágyakozás a kaland, tiltott szexuális kapcsolatok után (például házasságban).

torma

- Harag. Tormát reszelni: apránként adod ki mérged.

tornaszer

Túlterheltség. Tornaszeren hintázni: kedves melegséget ébresztő emlék; tornaszerről leesni: alulmaradni egy vitában.

tornaterem

-Iskolai emlék. Ha ünnepséget tartanak benne: megszégyenülés, amelyről nem tehetsz.

tornác

- Kirekesztenek, elhallgatnak előled valamit.

torony

- Magányos vállalkozás, amibe lelkesedés nélkül fogsz bele. Ferde torony: nem bízol próbálkozásod sikerében. Toronyóra: sietség; kapkodás.

torta

- Dicséret. Születésnapi torta: ha készíted: gyengéd gondoskodás; ha kapod: intelem.

totó, lottószelvény

- Derűlátás; a saját szakértelmedbe vetett, nem egészen megalapozott hit; telitalálatot, 12-es: mostanában 13+1 -es: szép álom, de sajnos véget ért.

Tábla (iskolai)

Egy feladatot kap, amelynek megoldásához régi emlékek felidézése szükséges. Lehet, hogy nehezen fogadja el ezt a helyzetet.

Tábornok

Megszerezni vagy elviselni a hatalmat. Először önmagának parancsoljon.

Tábortűz

Egy barátságos, meleg hely ebben a zord világban. Egy közösségben barátokat, szellemi otthont találhat, teljessé teheti életét.

Tagadás

(valamit). Amit tagad, arra vágyik, de nem meri elismerni. Nem is fogja elérni.

Takarékos

A gazdagodás ára az elmulasztott élvezet.

Takarít

Söpörje ki a régi bűnök maradékait, szemetét.

Tál

Amit az élet kínál Önnek.

Talaj

A valósághoz kapcsolódás, a biztonság. Ingoványos: fenyegetés. Hiánya (lába alatt semmi): ha szorongás kíséri, önkontrollját vesztheti. Ha járás közben érezte rugalmasságát, jellegét: erő, továbbhaladás. Kemény: köves – félelem, magány. Puha: lápos – fenyegetés, bizonytalanság.

Talál valamit

Megoldást talál jelentős problémájára. Csak akkor talál, ha keresi.

Találkozás

Itt az ideje, hogy találkozzon vele (akit az álom jelképez), és tisztázzanak néhány kérdést.

Tálca

Jelentése attól függ, mi van rajta. Üres tálca: éhen marad, kielégítetlen marad.

Talicska

Tehertől kell szabadulnia. Segít, ha egy kerékkel többje van. Gondolkozzon!

Talp

Biztonság, amely saját erején alapul.

Támadás

Az indulatok felhalmozódtak. Ha megtalálja azt, ami igazán fenyegeti, megküzdhet vele. A céltalan vagdalkozással csak önmagát sérti. Önt támadják: félelem a környezet ártó szándéka miatt. Mélyebben saját elfojtott, be nem ismert agresszivitása rejlik. Ön támad: fenyegetést érez, de szembe mer fordulni vele, ezért nagyok az esélyei a győzelemre.

Támogatás, vigasztalás

Miért szorul vigaszra? Csak rövid ideig fogadja el, mert különben megnyomorodik. Artemidoros: A rabszolgának jó jel, a szabad embernek nyomor.

Tanács

Egy belső hang mondja meg, mit kellene tennie vagy elkerülnie. Be is csaphatja ez a hang, vágyai kielégítését javasolva. Ön adja: társadalmi megbecsülése növekedhet, de azért ne vegye túl komolyan magát.

Tánc

A szavak helyett a test nyelve válik jelentőssé. A közös élmények elégítik ki – átmenetileg. Boldogság, harmónia. Gyakori a szexuális vágyak félénk kifejeződése is. Ritmusa mutatja az álmodó hangulatát. Lassú ritmusa megnyugtat (megnyugvást jelez), a túl gyors lelki egyensúlyunk elvesztése felé visz. Cardanus: Ha egy öregember táncol: kellemetlenség, halál. Csángó hiedelem: Ha táncolok álmomban, az nekem hejábavaló járást jelent.

Tanító

1. Segítséget, tanácsot keres. Kedvező jel: nyitott a tanítás elfogadására. A tanító többnyire a bölcsességet jelzi, de vannak hamis próféták is. 2. Vállalja mások tanítását, irányítását. Tudását önzetlenül megosztja másokkal. Ez ne legyen kitérés az egyenlők közös öröme elől.

Tankönyv

A szabályok ismerete szükséges, de nem elégséges.

Tanú

A bizonyítékokat saját élete szolgáltatja. Felhasználhatja saját maga ellen vagy magáért. Az álom elmondja, mit kell ebből tanulnia.

Tanulni

Nyitottság, képesség új dolgok elsajátítására. Ami befejeződött, abból tanuljon.

Tanuló

Ha jó tanítója van, felsőbb osztályba léphet.

Tanya

Városi embernek: menekülés a modern világ terheitől. Megteremtheti a saját Paradicsomát, de a kísértéstől elbukik.

Táplálék

Táplálhatja a testet vagy a szellemet, mindenképp gazdagodunk általa, ha nem fogyasztunk túl sokat a jóból. Cayce: A lélek táplálására szolgál.

Táplálják

Lehet, hogy ezzel szeretetet fejeznek ki, ezt fogadja el.  Ám a szeretet és a jóakarat is megakadályozhatja, hogy önállóan táplálkozzon. A szellemi táplálás az egyetlen, amely nem fosztja meg önállóságától. De itt se elég befalni, fel is kell dolgozni magunkban, be kell építeni szellemünkbe. Veszélye: a lustaság.

Tapogatni

Megismerni a láthatatlant. Szexuális késztetésekkel társulva: veszélyben a holnapi szüzessége. Sok örömet szerezhet magának és partnerének. Lehet, hogy kedve támad egy bársonydarab simogatására. Tegye ezt, de vörös vagy lila bársonyt választva.

Tárca

(pénz-). Értékek, amelyeket eddig összegyűjtött.

Tárgy

Az álomban megjelenő tárgyak többsége szimbólum. Megértésüket segítheti, ha megkérdezzük magunktól: Mire használhatnám? Hol találkoztam vele?

Tárgyalás

Igen, beszélje meg. Ez a helyes út a kapcsolat rendezésére.

Tarka

A változatosság iránti igény, a változásra való képesség.

Társ

Lehet élettárs, barát, küzdőtárs, eszmetárs. Van valami közös vele, és biztonságot, erőt ad. Vigyázzon, nehogy elveszítse.

Társaság

Kapcsolatainak jellemző konfliktusai jelennek meg itt. A rituálék értelmetlensége, a játszmák károssága, a kapcsolatokból nyerhető jutalmak. Egy kis színpadot alkotott magának: a rendező szemével figyelje, mit kell változtatni. Az álombeli jókedv biztat, a sírás figyelmeztet (törekedjünk vagy óvakodjunk a társas együttlétek keresésénél).

Tartalék

(élelmiszer, pénz, erő). Elérhető célt tűz ki, bízhat a sikerben.

Tartani valamit

Sikerült elérni, meg tudja tartani. Ha túl sokáig tartja, nem tudja letenni. Változtatni kell, bármily nehéz is.

Tartozás

Lelkiismerete üzeni: Egyenlítsd ki!

Tatarozni

Rehabilitálni, visszaszerezni a régi képességeket, kapcsolatokat.

Távoli

Nem a térbeli vagy az időbeli távolság fontos, hanem az érzelmi közelség. Ezt akarja eltagadni. Egy problémát akar távol tartani magától. Jung: A tudatosságtól való távolság.

Távol lévő személyek

Lelki kapcsolatuk nem szakadt meg, reménykedhet visszatérésükben.

Taxi

El akar érni valahová, ehhez segítséget vásárol. Férfi álmában: egy prostituált.

Tébolyodottság, őrület

Az irracionálissal kerül szembe, olyan vágyaival, amelyeket nem tud megérteni. Artemidoros: Szerencsét hoz, betegnek egészséget, szegénynek gazdagságot. Apomasaris: Tébolyodottság és ördögtől megszállottság: öröm, hosszú élet, ellenségeit legyőzi.

Teher

Ne cipelje tovább. Ha vallásos, gyónni menjen. A materialista pszichológusától kaphat segítséget.

Teherautó

Nagy feladatra vállalkozik, de van hozzá ereje.

Tehetetlenség

(érzés). Itt, most nem tudja megoldani. Próbálja meg másutt, máskor.

Tejszínhab

Nem erkölcstelen, csak hizlal – az édes életnek ez a fajtája.

Tekintélyes személy

Keres egy lelki vezetőt. Követni is fogja.

Tél

Érzelmi hidegség, az élet terméketlen periódusa. Lehet a pihenés periódusa is, ha felkészül az eljövendő munkákra.

Tenisz

Belső konfliktus, melyik oldala fog nyerni. Jó, hogy játékosan fogja fel.

Tér

(városi). A lelki centrum, az itt lejátszódó események életének alapkérdéseivel kapcsolatosak.

Térd

A nehézségek, súlyos anyagi gondok csak akkor kerülhetők el, ha figyelmét a közvetlen jövőre fordítja, és ügyel, nehogy a joggal és az erkölccsel összeütközésbe kerüljön. Ellenkező nemű ember térde: bizonytalanság, merjen-e tovább haladni kapcsolatában. Ha ez nem fenyegeti meglévő és értékes kapcsolatát, merjen.

Terem

(növény). Az élet kiteljesedése, az alkotás.

Teremtés

Várhat csodát, vagy maga vállalkozhat, hogy maga teremti meg új világát. Bízzon saját teremtő erejében.

Terhesség

Jó jel, mert Ön még képes, akar valami újat létrehozni. Nőknél a saját testtel való megelégedettség; férfiaknál inkább a szellemi potencia hírnöke. Artemidoros: Szegény embernek vagyon, gazdagnak gond, betegnek halál. Siebenthal: Átmenet az egyik életszakaszból a másikba.

Teríteni

(asztalt). Vágy a családias együttlétre, a beszélgetésre. Adni akar magából valamit.

Terítő

Megadni a módját a kielégülésnek. A kultúrált örömszerzés.

Terméketlen

(föld). Az utódnemzéssel kapcsolatos konfliktusok vagy a szellemi terméketlenség, az alkotói készség gátlódása.

Termés

Munkájának eredménye, szerelmének gyümölcse. Élvezheti.

Természet

1. Saját természete, karaktere, aktuális hangulata. 2. Egybeolvadás a természettel, a közvetlen örömszerzés útjaként. Elemei külön értelmezendők.

Terrorista

Saját lázadása önmagát fenyegeti.

Térséma

Az egyes szimbólumoknak a képmezőn belüli elhelyezkedésének értékeléséhez (Grünvald nyomán):                                    Szellemi, erkölcsi Apai, múlt,                                                                            anyai, introverzió                                                                             jövő,                                                                                               extroverzió                                                                    ösztönök, indulatok Valami mögött: az elfojtott, önmaga előtt is tagadott késztetésekre utal.

Tervezés

Az álom nem logikai, hanem érzelmi terveket készít. Stratégiákat próbál.

Tervrajz

A jövője, mint lehetőség. Ön rajzolja, Ön építi.

Test

(emberi). Általában fizikai létünkre utal, életünk biológiai folyamatára (pl. öregedés). Saját testünk alapvető viszonyítási alapunk, környezetünknek tulajdonított jelentések, projekciók forrása. Halott test: a meg nem valósult lehetőségek, az elpusztított (elfojtott) ösztönök szimbóluma. Egy testrész betegsége: lehet egy fiziológiai probléma jelentkezése vagy az adott testrész által szimbolizált pszichológiai funkció sérülése. Bal oldala (jobbkezeseknél): a cselekedeteinket befolyásoló érzelmeinkre utalhat, a bennünk levő anyai hatásokra. Jobb oldala: a cselekedeteink, az apai hatások. Felső testfél: gondolkozás, érzések. Alsó testfél: szexualitás, ösztönök. Gyomor: amit ott érzünk, közvetlen kapcsolatba hozható környezetünkhöz való viszonyulásunkkal. A kielégítetlenség okozta éhség, az elutasítás hányingere, nem csak testi reakció. Végbéltájék: ha relaxált, sikeres önkifejezés. Karok: adnak, harcolnak, ölelnek. Hát: főleg morális tartás. Vér: energia, élet, áldozat. Mellkas: érzelmek tároló helye. Haj: énkép, attitűdök. Alkalmazkodás egy közösséghez, szerephez. Kéz: megragad, megtart, alakít.

Testetlen, test nélküli

Menekülés a testi vágyaktól, fájdalmaktól. A magány fenyegetheti, az örömre való képessége sérülhet. Ha a test nélküli lebegés kellemes: megtalálhatja a módját a szexuális kielégülésnek. Néha önkielégítés.

Testhelyzetek

Állni: kitartás, valaminek a vállalása. Kivétel, ha azért áll, mert nem tud tovább haladni. Menni: a változás lehetősége vagy vágy iránta. Ülni: erőfeszítés nélkül uralni a helyzetet. Feküdni: az erőfeszítés feladása, befelé fordulás. Meghajolni: valaminek elfogadása.

Testőr

Csak azt kell védeni, ami értékes. Ez az őr önmagától védi.

Tetem

Az álmodó egy része, amelyet önmaga sorvasztott el. Érzelmek és vágyak nélküli élet fenyegeti.

Tetszik – nem tetszik

Amit el akarok fogadni magamból, társamból, illetve amit elutasítok. Meg kell kérdezni: Miért?

Tetvek

Belső nyugtalanság, bizonytalanság, az elkövetett bűnökért bekövetkező szenvedés. Lelki betegségek.

Tévedés

Pardon, de talán mégse volt egészen véletlen.

Tiltás

„Ne tegyem?… Eddig eszembe se jutott… Egész jó ötlet.” Pszichológus álmában: a felettes én megkordul.

Tiszt

(katona, férfi). Nő álmában: aki uralkodni képes, akinek uralkodását várja. Férfinél: saját hajlama a dominanciára.

Tiszta

Szándék, érzelem, amelyet megmutathatunk a világnak, és elfogadásra talál. Ártatlanság, az újrakezdés lehetősége (többnyire csak viszonylagos vagy mai ártatlanságról beszélhetünk).

Tiszteleg

(katona). Egy cselekedet, amelyért tiszteletet érdemel.

Tisztelet

(érzés). Az álmodó által követendő úttal kapcsolatos.

Tisztítani

Ha a múlt szennyét eltávolítja, újra kezdhet egy fontos kapcsolatot.

Tisztviselő

A „nyakkendős” én, a „hivatalos” én, talán a hamis én.

Titkár – titkárnő

Nem intézi el senki Ön helyett ezt a problémát. A társadalmi helyzet jelentősége.

Titok

(érzés). Életének egy fontos eseménye, amelyet eddig nem sikerült megértenie. Álmai segíthetik ebben.

Toll

(íróeszköz). Ne szálljon el a gondolat.

Tolmácsol

Önmagunk megértésének nehézsége. Más nyelvet beszél az ész és mást a szív. Közöttük az álom tolmácsolhat.

Tolni

Belső tehetetlenséget, ellenállást kell legyőznie.

Tolószék

Testi vagy lelki rokkantként éli le életét, ha így folytatja.

Tolvajkulcs

Valószínűleg felmerül Önben, hogy egy kívánatos dolgot nem egészen tiszta eszközökkel szerezzen meg. Ha ügyes, ez sikerülhet is, de a lebukástól való félelem sokáig zavarja örömét.

Torlasz

Rossz gondolatok és érzések gyűltek halomba. Ha tovább akar haladni, el kell takarítani ezeket.

Tornászni

Az egészség ígérete, a teljesítőképesség. Tökéletes testben is lehet ép lélek.

Torok

Az élet veszélyes, mégse tudunk nélküle élni. Itt gyűrődnek gombóccá a gondok, itt keletkezik a hang, a sóhaj vagy a kiáltás.

Torzít

(pl. tükör). Felhívja a figyelmét a torzított részlet jelentőségére. Lehet, hogy az Ön látásmódja torz, valamit változtatni kellene. Önmaga elfogadásával is lehet problémája.

Totó

A következő héten 13 kis + 1 nagy hibát követhet el, de azért játsszon. Az eredmények függetlenek az Ön álmától. Lehet, hogy a játékosok mást álmodtak.

Több keze nő

Ma már bizonytalanság. Artemidoros: Sok munkája lesz.

Töltény

A férfiúi szexualitás kegyetlen fajtája. Van, aki ezt szereti.

Törékeny

Többnyire egy kapcsolat, amelyre érdemes, kell vigyázni.

Törülköző

Megszabadulni egy folttól (bűntől).

Törvény

Az engedelmeskedés problémája. A legjobb törvényeket mi magunk hozzuk magunknak.

Trágya

Csupa kedvező dolgot ígér: termékenységet, gazdagságot, nyereményt. A szerencse azonban meggondolatlanná teheti. A finnyáskodástól a szimbólum erejét veszti. Astrampsychos: Trágyadombon ülni: bűnt követ el.

Tréfa

Nevetve könnyebb a bajt elviselni.

Trombita

Fújni: jó hírt közölhet barátjával. Látni vagy hallani: jó hír érkezik.

Tudomány

Megszerezhető, elérhető bölcsesség. Az álom az impulzív cselekedetek helyett ajánlja.

Tulipán

A barátság, a szeretet iránti vágyának kielégítése nehéz lesz. Környezete sokszor megelégszik a külsőségekkel, elutasítja az Ön által remélt intimitást.

Turista

Szabadabb emberré válik, aki új megpróbáltatásokat vállal.

Tükörkép

Ha a képet szépnek találja: saját nárcizmusa, önszerelme nem nyeri el környezete tetszését. Igaz, ennek érdekében Ön se tesz erőfeszítéseket. Megfelelő pályaválasztás esetén (művész, riporter, prostituált stb.) sikeres lehet, ám ehhez türelmetlenségét is le kell győznie. Ha a képet csúnyának találja: önmagával való elégedetlensége vezetheti kudarcok felé, ám önvizsgálata által értékesebb ember lehet.

Tündérek

A jó tündér a gyermekeknek azt ígéri, hogy királyfi vagy királylány lesz belőlük. (Van gonosz tündér is - ő is jó volt valamikor, csak összeveszett a főnökével.) Ezek az ígéretek csak lehetőségek, de így is nagyon értékesek. Felnőtteknél elégedetlenséget mutat, amely a valóságtól való elfordulás felé vezethet.

Türelem

(érzés). Ébren is ritkán érezzük, sajnos. Pedig a bölcsesség fontos eleme. Képes lesz hosszabb távú terveinek megvalósítására.

Tűzoltó

Segítségre van szüksége lángoló érzelmeinek csillapításához. Erős férfi, hatalmas locsolóval. Férfi álmában: önmaga, vágyfantázia.

Tűzvész

Felduzzadó indulatai pusztítással fenyegetnek, és a kiégett tájból nehezen sarjad új élet. Ha nem lehet tűzoltó, kovács, legalább forró érzelmeihez keressen tűzálló partnert.

ABC kereső:

A
Á
B
C
CS
D
E
É
F
G
GY
H
I
Í
J
K
L
M
N
NY
O
Ó
Ö
Ő
P
R
S
SZ
T
TY
U
Ú
Ü
Ű
V
Z
ZS