Betűrendben - K

kockacukor

- Tervek, amelyeket nem tudsz kivitelezni.

kockás

- anyag - Tanácstalanság.

kocsi

„Nagy uraság Krúdy. Lovas kocsi: kedved ellen való út, utazás; halogatsz egy elintéznivalót. Kocsi, amely elé kis ló, szamár, öszvér van befogva: vidámság, örömteli vendégeskedés. Ha a kocsit húzó jószág nem akar indulni: korlátozzák a szabadságod. Lásd még: AUTÓ. Úgy gondolom, hogy a kocsiról szóló régi feljegyzések ma már inkább az autóra érvényesek.

kocsma

-Olyan program, amelyből partnered kihagyod. Üres kocsma, ahol se vendég, se személyzet: barátaid elfordulnak tőled.

koffer

- Lásd: BÕRÖND

kohó

-Szenvedélyesség, ami gyakran túlzott eszmei, elvi elkötelezettségben is megnyilvánul.

kolbász

Kamatozó vállalkozás, jó gazdasági érzék; anyagias beállítottság.

koldus

- Érzelmi kapzsiság. Koldust, ha elkergetsz: nem viszonzol egy érzelmet, amelyet Te gerjesztettél; koldus, ha adsz neki: úgy hiszed, hogy irányítasz egy kapcsolatot, pedig titkon irányítanak. Koldulni ha arra különben egyáltalán nem szorulsz rá, sőt: a jövőtől való megmagyarázhatatlannak hitt rettegés; alaptalan aggodalom; ha tényleg rászorulsz mások segítségére: nagyon kényelmetlen a helyzeted, érthető okokból rosszul érzed magad, azonban ezek az okok nem anyagi természetűek, egészen másfajta gyámolításra szorulsz.

kolostor

- A képességeid alatt vagy foglalkoztatva; nincs lehetőséged a kibontakozásra.

kombiné

- Kombinéba öltözött férfi: érzelmi bizonytalanság. Kombinés nő: félelem, egy rád erőltetett érzelem jele; mások diktálták a döntésedet.

komló

- Bevétel; kissé szégyelled magad egy nyereségedért.

komp

- Jó szexuális képességek.

konferencia kongresszus

Elfecsérelt idő; hiábavalóság; újra és újra azt hiszed, hogy ésszerű véleményed, ötleted meghallgatásra talált, de mindig csalódsz.

kontaktlencse

Rossz lelkiismerettel csinálsz valamit. Elveszett kontaktlencse: nem hagysz fel egy helytelen szokással. Folyadékban lévő kontaktlencse: szégyenkezve, de utánozol valakit.

konty

- Szigorúság.

konyak

Ne rekeszd ki magad azokból az örömökből, amelyeket könnyedén megszerezhetsz magadnak; feleslegesen komplikálsz egy ügyet.

konyha

-Háztartás, otthon. Rendetlen konyha: zűrzavaros érzelmek; patikaszerűen tiszta konyha: fukarság; mások megszólása.

konzerv

- Feledékenység, szórakozottság; diákálomban: felkészületlenül mész el egy vizsgára. Konzervdoboz, amibe belelátsz; bár nem átlátszó: olyan gyermekkori emlék, amit édesen ápolsz; azt hiszed, hogy speciális titkod van.

kopasz

Kopasszá válni: gond, világnézeti válság, ellentmondás. Ha kopasznak látod magad álmodban, holott egyébként hajad van: tiszta vizet akarsz önteni a pohárba; rendet szeretnél teremteni; tisztánlátásra törekszel. Ismeretlen kopasz ember: szellemi bevétel. Ember, ki szemed láttára válna kopasszá; bajt csináltál.

kopogás

- Ha kopogást hallasz: várod, hogy meglátogassanak, feléd nézzenek. Ha Te kopogtatsz: bizony tudod, hogy valakit meg kellene követned; hirtelenkedtél.

koponya

- Kétségek; törekedés a helyes út felé; tisztánlátási szándék; amely sok fáradsággal jár. A bátor gondolkodó álma. Koponya, amelyet látsz és az lenne a sajátod: látszólagos ellentmondás, amelyet jól feloldasz; igen kiváló magyarázatot találsz egy kérdésedre.

koporsó

-A múltad jelképe. Ha ijesztő: nem veszel figyelembe egy régen történt, azonban fejlődésedet nagyon befolyásoló körülményt, amikor múltadról elmélkedsz; ha közönnyel nézed: olyan dolgokra vagy kíváncsi, amelyek érdektelenek, miközben nem figyelsz fontos eseményekre, részletekre; koporsó, ha szívesen mész hozzá közel, nincs ellenedre: jó elemző-, jó feladatmegoldó képesség; szívesen töröd a fejed és eredménnyel; koporsó, amibe fekszel: színész, színésznő álmában: nem kapod meg azt a szerepet, amelyet szívesen vállalnál, jól tudnád megcsinálni; beskatulyázás, egyébként: végérvényesség, beletörődés.

korbács

- Alázat, meghunyászkodás, amelyben örömödet leled. Munkahelyen szereted mártírként feltüntetni magad.

korlát

- Általában önmagáért beszélő álom, de jelenti saját magadat, saját ellenérzéseidet; vágyakozol az után a dolog után, amit elítélsz; szeretnél egy kicsit rosszabb lenni.

kormánykerék

- Könnyedén forgatható, körbefordítható kormánykerék, ami nincs befolyással a jármű haladására: szenvedély, amely eluralkodik rajtad; elérkezettnek látod az időt, hogy a magad ura légy és ne mások irányítsák a sorsod. Lásd még: AUTÓ.

kormányrúd

- Megtalált szerencse; ha kicsúszik a kezedből; annál jobb; ezentúl jobb befolyás alá kerülsz, ez hasznos lesz; magad is szükségét érezted egy jó irányú felügyeletnek.

korom

- Nem véletlenül hívják a zsargonban a félrevezetést kormozásnak! A tisztánlátás hiánya, de az arra való törekvés; a részletek iránti fogékonyság. Kormossá válni: gyanakvás, úgy érzed, becsapnak anyagi ügyekben; kormozni kályhát tisztítani: rendteremtési késztetés, átvitt értelemben is.

korona

- Általában a hatalom jelképe. Korona, amely szorít: olyan szerepre vállalkoztál - hiúságból -, ami a terhedre van.

korpa

Titkolni való cselekvés; korpa, amely a hajadból hullana: félsz, hogy kis linkeskedésed kitudódik. Más hajában, ruháján korpát látni: ne élj vissza az illető bizalmával.

korsó

-Pénz körül forgó gondolatok.

koszorú

- Elhanyagoltnak érzed magad; úgy gondolod, elfelejtettek; hiába várt vendégek.

kosár

- Mulasztás; bűntudat. Elhanyagoltál valakit; aki rádutalódott; visszaéltél valakinek a gyengeségével.

kotta

- Becsvágy. Ha lenne egy általad jól ismert zenemű: jó elvonatkoztatási, feladatmegoldó készség.

kovász

- Elmaradt program.

kozmetikus

-Szex, amit különbnek vársz, mint ami megadatik. V. Õ. Fodrász.

kozák

- Nők álmában: pikáns gondolatok; férfiaknál: alárendeltség.

kresz

Lámpaláz. Olyasmit csináltál, ami nem illik bele a saját magadról alkotott elképzeléseidbe; legjobb igyekezeted ellenére nem tudsz megfelelni egy elvárásnak, amit veled szemben támasztanak.

kripta

Elásott rossz emlékek, amelyek újra és újra előjönnek a gondolataidban.

krokodil

- Mindent a szívedre veszel.

krong

- Egymáshoz erőltetett gondolatok; látszólagos harmónia. Fazekaskorong: jó arányérzék, pénzhez, a nyereséghez való egészséges viszonyulás; jól képviseled az érdekeidet, hallgatsz, amikor arra van szükség, és - ritkán - beszélsz, ha az kell.

kréta (írószer)

- Füllentés, ígéret, amelyről tudod, hogy nem fogod betartani.

kuba

- Jó ízlés; előítélet-mentes párválasztás.

kugli

- Figyelmeztetnek, hogy ne vedd túl komolyan a dolgokat; kuglibáb: rátartiság; ha eldől: nem tudsz valamit véghezvinni; kugligolyó: kikezdhetetlen, kategorikus vélemény, amelyet különböző „nagy emberekre„ hivatkozva hangoztatsz.

kukac

Pikáns gondolatok, ha undort, viszolygást kelt: rosszallod azokat. Kukac, ami testedből mászik elő: nők álmában: újra és újra kipróbálod a hatásodat; kihívod magad ellen a sorsot; férfiálomban: bátortalanul kezdesz hozzá valamihez; mást mutatsz magadról, mint a valóság.

kukorica

Jól elrendezett ügyek; különböző benyomások között értelmes összefüggést tudsz teremteni. Kukoricaföld: jó szerencse.

kulacs

- Vigasság.

kulcs

- Megoldás; ügyed-bajod rendbe jön. Idegen kulcs, amiről nem tudod, hogy hogyan került hozzád: nem engedsz egy kérésnek, visszautasítasz. Kulcs, amit nem tudsz betenni a zárba: férfiálomban: baj; nőálomban: nem fair eszközökkel akarsz információhoz jutni. Kulcsot elveszteni: rossz megoldás, tévedés. Lásd még: ÁLKULCS.

kulcscsomó

- Kutatómunka: jó eredmény, helyes felismerés.

kulcslyuk

Nagyobb fontosságot tulajdonítasz egy titkodnak, mint amilyennek, valójában bír; azt képzeled: figyelnek, kutatnak utánad.

kullancs

- Szószátyár ismerős. Kullancs állatban: irányított gondolatok. Kullancs, ha rád kapaszkodik: röstelled, hogy egy tiszteletet érdemlő személyről rosszat gondolsz.

kuruttyolást hallani

-Alaposan a pohár fenekére néztél.

kutya

- Hűség, de átvitt értelemben hűség, kitartás egy rossz elképzelés mellett; nehezen felejtesz, és hajlasz a rosszra inkább visszaemlékezni, mint a jóra. Kutyaharapás: ha téged harap - tartasz egy ellenséges lépéstől; ha mást harap meg szemed láttára egy kutya bosszút forralsz. Ismeretlen kutya, ha az öledbe telepszik vagy melléd szegődik: kéretlen szívesség. Régi kutyád, ha álmodban visszatér: szégyelled magad, hogy valaki után még mindig vágyakozol, nem tudod elfelejteni. Saját kutyád, ha ellenségesen viselkedik: igazságtalan voltál valakivel, aki nálad gyengébb, vagy neked kiszolgáltatott. Farkaskutya: nem egyértelmű érzések.

kutyagol

- Kedves emléke egy kalandnak, amelyet a távolság megszépít; eltúlzod egy múltbeli kapcsolatod jelentőségét.

kábel

Barátság, ami csorbát szenved. Lásd még: TELEVÍZIÓ.

kábítószer

- Nem használod ki saját jó képességed. Feladataid megoldásában mindig a könnyebbik utat választod, még akkor is, ha tudod, hogy kis fáradsággal sokkal többet érhetnél el, nívósabb eredményre juthatnál; mindig „közbejön valami, ami miatt nem valósítod meg jó ötleteidet; halogatsz. Ha kábítószert adsz valakinek: saját gyengeségeidért másokat teszel felelőssé; ha injekcióban adod: vitáid során gyakran védekezel azzal, hogy „mások is . . .„-mások hibáinak hangoztatásával felmented magad. Ha álmodban egy embert kábítószeresnek vélsz, kábítószer hatása alatt állónak látod: félre akarsz vezetni valakit.

kád

- Blöff; szívesen szólsz bele olyan dolgokba, amikhez nem értesz, és gyakran sikerrel.

káderezés, káderlap

- Gyanúsítás, rágalom, ami ellen nem tudsz védekezni; ki vagy téve egy rosszindulatú munkatársnak.

kályha

- A család jelképe. Ha meleget áraszt, kellemes: jó viszonyban vagy a környezeteddel, jól kijössz az emberekkel. Ha megéget: gyermekkori csalódás, egy szülő fél vagy a szülők árulásként átélt cselekedete. Hideg kályha: átértékelt gyerekkori emlékek; gyermekkori sérelem, amit csak felnőtt fejjel érzel át. Kályhát rakni: higgadt, józan, de nem érzelemmentes gondolkodás; nem akarod elkövetni - nem is követed el - azt a hibát, amelyet veled szemben elkövettek. Kályhát tisztítani: sikerrel leszel úrrá nemkívánatos indulataidon; van bátorságod szembenézni önmagaddal. Füstölő kályha: igyekszel kiigadozni saját magadon, kutatsz a múltban; gondolkodásodban nagyobb teret engedsz a képzeletnek, mint a valóságnak.

kámfor

- Szórakozottság: Kámforszagot érezni: kórházi emlék.

kámzsa

-Elmulasztott megemlékezés.

kántor

- Jónak hitt barátodtól nem kaptad meg a jogosan várt segítséget; különbnek hittél valakit, mint amilyennek bizonyult.

kánya

-Intrika, ami ellened irányul,

kápolna

-Lásd: TEMPLOM

káposzta

- Jó szervezőképesség, ügyes időbeosztás. Franciaországban élő ismerőseim szerint: gyerekes szexuális fantáziák. Meg kell jegyeznem, hogy ezt az értelmezést itthon nem tartom érvényesnek;Fanciaországban azonban valószínűleg helyes, ott ugyanis nem gólya hozza a gyereket, hanem a káposztában találják.

kárpitos

- Ügyesség; jó kedvvel végzett munka.

kárpátok

- Megvalósulatlan remények. Lásd még: HEGY.

kártya

- Francia kártya: raffinéria; magyar kártya: praktikusság. Kártyázni: általában jó kombinatív készség, kíváncsiság. Ulti: egészséges tisztánlátás. Piros negyven-száz ulti: iszonyú nagy szerelem. Römi: ki akarsz szedni másokból egy titkot. Bridzs: túlkombinálsz egy problémát. Bridzsparti, amelyet nem tudsz megkezdeni, mert csak ketten vagytok: unott partnerkapcsolat; ha hárman vagytok a bridzsasztalnál: ún. „külső kapcsolat kialakításán munkálkodsz. Tarokk: önfelmentés; elkövetett hibáid, esetleges jellemtelenségedért mindig másokat, a körülményeket teszed felelőssé. Póker: vagányabbnak tartod magad, mint amilyen valójában vagy. Pókerjátszmában olyan lapok, amelyek a valóságban nem fordulhatnak elő például: öt ász, két kör dáma: ábrándozás, csodavárás, nyomasztó adósság, amelynek törlesztésére nincs reális esélyed. Ugyanezt jelenti, ha álombéli bridzsjátszmában 13 azonos színű lapod van. Kártyán nyerni: könnyelműsködés, felelőtlen viselkedés. Nagy vagy kisszlem, durchmars, flös, póker: sikertelenség a magánéletben, de nem a szerelemben, hanem inkább a gazdasági, egzisztenciális körülményekben.

kártyalapok

- Francia kártyában: kör ász: szerelem, kör király nők álorrában: jó házasság, férfiálomban: önteltség; kör dáma férfiálomban: jó partnerkapcsolat, női álomban: vetélytárs. Kör bubi nők álmában: vonzalom egy nálad fiatalabb fiú iránt, férfiálomban: hasonló. Pikk ász: pénz áll a házhoz. Pikk király: komoly, elmélyült vonzalom. Pikk dáma: gyász, átvitt értelemben is; veszteség. Pikk bubi: nők álmában alapos gyanú, hogy egy nálad fiatalabb fiú érdekből vonzódik hozzád. Férfiálomban: érdekeid alakítják barátságaidat. Káró ász-férfiálomban: szex, női álomban: önszeretet; furcsa vonzalom; feminizmus. Káró király -jó barát. Káró dráma - kellemes társ, barátnő. Káró bubi - jó program, vidámság. Treff ász - kár, veszteség. Treff király - kisebb baleset, pech. Treff dáma - belesodródsz egy kényelmetlen helyzetbe. Treff bubi: okvetetlenkedés. Kis lapok bármely színből - nem mered szabadjára ereszteni a fantáziád; minél kisebb alap, annál nagyobb a visszafogottságod. Magyar kártyában piros ász - boldog szerelem, piros király nőknek hódítás, férfiaknak: szerelmi siker; piros felső - nőnek: rivális, férfiaknak: csalfa nő. Piros alsó - fiatal fiú. Tök ász - pénz, nyereség. Tök király - gazdag házastárs, tök felső - férfiaknak: felszarvaznak, nőknek: azt hiszed, hogy az ujjad köré csavarsz valakit, pedig más viszi el az orrod elől; tök alsó - férfinak: értékes gondolatok, nőnek: kezdetben veszélytelennek tűnő, inkább visszahúzódó barátnő, aki komoly vetélytárssá válik. Zöld ász-beteljesülő remények, zöld király-nőnek: szerelemre vágysz; várod keresed az igazit; férfinak: kalandozás; zöld felső - nőnek: csalódás, reményed meghiúsulása, férfinak: annyira könnyűnek tűnik a hódítás, hogy el is megy tőle a kedved; zöld alsó - fiatal lány, aki bajt okoz. Makk ász: értékes kapcsolat. Makk király - nőnek: megértő, igazi férfibarát akivel kapcsolatod átalakulhat szerelemmé, férfinak: Te vagy a megértő barát és nem biztos, hogy kedvedre való a szerep. Makk felső- nőnek: célratörés, számítás, férfinak: tévedés. Makk alsó: szerencsés új ismeretség. Kis lapok: ugyanaz, mint a francia kártyában, kivéve a piros tízest, ami szerelmi sikert jelent. Jolly Joker: ugyanis arra gondolsz, amire akarsz, nem befolyásolnak a tények. Skíz: bohóckodással, negédeskedéssel álcázott kemény célratörés. Üres kártyalap, pótlap - új, érdekes személy.

kása

- Szerény segítséget kapsz. Kása, ami önmagától nő, dagad: szövevényes pletyka, szószaporítás. Kása, ha egy edényből kifolyik: meggondolatlanul kifecsegsz valamit.

kátrány

-Értelmetlen ragaszkodás.

kátyú

- Önmagáért beszél. Bajba jutottál.

kávé

- Babkávé: spórolsz, kicsit többet is megengedhetnél magadnak. Feketekávé mokka: könnyelműnek ítélt, valójában ésszerű viselkedés; ajándékot adtál annak, aki ezt megérdemelte. Tejeskávé: rossz szokásoddal felhagyni készülsz. Kávéfőző gép: erőlködés. Kávédaráló: unalmas háztartási munka, nem kedved szerint való vendégeskedés.

kávéház

- Tehetség, amit nem használsz ki.

kék (szín)

- Hidegség, féltékenység. Kék ember: addig packáztál, míg elvesztetted valakinek a szeretetét. Kék arc: féltékenység, múló érzelmek, amelyek ellen nem tehetsz semmit.

kémény

- Ha messziről látod: régóta őrlődsz, pihenésre vágysz. Füstölő kémény: gond. Gyárkémény: ijedtség. Ledőlő kémény: szorongás. Kémény, ha megfogod, átöleled: férfiálomban: rideg környezet, nők álmában: szexuális bátortalanság, amit több-kevesebb sikerrel. palástolsz; elhallgatod szerelmi igényeidet.

kéményseprő

Optimizmus.  A kéményseprő babona szerint szerencsét hoz, így ha álmodban kéményseprővel találkozol, lehet hogy holnap szembe jön veled a nagy Õ. Optimista emberrel ez mindenképpen hamarabb megtörténik. Nem igaz?

kénsav

Bosszút forralsz egy ellenséged ellen. Lásd. Vitriol.

kép

- Lásd: FESTMÉNY, FÉNYKÉP

képeslap

- Eseményhiány; lustaság.

képlet

- Ragaszkodás a formaságokhoz. Diákálomban: vizsgadrukk

képtelenség, tehetetlenség

Gyakran előforduló álom, amikor valamit nem vagy képes megtenni, földbegyökerezik a lábad, nem mozdul a kezed, üvölteni, sikítani szeretnél de nem tudsz, nem vagy képes kinyitni vagy becsukni egy ajtót, nem mozdulnak az ujjaid, ki kell menned toalettre, de nem találsz wc-t, vagy az teljesen nyitott, mindenki láthat. Ezt az egymásnak ellentmondó érzelmek okozhatják, az adott cselekményt szíved szerint megtennéd, az általad képzelt figura helyébe lennél, de értelmed gátat szab ennek, vagy ha megtennéd szorongást, bűntudatot okozna.  Ezen kívül a valódi fizikai korlátok és szükségletek is okozhatják az álombéli tehetetlenség érzését, például elzsibbadt a kezed, ujjad, lábad és ezért nem tudod álmodban mozdítani vagy ha álmodban pisilnél, reggel vizes ágyban ébrednél.

kérdőjel

Körültekintő véleményalkotás; tárgyilagosság.

kérdőív

-Kisebb fajsúlyú esetleg hivatalos csalásra készülsz, vagy elkövettél ilyet.

kéreg

- Nehezen, vagy egyáltalán nem látod be a tévedésed. Kérges kéz: ha a sajátod: mással végeztettél el egy rád osztott feladatot; ha másé: tisztelet.

kérvény

Megtagadtál egy olyan szívességet, amelyet könnyen meg is tehettél volna.

kés

- Agresszivitás. Férfiálomban: fenyegetettség. Női álomban: gonosz indulatok. Késsel ha rádtámadnak: nőknél: neked is terhedre vannak a saját indulataid, érzed, hogy ennyi hiba nincs is a világon, mint amennyit Te képes vagy találni másokban. Férfiálomban: rossz partnerkapcsolat, megalázó visszautasítás. Ha Te támadsz késsel - nők álmában: kritikátlanság; egyetlen mércét ismersz, a magadét. Férfiálomban: kiszolgáltatottság, amely miatt szenvedsz, de nem vagy képes tenni ellene. Levegőben, magától mozgó, rémületet keltő kés: régóta tűrsz; a békesség kedvéért alkalmazkodsz, megalkuszol, valójában gyilkos indulatok halmozódnak fel benned, amiknek a kitörésétől joggal tartasz. Sok kés: sok felgyűlt indulat, amelyet nem akkor és ott adsz ki magadból, ahol az helyénvaló lenne.

készlet

Étkészlet: jutalom, amelyet megérdemelsz. Szerszámos készlet: olyan jutalom, elismerés, amit azért kaptál, hogy még többet vállalj; rádsóztak egy feladatot.

kéve

- Kevés szabadság, szabad idő. Kévét kötni: sommás gondolkodás.

kéz

-Intelem. Fenyegető kéz: buta tanácsot kaptál. Hideg kéz: viszonzatlan szerelem, csalódás.

kézifék

Bátortalan kísérlet valakinek a megnyerésére; fogadkozás, ígéret, amit nem tartasz meg.

kézimunka

-Felkészültség; rátermettség. Örömmel végzett munka.

kígyó

- Csábítás, amelynek szívesen engedsz, ha nem éppen Te vagy a csábító. Kígyó, ha rémületet, iszonyt ébreszt, - nők álmában: nem kívánt szex, rossz partnerkapcsolat. Férfiak álmában: elutasított vágyak, küzdelem, amelyet önmagaddal folytatsz. Kígyó, ha kedvesnek, szépnek látod, nem félsz tőle - nőknél: tényleg egyenértékű a férfiakkal és ezt nem szólamokkal, munkahelyi hangoskodással bizonyítod. Férfiak álmában: jó önismeret, kiváló feladatmegoldó képesség. Kígyó, ha az ágyadban találod: olyan érzelem, vágy, amit nem érzel a sajátodénak. Kígyó, ha megmar: - nőknél szerelmi csalódás, elhagytak, pedig Te - úgy hiszed - mindent megtettél. Férfiak: álmában: titkos, kínzó vonzalom. Kígyót ütni: megölni: nőknél: agresszivitás, utálod a férfiakat, úgy gondolod, kihasználnak; szexualitást eszköznek tekinted, amellyel célt lehet érni. Férfiaknál: bűntudat, szorongás. Kígyó, ha rádtekeredik és nem szabadulsz tőle: gyötrelmes szerelem. Kígyó, ha hozzád ér és hidegsége, érintése kellemes érzést kelt: anyagi előnyökért létesített kapcsolat hogy finom legyek.

kína

- Udvariasság, tapintat.

kínzást látni

- Kínozni valakit, kínzást elszenvedni: nem vagy képes egyenrangú barátság, kapcsolat kialakítására. Vagy fölényeskedsz vagy meghunyászkodsz.

kísértet

- Ha ijesztő: rossz lelkiismeret, ha barátságos; nem ébreszt félelmet: elfogadod magad és másokat olyannak, amilyenek; kiegyensúlyozottság, tolerancia. Kísértet fehér lepelben: érzelmi, értelmi gazdagodás. Áttetsző kísértet: jó emberismerőnek hiszed magad, úgy hiszed, belelátsz másokba; vigyázz, könnyen tévedsz! Kísértet, ha üzenetet hoz, tanácsot ad: tisztában vagy a saját esendőségeddel.

kókuszdió

- Nem riadsz vissza a nehézségektől; jól sejted, hogy fáradozásaid szép eredményt hoznak. Kókusztej: kedves malackodás.

kórház, betegség

Legtöbbször a betegségtől való félelem jele; halogatott elintéznivaló, amellyel magadnak tartozol; saját magad háttérbe szorítása más, fontosabbnak vélt dolgok miatt; kórházban ápoltatni: panaszkodási hajlam, gyengédség utáni vágy; kórházban látogatni olyat, aki már nem él: keserű érzés mulasztások miatt; önhibádon kívül nem tudtál mindent megtenni, amit szerettél volna, más, tényleg fontos dolgok akadályoztak. Olyant látogatni, aki él és egészséges nincs kórházban: aggodalom magad miatt, elhanyagolod egy bajodat; ismeretlent kórházban meglátogatni: nem vallod be magadnak, hogy utálsz valakit, akit szeretned kellene. Kórházi ápoló: gyengédség. Kórházban eltévedni: azt képzeled, hogy van a dolognak végső magyarázata és azt keresed. Ismeretlen kórházban jól kiigazodni, otthonosnak érezni: hipochondria; kórházban bármilyen körülmények között jól érezni magad: intimitásra, testi gyengédségre vágysz, de azt nem a megfelelő körülmények között keresed; a Fodrász álomnak a szigorított változata.

kórus

- Szembehelyezkedés; lázadás; eretnek gondolatok.

kóstolni

- Kielégítetlen kíváncsiság.

- Magadra erőltetett szerep; a gyengeségtől való irtózás.

Kabaré

Jó, hogy nevetni tud a bajokon. De a nevetés önmagában nem elég.

Kabát

Védelem iránti igény. Bizalmatlanság. Hajlamos arra, hogy más képet mutasson, mint amilyen a valóságban. Elveszíteni a kabátot: a lelepleződés veszélye. Levetni: kielégítetlen vágy önmaga megmutatására. Ha nem volt alatta semmi: azonnal vegye vissza!

Kabin

Ami ott történik, csak Önre és társára tartozik.

Kábult

1. Testi problémák jelentkezése. 2. Menekülés valamely konfliktus álombeli jelentkezése elől.

Kacsa

Egyszerű örömöket, jó evéseket ígér. A vizek partján keresse, ott elégedett lehet.

Kagyló

A női ártatlanság jelképe. Csak tiszta környezetben tenyészik, gyűjtése veszélyes lehet. Nem érdemes feszegetni. Lehet, hogy gyöngy rejtőzik benne, de túl nehéz hozzájutni. Vigyázzon, az erős vágyakozás hibás gondolatokhoz és cselekvésekhez vezet.

Kajak

Küzdelem az újjászületésért. Ez a küzdelem önmagában is jutalmazó.

Kakaó

Baráti társaság, egyszerű örömök.

Kakas

A férfiúi értékeket jutalmazó siker. Ugyanakkor azt is kifejezi, hogy éberebbnek kell lennie, nehogy reményeit túlzott önbizalma döntse romba. Lehet figyelmeztetés: valami újnak a kezdete, vegye észre.

Kaktusz

Eltaszít másokat? Milyen félelem tartja távol az intimitástól?

Kakukk

Az idő múlására figyelmeztet.

Kalács

A tápláló szeretet.

Kaland

Az álom nyújtja a legnagyobb lehetőséget a kalandokra, a legkisebb kockázatokkal. Ezek pótolhatnak valamennyit az életéből hiányzó kalandból, módot nyújthatnak önmaga kipróbálására. Álmunkban legyünk bátrak és vállalkozók, de az ébrenlét idejére is maradjon ebből.

Kalap

Régen a szexualitásra utaló jelképnek tartották. Ma inkább a társadalmi előrejutásra törekvés mutatójának. Ha nem az álmodó valóságos helyzetének megfelelő, a változás irányát jelzi. Ibn Sirin: Férfinak hatalom, nőnek a férje. Népi hiedelem: Hatalom, a kívánságok teljesülése. Cayce: A gondolkodás jellege.

Kalapács

Egy képesség, de az erő és elszántság veszélyes is lehet, építhet vagy rombolhat. Ne tévessze össze a határozottságot az erőszakossággal. Cayce: Hajtóerő.

Kalász

Gondoljon a Fáraó álmára (Biblia). Ha telt: jólét és termékenység. Ha sovány, fonnyadt: ínség.

Kalauz

Lelki vezető, a szabályok őrzője. Életútjának jelen szakaszában önvizsgálatot kell végeznie, hogy a környezete és saját maga által szabott normáknak megfelelően viselkedik-e.

Kalitka

Nemcsak gátol, hanem véd is. Ha kinyitnák az ajtaját, talán arra jönne rá, nem is tud repülni. Átmenetileg kellemetlennek érezheti kapcsolatait, de hamarosan rájön, nem tud jobbat találni.

Kalóz

Kalandra hív, lázít a mindennapok rutinja ellen, fel akarja robbantani az álmodó unalmasnak érzett életét. Veszélyes vállalkozás hinni egy ilyen álomnak, de érdemes kissé regényesebbre színezni az életet, és akkor eltűnik ez az alak, mert csak addig jelentkezik, amíg Ön ásítva alszik el és unatkozva ébred.

Kamat

Az önmegtartóztatás (kétes) jutalma.

Kampó

Egy fájdalomtól nehéz szabadulni. Tán nem is akar szabadulni.

Kamra

A tartalékok, erőforrások helye. Tele kamra: nyugodt lehet, mert szellemi, érzelmi tartalékai nehéz helyzeteken is átsegítik. Üres kamra: kerülje az éles helyzeteket, a nagyobb terheléseket.

Kanál

A lelki tápláléknak valami könnyen emészthető formáját igényli. Most nem akar szembenézni a sors kérdéseivel, kerüli  alapvető problémáinak megoldását. Adjon egy kis pihenőt magának.

Kanári

Embernek társ, amely nem oldja meg problémáit. Macskának ebéd.

Kanna

Feltöltődhet új energiákkal.

Kanyar

(út). Balra: a múltba; jobbra: a jövő felé fordul.

Káosz

(a kép, a történés rendezetlen, zavaros). A társadalom, a család, az egyén csak viszonylagos rendezettségben (logikus rend, érthető kapcsolatok) tud létezni. Szétesésüket csak a valóság tudatos és határozott irányításával kerülhetjük el.  Ha elég erőt érez magában ehhez az irányításhoz, örömmel üdvözölje az álmot. Ha gyenge, keressen segítséget.

Kapa

Itt a lelki gyomtalanítás ideje. Vegye leltárba a feleslegest, de ne sértse az értékest.

Kapaszkodni

(létrára, sziklára). Egy akadállyal már találkozott, jön a többi is. Óvatos legyen, de ne adja fel. Nincs más út.

Kapcsoló

Bekapcsolása elindít egy folyamatot, amelyet kockázatosnak érez. Lehet, hogy csak szikrázik egyet, és azt mondja, reccs. Legalább megpróbálta.

Kapitány

Régen nőnek a férjét jelentette, férfinak magabiztos önmagát (uralja a helyzetet). Manapság a révbe érés.

Kaptár

A társadalom, amelyet Ön nehezen fogad el, amellyel elégedetlen.

Kapu

Egy új életszakasz kezdete. Még csak a jövő halvány előképe él Önben, de ha ébren is kitárja ezt a kaput, képességeinek megfelelő utat választhat. Ha a kapu túloldalán múltbeli képek jelennek meg, ezek sorsának folyamatosságára utalnak, azokra a tapasztalatokra, amelyeket követnie vagy kerülnie kell.

Kar

(testrész). Munka, áldozat, védelem. Férfias tevékenységek, bár manapság jut belőlük a nőknek is. Vállalni fogja a feladatokat, és el is végzi, ha bízik önmagában.

Karácsonyfa

Ön is feldíszíthet egy fát emlékekkel, szerezhet örömet másnak és magának.

Karambol

Két test csatája, amelyből mindketten vesztesen kerülnek ki.

Karaván

A már nem olyan fiatal embereknek bizonytalanságot jelent. Szeretne elindulni új kalandok felé, de a megszokás, a lelki reuma marasztalja. Itt is Ön mindegyik szereplő, a teve is.

Kard

Fenyegetés, nyílt küzdelem. Fiataloknál erotikus késztetések: erőszakos behatolás a nő szexuális szférájába. Vágy, ezért társulhat impotenciával is. Jung: Akaraterő, vágy egy cél elérésére.

Karika

(játék). Erőfeszítés nélküli előrehaladás, a játék öröme. A versengés erősíti az összetartozást.

Karkötő

Egy bilincs darabkája, de örömet szerezhet, ha nem igényes a lelki értékekre.

Karmester

A zenéjétől függ, merre vezérli életét. Kövesse utasításait.

Karnevál

A józan ész elvesztése iránti vágy, a más arcot öltés kívánsága. Van más, reálisabb módja is az újdonság keresésének. Óvakodjon az alkoholtól, a kábítószerektől.

Karó

Támasz a gyengének, fegyver az erősnek. Egy megoldható probléma közelít.

Karom

Azért találták ki, hogy megkapaszkodjunk (biztonság), arra használjuk, hogy sértsünk vele.

Karosszék

Fiatalnak betegség, öregnek nyugalom.

Karszalag

Jelzi, hogy valahová, valakihez tartozik, de nehezen tudja elfogadni.

Kastély

A családi sors drámájának színtere. Fontos szereplőkkel találkozhat itt, megismerheti őket, kibékülhet velük.

Kasza

Az élet (búza) rendjét vágja, az emberi sors formázója. Az álom többnyire elárulja, melyik gond az, amelyiket nem lehet vagy nem érdemes tovább cipelni.

Katalógus

Rendet kell teremteni emlékei között. Szánjon rá egy kis időt.

Katasztrófa

A fenyegetés és a tehetetlenség érzése együtt idézi fel a világvégét. Ismerje meg részletesen a fenyegetést, és gyűjtse össze erejét (mert van). Ami ma katasztrófa, holnapra csak baj, holnapután pedig kellemetlenség. Segítő van, csak merje kérni segítségét.

Katona

A férfias tulajdonságok közül az erő, az agresszió fontossága foglalkoztatja. Ezek fenyegetőek az Ön számára, még akkor is, ha saját vagy szeretteinek tulajdonságáról van szó. Fiatal férfiaknál kedvező jel: a kötelezettségek vállalása, képesség az engedelmeskedésre. Fenyegetheti az egyéniség elvesztése, a kényszerítettség átélése. Az egyenruha a valahová tartozást mutatja, amit kísérhet düh és szégyen is.

Katonatiszt

A tekintély, az utasítást adó személy. Valószínűleg jelen van a vágy, hogy ilyenné váljon, ugyanakkor az ellenállás más parancsaival szemben. Nőknél régen nagy szerelmet jelentett, ma szolid házasságot.

Kavarni

Nincs szükség bájitalra, az egyszerű megoldások is elegendőek.

Kavics

Mélyről, messziről, talán generációk távlatából származó késztetések, vágyak foglalkoztatják. Vegye kezébe, tapintsa és engedje sok évvel ezelőtti alakjára formálódni. Valószínűleg gyermekkorának kellemes emlékeit is megtalálja benne, amelyek segíthetik a napi gondok felejtését.

Kazán

Ha tüze kialszik, tovább élhetünk, de minek. Figyelje a jelzéseket, ha túl nagy a feszültség (érzelem), oldódásra törekedjen.

Kecske

A takarékosság hozhat jó eredményt, az igénytelenség még boldogságot is. Igényeit ne tegye túl magasra a szerelemben se. Ne higgye, hogy a más kecskéje barátságosabb. A kecskebak az ördög segédje, az elfojtott szexuális vágyak pártfogója.

Kefe

Kellemetlenségek, nehézségek, de ezek szükségesek helyzetének tisztázásához. Ön irányítja az eseményeket.

Kegyetlenség

Bosszú vagy élvezet? Az érzelmi gyengeség fegyvere. Van hozzá megfelelő partnere?

Kehely

Valami nagyon értékes dolgot tartalmaz, amelyet ünnepi alkalomra kell tartogatni. Megtisztulás, emelkedés jele.

Kék

L. színek.

Keksz

Apró örömök, amelyek nem elégítik ki.

Kellemes/kellemetlen

A szimbólumhoz kapcsolódó érzés változtatja jelentését is. Pl. keksz + kellemetlen érzés = a kielégítetlenség dominál.

Kém

Idegen területre merészkedik, ezért veszélybe kerül. Mit akar megtudni? Ha egyenesen feltenné a kérdést, talán egyenes választ is kapna.

Kemence

A kenyér, az új élet születésének helye. Változás kezdődik életében. Önnek kell irányítani e változást.

Kén

A pokol parfümje. Mire készül? Figyelmeztet a bűneire, mutatja a megtisztulás lehetőségét.

Kendő

Nem bűn, de elrejti.

Kenguru

Védeni kell a védtelent.

Kenőcs

A test gyógyulása, tökéletesedése. Rituális alkalmazása: egy fontos feladatra kijelölés.

Kényelmes

A problémák megoldódnak. Álma mutatja az örömszerzés lehetőségét is.

Kenyér

1. Még ma is alapvető táplálék és az ősi kultuszokban áldozati tárgy. A test és a szellem egyesülésének szimbóluma. Pozitív jelentésű, archaikus kép. Terveit hosszabb távra készítse, és nagy célokat tűzzön ki. Barátságai tartósak lesznek, és szerelméből gyermek születhet. 2. Egy szeretett lény testének szimbóluma, esetleg a házaséletre utaló jel. Egyiptomi álmoskönyv: Kenyeret kapni öröm. Artemidoros: Ha a szegény fekete, a gazdag fehér kenyeret eszik, jó jel. A fordítottja rosszat jelent. Nikephoros: Meleg kenyeret enni: betegség. Cayce: Életerő, amely lehetővé teszi a fejlődést. Csángó hiedelem: Vendég érkezik.

Kényszerít

Saját magát kényszeríti, ezért ne dulakodjon.

Képtár

Emlékek, amelyeket biztos távolból szemlél.

Képviselő

Önt képviseli. Azokat a gondolatait, amelyeket nem tud vagy nem mer kimondani. Természetesen lehet az aktuális politikai helyzetre adott reakció.

Kérdés

Először értse meg, mi a valódi kérdés. Álmaiban válaszokat is ad erre.

Kerék

Élete változása, a lelki dinamika. Nyugtalansága segíti továbbhaladását. A klasszikus mitológiákban a Nap szimbóluma, az életerő forrása.

Kerékpározni

A változás, a haladás eszköze a lábai között van. Csak a saját képességeire támaszkodhat. Önállóság, bizalom saját erejében, képességében. Oda fog érni, ahová elindult. Főleg akkor, ha álmában jó sebességgel és baleset nélkül haladt. Ha leszáll és tolja: nehéz szakasz következik életében.

Kereskedő

Portékáját bárki megveheti, aki megfizeti az árát. Amit megvesz, nem fogja teljesen kielégíteni.

Keresni valamit

Ébren még nem ismerte fel, hogy ez (amit jelképez) hiányzik. Jó helyen kell keresni, és bízni abban, hogy megtalálja.

Kereszt

1. A bennünk levő jó és rossz, a születés-élet-halál misztikus szimbóluma. 2. Az ellentétek (belső) egysége, ami Önre jellemző. Ellentétes irányú késztetéseit sikerült egyensúlyba hoznia, ezt az egyensúlyt azonban mindig újra kell teremteni. „Az életenergia kifejezője, a teremtés szimbóluma.” (Jung.)  3. A gonosz elhárítása, az Én védelme. Aktuális lelki veszélyt jelez. Mivel ez a szimbólum igen magas fokú absztrakció, álombeli megjelenése a valóságtól való elfordulást jelezheti.

Keresztelő

Gazdagság, vidámság, családi öröm, ha meg tud tisztulni régi bűneitől, vagy legalább elfelejti azokat. Az Ön által nagyra értékelt emberek maguk közé fogadják. Öltözetével is jelezze beilleszkedési szándékát.

Keresztrejtvény

Nyerő, ha megtalálja a megfelelő szavakat. De nem ceruza kell hozzá, hanem érzés. Félő, hogy bizonytalansága bezárkózottá teszi.

Keresztszülő

Felelősség vállalása valakiért vagy valamiért. Ha teljesíti, amit vállalt, elismerést hoz.

Keresztút

Nehéz lesz önállóan döntenie. Bármerre megy tovább, mindegyik út jobb, mint az útkereszteződésnél ácsorogni.

Keret

Csak a kép mondanivalójával foglalkozzon!

Kerítés

Valamitől elválaszt, valaminek az elérését gátolja. Jó, ha megismerjük korlátainkat, ha nem megyünk idegen területre, vagy be tudjuk határolni a sajátot. Sok olyan dolog van (nézet, érzelem, szabály), ami elválaszt más emberektől, ami akadályozza, hogy továbbhaladjunk – és a kerítés többnyire ennek nyomasztó hatására utal. A kerítésen szokott kapu lenni, de néha nem is keressük, mert nem a megszokott utunkba esik, le kellene térni, elhagyni a megszokottat. Próbálja meg! Cayce: A megértés korlátja.

Kérni

Bölcsebbik énje önmagának javasolja ezt a megoldást. De ha szükséges, követelni is tudjon.

Kert

1. A házastársi kapcsolat. Tartóssága nem szexuális elemektől függ. A figyelem, a türelem, a gondoskodás – a jó gazda erényei. 2. Az egyén saját, természetes forrásaiból táplálkozó lelki élete, ennek fejlődése, virágzása. Pozitív jel, de gondozni, ápolni kell. 3. A Paradicsom ígérete, ahol (reménytelenül) őrizhetjük ártatlanságunkat, ápolhatjuk lelki készségeinket. Egyiptomi álmoskönyv: Kertben ülni: élvezet. Ibn Sirin: Ismeretlen kert: a Paradicsom. Saját kertjét öntözi: házasság. Gabdorrahman: A kert gyümölcsöket hoz: gyermek születik. Aeppli: Hosszan tartó lelki fejlődés, amely belső gazdagsághoz vezet.

Kertész

Szép foglalkozás, valószínűleg az Ön lelke is szép. A lélek virágainak gondozója. A természet közeli életre és mindenféle alkotásra bíztatja. Ide tartoznak a lelkek kertészei is: pap, pszichológus, pedagógus.

Keselyű

Veszély! Szociális kapcsolatai megromolhatnak, érzelmi világa elsivárosodhat. Főleg az Önnel azonos neműek társaságát keresse. Nem kizárt a homoszexuális késztetés, de ez könnyen legyőzhető.

Keserű

Az adott szimbólum kedvezőtlen jelentésére utal.

Késés

Még nem mulasztotta el teljesen a lehetőséget, de ha tovább töpreng…

Kesztyű

„Piszkos ügybe” keveredés lehetősége. Nem lesz módja rá, hogy élvezze nyereségét, ugyanakkor megőrizze jó hírét, önbecsülését.

Kesztyűt felhúzni

Férfinak érzéki kielégülés, nőnek házasság.

Két egynemű ember

Az egyén tudatos és nem tudatos lelki összetevői. Egymáshoz való viszonyuk a lelki egyensúlyra utal.

Kétkedés

Ha nem bízik magában, el se kezdje.

Ketrec

Az akadályokat nem sokáig tűri, de lázadása nem sok sikerrel kecsegtet. Lehetséges, hogy saját magát zárta ketrecbe, vállalt olyan kötelezettséget, amelyet nem akar (tud) teljesíteni.

Kettő

Számmisztikai értelmezését lásd a Számok címszónál. Különös jelentőségű a párra vonatkozó aspektusa. Megjelenítheti a páros (társas) helyzetet, illetve annak hiányosságát. (Pl. presszóban egyedül ül, két italt rendel és fogyaszt. Ez nem csak a magányosságot mutatja, de felveti az önkielégítés lehetőségét is.)

Kevésnek érez valamit

Két dolgot tehet. Elfogadja azt, ami van (lehet, hogy még ennél is kevesebb lesz) vagy küzd a többért (esetleg teljesen elbukhat).

Kézfogás

Elfogad valakit, valamit. Többnyire egy belső küzdelem jó befejeződésének jele. Békés időszak következhet, ha nem keres új ellenfelet.

Kézigránát

Indulat, amelyet nem tud kifejezni.

Kiáltás

Egy érzelem kitör. Mit kiált, kinek?

Kibékülni

Egy vágy. Mit tud tenni érdekében? Ne legyen makacs.

Kicsi/nagy

A nem fontos – fontos képi kifejeződése. Gyakran be akarja csapni ezzel magát.

Kicsúfol

Az álmodó saját tulajdonsága, félelme, amelyet távolítani igyekszik.

Kidobni valamit

Valamitől meg kellene szabadulni.

Kifli

Stangli volt, csak meggörbült a terhek alatt. Ha szexuális szimbólum, úgyis kiegyenesedik.

Kigyullad

Ott kell kezdeni a lelki tűzoltást.

Kiherél

Ne legyen neki se!

Kijárat

Elege van az egészből, keresi a kiutat.

Kilátás

(pl. hegytetőről). A jövő képe. Ha homályos, ködös: nem mer szembenézni a jövőjével. Ha tiszta, messze lát: változás, esetleg utazás várható.

Kilincs

Új ismerős, új ismeretek, ha bátor.

Kilométerkő

Az életút fontos állomása (eddig jutott). A rajta lévő szám külön értelmezendő (gyakran valakinek az életkora).

Kincs

Kihasználatlan képességeinek érvényesülése. Keressen új utakat, vállalkozzon. (Az álom adómentes.) A szerencse közel jár Önhöz, de ha egy helyben marad, aligha találkoznak.

Kirakat

Amit meg akar mutatni magából, amit ajánl partnerének. A látszat veszélyeire figyelmeztet.

Király

1. Tudatos életének vezérlő ereje. Van Önben valami (cél, szükséglet, erő), ami meghatározza egész életét. Ha ezt meg tudja fogalmazni, és ennek megfelelően rendezi el életét, megelégedett ember lesz. 2. Ritkábban egy apakép, amely személyes hiányérzetre vagy érzelemre utal. Elsietett cselekedetekhez, csalódásokhoz vezetheti. Cayce: Segítség, amely felülről jön.

Királylány

A vágy tárgya. Békából változott át, lehet, hogy csak ideiglenesen.

Királynő

Az anya (az anyához hasonló személyek) irányító, vezető oldala. Segít, biztonságot nyújt. Az irányítást nem mindig könnyű elfogadni.

Kirándulás

A változás vidámságot hoz, átmeneti mentesülést a hétköznapi gondoktól.

Kísérlet

Legalább próbálja meg (másként öltözni, beszélni, élni). Ha józanságát megőrzi, csak az értéktelent veszítheti.

Kísérő

(valakivel együtt menni). Többnyire az álmodó énjének egy része, amelyet nem tudott összhangba hozni a saját magáról alkotott, alkotni akart képpel. Ha békésen haladnak egymás mellett: belső konfliktusa megoldódik. A kísérő alak tulajdonságai, viselkedése utal a nehezen elfogadható énrészletre.

Kiszállni

(járműből). Új dologba kezdeni, önállósodni. Ha a kiszállás simán ment, vállalkozása sikeres lesz. Néhány embernek talán csalódást fog okozni (akik a járműben maradtak), de most csak a saját érdekeit nézze (nem biztos, hogy még sok megálló lesz).

Kiütés

(bőr-). A gonosz, kellemetlen érintés nyoma. A vakarózás élvezetének lehetősége.

Kívánni valamit

A kívánás valóságos, csak a tárgy szimbolikus.

Kíváncsiság

Amire kíváncsi (pl. mi van az álombeli ládában), az fontos kérdésre ad választ.

Kivégzés

Személyes veszély: egy alapvető beállítódása, személyes kapcsolata bajt hozhat. Ha meg tudja őrizni nyugalmát, megvédheti magát. Ha Ön volt a hóhér: mások meghódítására irányuló vágya teljesítéséhez nehezen talál partnert.

Kívül/belül

(pl. házon). A nyilvános és a rejtett szándékok, vágyak.

Klub

Az azonos neműek barátságának, összetartozásának fontosságára hívja fel figyelmét. Házassága kritikus szakaszhoz érkezhet.

Kocka

A dolgok rendben mennek. A dolgok rendben mennek? Tegyen valamit az egyhangúság ellen.

Kockajáték

Valami értékes tulajdonát, kapcsolatát „kockára teszi”.

Kockázat

Minden döntésnek vannak kockázatai, de csak az értelmes emberek ismerik fel. Figyelmeztetés!

Kócos

A gondolatait kell fésültebbé tenni, hogy mások megértsék, elfogadják.

Komédia

(színházi). A megoldáshoz kevés, de a mindennapi életét segíti. Ha vége az előadásnak, valódi válaszokat kell adni.

Kompót

A kifinomodott, kultúrált örömök, az érett (túlérett?) szexualitás.

Koncert

Ha tetszik, a harmóniákon átlebeghet a nappalok megelégedettségéhez.

Kopár

Kiégett, érzelem nélküli. Reménytelenség.

Kopasz fej

Az Ég tükröződik rajta, benne pedig értékes gondolatok lakozhatnak. Ideje lenne, hogy a világ hívságaitól kellő távolságot tartson. Még ne vonuljon kolostorba (zárdába).

Kopott

Ruha: gazdagság, ha takarékosság kísérője. Más tárgyak: betegség, veszteség.

Korcsolya

Ha Ön nem korcsolyabajnok, mostanában ne vállaljon olyan feladatokat, amelyeknek kimenetele kétes, amelyekbe belebukhat. A kockázat izgalmát kis tétekkel szerezze meg.

Kórház

Ha beteg e kórházban: lelki betegség, segítség iránti igény. A baj jellegére utalhat az, hogy milyen osztályon fekszik. Mivel Ön keresi, elfogadja a segítséget, könnyen túljut a lelki bajon. Ha látogató: váratlan hír egy régen látott barátjáról.

Kovács

A tűzön, vason is uralkodó, nagyon férfias karaktervonások jelentkezése. Sorsának változását erős akaratával idézheti elő. Ne felejtse, a tűz nemcsak edz, hanem éget is. Az Önben lévő tűz átformálhatja környezetét is, ha nem fél a maga okozta átalakítástól. Férfias tendenciái erősödnek, ezt partnere nehezen fogadja el.

Kozmetika

A bánat felejtése. Remény, hogy megmutathatja szebbik, értékesebbik arcát.

Köcsög

A női szexualitás jelzője. Férfi álmában lehet homoerotikus utalás (ez nem feltétlenül veszély).

Köd

Általában bizonytalanságot fejez ki, nem látja jövőjét. Pontosabb értelme a részletekben rejtőzik. Váratlan eseményekre számíthat, ne lepődjön meg.

Kölcsön

Valami hiányzik. Más segítsége csak átmeneti megoldás.

Köldök

Képesség a kozmikus szintű meditációra, a dolgok lényegének megközelítésére. Önvizsgálat, befelé fordulás, lelki dolgokkal való foglalkozás. Igazi értékeit a világtól való átmeneti visszavonulással virágoztathatja ki.

Költemény

A valóság boldogító mása. De jóllakni az igazi sült csirkétől lehet.

Költözés

Ha a régi bútorait, kapcsolatait, szokásait viszi magával, ott se lesz jobb. Népi hiedelem: Halott a háznál.

Könny

A veszteséget elsiratni, az életet folytatni kell.

Könnyű

Megszabadul a tehertől, megtalálja a megoldást.

Könyök

El kell döntenie, alkalmazkodjon vagy erőszakos legyen.

Könyv

Az Ön múltja és jövője van beleírva. Ha őszinte elmével olvassa, javára változtathatja sorsát. Már az is bátorságra vall, hogy megjelent álmában. Valószínűleg szüksége van eddigi életútjának mérlegelésére. Gabdorahman: Tudományos könyvek bölcsességet jelentenek. A költészet: csalás, illúzió, hazugság, megtévesztés. Birckmayer: A könyvet csak kívülről nézegeti: melankólia. Ha tanulmányozza: hivatalhoz jut. Stekel: Egy könyv, amit mindenki elolvashat. Cayce: Tudás.

Könyvelés

Életének egy viharos időszaka következhet, amikor a fontolgatás, mérlegelés nem sokat segíthet. Menekülni akar a problémáktól, ezt racionalitás mezébe bújtatja.

Köpés

Veszekedés, megaláztatás. Könnyen elkerülheti, ha barátságos, de határozott.

Kör

1. A tökéletesség, a teljesség. 2. Bekerít valamit, elzárja a külvilágtól. Ön sem tökéletes. Boldog élete nem a külvilágtól való elzárkózás, hanem a kinyitódás révén valósulhat meg. Érdemes alaposan átvizsgálni ezt az álmot: életének szintézisét láthatja benne. Ritkán adatik meg ez a lehetőség, tanulsággal szolgál a jövőre.

Körmenet

A hívőnek hite erőt ad. A hitetlen kételkedik, a helyes utat választotta-e.

Körte

Ha megtalálja szerencseszámait, szerencsetársát, királynak érezheti magát, ameddig a körtefa virágzik. Ha még nem házasodott meg, itt az ideje. Aeppli: Érzéki szexuális szimbólum, a nőiség vonzása.

Köszönés

Egy kapcsolat elfogadása. Jellegét is mutatja.

Kötél

Akár gátol, akár segít, egy személyes kötelék jelentőségét mutatja. Megmozdult Önben a szabadság iránti vágy.

Kötény

Nőnél: a női szerep vállalása, a nekik jutó feladatokhoz való viszony, ennek megfelelően, lázadó vagy békés életszakasz. Férfinél: az élettárshoz való viszony, a kockázatok kerülése.

Kötés

Seben: sértett érzelmek, de már gyógyulóban. Kézimunka: a türelem – de valamiért szüksége van erre, valamiért elfordul a valóságtól. Nem lehet tartós megoldás.

Kövérség

Jólét, gazdagság, vidámság, de csak akkor, ha el tudja fogadni saját magát olyannak, amilyen. Egy bizonyos határon túl a gazdagság teherré válhat, a vidámság pedig vicsorítássá. Ettől Ön még messze van.

Követik

Az árnyéka az. Nem tud megszabadulni valamitől, elfogadhatatlan gondolattól, bűntudattól. Álljon meg, forduljon szembe vele, próbálja meg elfogadni.

Követni valakit

Egyaránt kifejezhet bizalmat és bizalmatlanságot, mindenképpen más irányítja sorsát.

Kővé válni

Menekülés az érzelmektől. Pedig egy kőnek is lehetnek érzelmei, csak nem tudja mutatni.

Közel

Jelezhet térbeli vagy időbeli közelséget.

Középpont

A kép középpontja különös jelentőséggel bír. Azt a pozíciót jelzi, ahol Ön most van, ahonnét szemléli a világot. Különös gondossággal idézze fel, mi volt a kép középpontjában, mit látott ott.

Kréta

Valamit megtanult, valamit elfelejtett. Kár.

Kristály

A jövő csak annak mutatkozik, aki átmenetileg ki tud lépni ebből a világból.

Krumpli

Ne várja az ünnepeket, a hétköznapoknak örüljön.

Kudarc

Az életet versengésnek látja, ahol Önt lemaradás fenyegeti? Ha képes arra, hogy saját maga válassza ki a pályát, a fegyvereket, nyerő is lehet. Persze csak akkor, ha nem viszi magával a régi vereségek emlékét.

Kukorékolás

Jó reggelt tyúkok, itt vagyok.

Kunyhó

(szegényes, kényelmetlen). Elégedetlenség a saját életével kapcsolatban. Sikertelenségét múltbeli eseményeknek tulajdonítja. Ha változott a kunyhó képe az álomban, sorsa változásának irányát mutatja.

Kurva

Szexuális bizonytalanság, önértékelési problémák.

Kút

A múlt, a múltba vágyódás. Ha látja a vizét, tud meríteni belőle, erőt nyerhet, új dolgokba kezdhet. Ha magát pillantja meg benne, vigyázzon, nehogy túl sokat foglalkozzon saját problémáival. Ha más képét látja benne, az illető bajban van. Segítsen rajta.

Küldönc

Jó hír, mégis csalódás.

Kürt

Küzdelmes napra ébreszti, de sikerrel pihenhet le.

Küszöb

Egy változást eredményező fontos döntést kell hoznia. Szeretné ezt elkerülni, a halogatás azonban nehéz helyzetbe hozhatja. Elemezni kell, mi lehet a küszöb után. A haladás lehetséges menetét belső akadályok nehezítik. Valamit nehezen hagy el, és az újtól is fél.

ABC kereső:

A
Á
B
C
CS
D
E
É
F
G
GY
H
I
Í
J
K
L
M
N
NY
O
Ó
Ö
Ő
P
R
S
SZ
T
TY
U
Ú
Ü
Ű
V
Z
ZS