Betűrendben - SZ

szerencsétlenség

Lásd: BALESET.

szerenád

- Pletyka; munkahelyi versengés; klikkrendszer.

szeretkezni, szeretkezés

Azt szokták mondani, hogy "Éhes disznó makkal álmodik". Valaki olyannal szeretkezni, akivel egyébként is tennéd, vagy csak gondolatban szoktad: egyszerű szexuális vágyakozás.
Ha valaki olyannal szeretkezel, ami megdöbbent, esetleg irtóztat, vagy undorító: keresd: azt a személyt, aki álombeli szeretkezőpartnered ismeretségi, baráti körében található, és akire ébren nem mersz gondolni; Ellentétes érzelmek dúlnak benned a személy iránt: egyszerre gyűlölöd és mégis vonzódsz hozzá. Szeretkezni igen tiltott személlyel: bátorság; egyenes jellem; jó feladatmegoldó, elemző képesség.

szerkezet

Hatékonyság; kreativitás. Ismeretlen rendeltetésű szerkezet: jó alkalmazkodó képesség, de rossz kedvvel végzett munka, kihasználatlan tehetség.

szerszám

- Intelligencia, ügyesség.

szerződés

Fogadkozás; ígérgetés; be nem tartott elhatározás.

sziget

Férfinak: megszerelmesedés, vágy; nőnek: magadnak való gondolatok, ötletek, rosszmájúskodás.

szigony

- Rámenősség, vitában üzletben . . . Szigonypuska: elherdált pénz, kihagyott lehetőség, illetve az ezek miatti dühöngés.

szikla

Félelem, kishitűség. Sziklára mászni: meg akarsz nyerni, magad felé akarsz fordítani valakit, aki nem mutat érdeklődést a személyed iránt; sziklacsúcsra felérni: ellenséged feletti diadalérzet. Feléd magasodó szikla: önbizalomhiány.

szikra

- türelmetlenség; indulatos igazságkeresés.

szilva

-Férfiak álmában: kemény partner; nők álmában: komisz viselkedés; úgynevezett öv alatti szöveg. Szilvamag: kedved ellen való helyzet.

szilveszter

-Évvégefelé: napi aktualitás, nyáron: nyomasztó gond, fájdalom.

szilánk

- Gorombáskodás, személyeskedés.

szimpla

kávé-Nosztalgia, váratlanul felbukkanó régi ismerős, akinek megörülsz.

szipka

-Idősebb nők álmában: hajdani sikerek, hódítások emléke. Egyébként: gyerekesség.

szita

- Mulasztás; megfeledkeztél valamiről.

szitakötő

- Meghitt partnerkapcsolat.

szivacs

- Felzárkózás; pótolt hiány.

szivar

- Váratlan öröm; fellelkesülés.

szivattyú

- Előrejutás.

szivárvány

- Művészi képességek; érzékenység; gazdag fantázia. Szivárvány, ha a lakásodban, szobádban látod: boldog családi élet.

szoba

Ismerős, barátságos szoba: jó barátság, kedves természet. Idegen, rossz érzést ébresztő szoba: érzelmi zűrzavar, nem igazodsz ki magadon se, másokon se. Régi bútorokkal telezsúfolt szoba: gyermekkori rossz emlékeid felidéződése; szobákban járkálni: tisztázni iparkodsz egy helyzetet; szobákon, amelyekben mindig mást, másokat látsz, keresztülmenni: mozgalmas múlt; gondod-bajod könnyed félretevése. Szobába bezártnak lenni: régi sérelmek, amelyeken nem tudod, nem is igazán akarod magad túltenni.

szobalány

- Közönséges gondolatok. Régi feljegyzés.

szobor

- Rosszindulat, áskálódás. Ha valamely ismerősöd szobrát látnád: igen ellenséges érzelmeid vannak vele szemben. Ha magad éreznéd szoborrá válni: elkeseredettség, letörtség; esetleg attól tartasz, hogy a másnak ásott verembe magad esel bele; másokról is azt feltételezed, amit magad érzel; ha sok fejtörés árán is, de hamarosan találsz egy jobb megoldást annál, mint amire most gondolsz. Házastársad, partnerod, ha szoborként látod: nagy baj van; jobb ha békésen próbálod elintézni a dolgot. Szobrot készíteni, mintázni: okkal érzett lelkifurdalás.

szoknya

-Testi szerelem. Szoknyás férfi: kibeszélt, kigúnyolt partner; barátnő, akinek a hatása alá kerültél, aki mindent megért. Férfiak álmában: szokatlan szenvedély. Lecsúszó szoknya: lebukás, lelepleződés.

szolga

- Meghunyászkodás. Ha szolgává leszel és ebben örömöd telik: szigorúság, hárklisság. Ha szolgának parancsolgatsz: férfiak álmában: papucshősség, alárendelt helyzet; nők álmában: fegyelmezetlenség, feledékenység. Rádtámadó szolga: ott veszted el a fejed, ahol a legkevésbé kellene. Szolgáló kutya, állat: tiszteletlenül bántak veled.

szomjúságot érezni

- Hangsúlyozni szükséges, hogy álomban és nem félálomban, vagy szomjúságérzésre ébredve. Tehetetlenség érzés, kiszolgáltatottság: elhanyagoltnak érzed magad. Ha visszatérő álom: régen elszenvedett igazságtalanság, aminek az emléke kísért. Különben szomjúságot érezni: sós vacsora után, esetleg másnaposság.

szomszéd

- Ribillió, lárma egy apróság miatt. Szomszédaszszony: Minden könyvben pletykaság Krúdy. Férfiak álmában: a szomszéd kertje mindig zöldebb - de csak ha messziről nézed.M.Sz.

szovjetunió

Egységre akarsz jutni önmagaddal; vonzódás a paradoxonokhoz, illetve azok feloldásához.

sztk

- Kiadás; pénzedért nem kapsz megfelelő ellenértéket; fölényeskedtek veled, lekezeltek, megvárattak.

szurok

- Kapzsiság, anyagiasság.

száj

- Mohóság, szeretetigény, amivel nem ritkán terhére lehetsz másoknak. Kitátott, fenyegető száj: igazságtalanul kapott letolás. Saját szájad, ha idegennek, sebesnek érzed: meggondolatlanul kifecsegett titok, rágalom. Száj, ami nincs a helyén: elszólod magad; zavarba jössz. Fogatlan száj: alaptalan lelkesedés.

szájharmonika

-Bók, frázis; komolytalan kaland.

szálka

- Ha megszúr: felnagyítasz egy sérelmedet; ha a körmöd alá megy: gonoszkodó megjegyzések; bosszúvágy. Szálkát hasogatni, aprófából lehulló szálka: jó megfigyeléseid csak a részletekre terjednek ki; gondolataid nem állnak össze.

szállni

- Lásd: REPÜLNI.

szálloda

Nyughatatlan, kísérletező természet; tapasztalatszerzés utáni vágy; tájékozottság.

szállító

- Segítséget kapsz; jóirányú változás.

szám

- Először is meg kell játszani a lottón, vagy ha olyan, a totón. Lóversenyzőnek: Isten ments! Ugyanúgy vesztés lesz a vége, mint az eddigieknek. Érdemes még elgondolkodnod azon, nem vagy-e túl fegyelmezett, visszafogott, esetleg prűd? Számokkal bajlódni, számszaki munkát végezni: érzelmi zűrzavar; családi probléma; veszekedő ismerősök, akik a maguk pártjára akarnak állítani.

számla

Felróják hibáidat.

számítógép

- Ügyeskedés, lelemény. Mások átejtésével kapcsolatos gondolatok. Számítógép, ha önmagától működésbe jön: távoltartasz magadtól egy kényelmetlen gondolatot; számítógép, amely nyilvánvalóan téves adatot jelez: tiszteletet adsz egy arra nem méltó személynek.

szán (ha lovas)

- Törtetés, karrierizmus.

szánkó

- Egy megrázó eseményt nem fogadsz olyan megrendüléssel, amint ahogy azt illenék.

szántani

- Töprengés; megoldáskeresés; következetes érvelés.

szántóföld

- Társtalanság.

szárnyad

ha nő - Felmentetted magad egy kötelezettség alól. Szárnysuhogást, szárnycsapkodás hangját hallani: olyan gondolatok, amelyeket elutasítasz, bár neked jutottak az eszedbe. Lásd még: REPÜLNI.

szárítani

-Ruhaneműt: megpróbálsz tőled telhetőleg őszinte lenni; egyebet: veszteség. Hajat szárítani: önmagad előtt is titkolni igyekezett érzések, elfojtott vágyak.

százlábú

- Nők álmában: ha különös rémületet kelt: a testiségtől való idegenkedés, finnyásság. Férfiak álmában: olyasmit hallottál, ami elképeszt, amit nem tudsz elhinni.

szédülni

- Egymásnak ellentmondó gondolatok, érzések; nem tudsz kiigazodni magadban, viszonyaidban.

szék

- Minél díszesebb, nagyobb, annál jobb élethelyzet, biztonságérzet. Asztal köré rakott székek: több figyelmet vársz. Széksorok: nagyszabású, nagyszabásúnak hitt gondolatok; közérdekűnek tartott mondanivaló. Ha olyan széket látsz, vagy olyanon ülsz, ami túl alacsony, kicsi a hozzá legközelebb álló bútorhoz; mások magasabban ülnek nálad: félszegség, indokolatlanul háttérbe szorítottnak érzed magad; féltékenység, rivalizálás, amit egészséges versengés helyett morgással, acsarkodással csillapítasz magadban.

szél

- Múló érzelem; még fel-feltámadó, de már lecsendesülő szerelem, csillapodó szenvedély. Szél, ha magával sodor, megbillent, fölborít, bizonytalanság, félelem. Faleveleket sodró szél: szinte az akaratod ellenére elmúló szomorúság, olyan bánat, amihez ragaszkodni akarsz; édes-keser emlék. Szél, ami nehéz tárgyakat mozdít meg: rajtad kívüli, tőled független események, amelyek nagy felindulást okoznak. Ha autódat, amelyet vezetsz, elmozdítja a szél, vagy vihar: magánügyeidbe avatkoznak; függetlenségedet veszélyeztetik. Forgószél: hirtelen változás. Forró szél főn: elsöprő szerelem.

szélkakas

- Derűre ború. És szerencsére fordítva is.

szélmalom

- Rossz gazdasági érzék; kóbor természet.

szélvihar

- Lásd: SZÉL.

szén

- Dolgos természet, serényen végzett munka.

széna

Felüdülés, szénaillat: hasznosan eltöltött idő; jól teljesített feladat. Szénakazal: szénaboglya: kedves, romantikus elképzelések.

szépítőszer

Könnyelműség, könnyűkezűség; örökös pénzzavar.

szíj

- Baráti körben támadt civódás, gondot csinálsz egy olyan dologból, amin túl kellene tenni magad.

színház

Pózolás; igyekszel előtérbe helyezni magad; felhívni magadra a figyelmet és ez sikerül is; események eltúlzott, kiszínezett előadása; mindent érdekesnek, különösnek tartasz, ami veled esik meg; szeretsz elmélyedni mások bajában; jó képesség tehetség, amit gyakran rosszul használsz. Színházi súgó: rossz tanács; ügyeskedés. Színházban eltévedni, sötét színház: belezavarodtál a saját alakításaidba; annyiféleképpen akarsz viselkedni, ahány ízlést ismersz; füllentéseid kiderülnek.

színlap

- Nem véletlenül szólod el magad, naivságot tettetsz, közben valakit befeketítesz.

szív (mint testrész)

- Egészséges ember álmában: okoskodás. Szívalak: gyengédség; fába vésett szív: érzelmeid múlandósága. Szív alakú ékszer, aranyszív: haszonlesés. Szívet enni: jegyzi, hogy szerelmesünk a miénk. Krúdy Szívdobogást hallani: elmaradt látogatás, amit nagyon vártál. Mézeskalácsszív: megjátszott kedvesség.

szódavíz

- Változás. Szódavizes üveg, autoszifon: játékos, könnyed, kissé felelőtlen természet.

szónok, szónoklatot hallgatni

Szónokolni: nem viseled el ha nem neked van igazad. Szónokot hallgatni: becsapnak.

szőlő

- Megfontoltság, rendezettnek hitt gondolatok. Szőlőszem: egy eseménysorból önkényesen kiragadott részlet, melyből aztán téves következtetést vonsz le. Más elképzelés szerint: a szőlő mindig savanyú; lebecsülsz valamit, mert nem érheted el.

szőni

- Jó szervezőképesség; szívesen mutatod be ismerőseidet egymásnak; ügyesen közvetítesz.

szőnyeg

-Takargatnivaló. Repülőszőnyeg felnőttálomban: szellemes kifogás; színes meséidet nem okvetlenül hiszik el; gyermekálomban: gazdag fantázia, jópofa gondolatok, amelyek megosztására nincs lehetőség; magárahagyottság.

szőr

- Ha belepi a tested: kikívánkozó indulatok. Férfiak álmában: hiúságodon esett csorba. Lásd még: szakáll, bajusz.

szög

- Betartottak neked. Szögmérő, mértani szög: ambíció, igyekvés, Diákálomban: lógás.

szökőkút

- Vidámság, mulatság; költekezés; nem gondolsz a jövővel. Szökőkútban fürödni: kissé gyermeteg, de tanulékony és élénk természet; könnyen váltogatott szeretők, szerelmek.

szörny

Enyhe emberundor; nézz kevesebb sci-fi -t! Idősebbek álmában: nyomasztó történelmi korok emléke.

szú

- Lappangó rosszérzés, gyanú; úgy érzed, kimaradtál valamiből.

szúnyog

- Pimaszkodás; szúnyogcsípés: olyan megjegyzés, aminek nem a tartalma bántott meg, hanem a megjegyzést tevő szándéka.

szűcs

- Jó vitakészség; minden cselekedetedre, elkövetett hibádra találsz magyarázatot, felmentést - legalábbis önmagad előtt.

szülés

- Általában: ötletesség. Szülni: nők, kismamák álmában: önmagáért beszél; férfiak álmában: kissé szokatlan, de remélhetőleg intelligens megoldáskeresés. Kismamáknak azt mondja a babona, hogy ha álmukban fiuk születik, gyermekük lány lesz és fordítva.

szülésznő

- Újdonság.

szülő, anya, apa

Önállótlanság. Ezt az álmot csak magad fejtheted meg. Álmod a szüleiddel való viszonyodat mutatja meg. Halott anyukádat látni: hiányérzet. Élő szülőt álmodban meghalni látni: nagyon erős harag valakivel szemben; magány.

szülőföld

Jól megy a sorod, de nincs kinek megmutatnod, hogy mennyire.

szüret

Megérdemelt jutalom, elismerés.

szürke (szín)

- Oktondiság, szürke apáca: folytasd tovább úgy, ahogy eddig.

szabni

Hatással vagy környezetedre, befolyásolsz embereket, szeretsz tanácsot adni.

szabásminta

-Csalódsz valakiben, akit sokra becsülsz; nem érdemes másokhoz igazítani az elképzeléseidet. Szabásminta, amit nem tudsz összeilleszteni, rosszul szabott anyag, minta: rossz tanács.

szabó

- Felelőtlenül osztogatott tanács; ha szabó rádpróbál ruhát: olyan dologra akarnak rábírni, amit magadtól nem szívesen tennél meg; ha Te szabsz, próbálsz másra ruhát: eddig rosszul gondolkodtál az illetőről; ha idegenre szabsz, próbálsz ruhát, mintha szabó lennél: túlbecsülsz valakit; félre akarnak vezetni, de kilóg a lóláb.

szaglászó állat

- Bizalmatlanság.

szagot érezni

- Mértéktartás, visszafogottság. Kellemetlen szag: gyanakvás, sőt gyanúsítgatás. Kellemes szag, illat: rosszul kezdesz hozzá egy barátsághoz; nagyon sok bátorításra, udvarlásra szorulsz, a legkisebb, előzetes elképzeléseidnek ellentmondó, viselkedési hibától visszahúzódóvá, sértetté válsz. Olyan szagot érezni, ami ismerős, de nem tudod, mikor és hol érezted; régi illat: kellemes, kedves gyermekkori emlék felbukkanása, valami napi esemény kapcsán. Szagolni valamit, de nem érezni a szagot: spórolás, dugdosott holmik, amelyek értéktelenek.

szakadás

- Ruhán: lebukás; függönyön: kíváncsiskodás.

szakadék

Bizonytalan helyzet, erkölcsi felfogásoddal ellenkező cselekedetek. Szakadékot átugrani: felhagysz egy rossz szokásoddal, hibáid felszámolása.

szakdolgozatot írni

- Fontos dolgot elfelejtettél.

szakács

- Gondoskodás, pártfogás utáni vágy; gyámoltalanság, Szakácskodni: jószándék, segítőkészség.

szakáll

- Durvaság. Szakállt levágni: férfi álomban: kényes, kellemetlen helyzet; rossz partnerkapcsolat. Női álomban: uralkodnivágyás. Szakállad, ha nő: férfi álomban: gyengeség, érzelmesség; női álomban: ijesztő gondolatok, zsarnokoskodás. Ismeretlen, szakállas ember, ha rádtámad: modernkedés, divatosnak számító, de megjátszott viselkedés; ha barátságos, szakállas ismeretlent látsz vagy cimborálsz vele: civilizációs ártalom; csibész autószerelő; közlekedési dugó; kissé az agyadra mentek a rosszul működő telefonok; kísérletezz inkább levélírással. Vigyázat: ez utóbbi megjegyzés még 1970 körül keletkezett! Szokatlan formájú szakáll, eredeti, jópofa ismerős, barát.

szakítás

Szakítani olyannal, akit szeretsz: kihívás, erőpróba; nem vagy meggyőződve érzelmeid viszonzottságáról; megunt partnerrel szakítani: elérkezettnek látod az időt ahhoz, hogy egy régen aktuális lépést megtegyél.

szaladni,menekülés,menekülni

Kimerültség. Rémülten szaladni, menekülni: kínzó, visszatérő gondolatok, rossz emlék.

szalag

- Felszínes barátság.

szalma

- Sok ostoba beszéd. Hideg idő Krúdy.

szalmakazal

- A saját ügyességedbe, talpraesettségedbe vetett, nem okvetlenül helyes hit. Szalmakazalban elbújni: tiltott dolog; öröm.

szalmaszál

Finomkodás; élénk természet, amely álszemérmességgel párosul.

szalmazsák

- Nők álmában: szerelem, ami ellen az eszed ellenkezik, titkos viszony; férfi álomban: olyan nő csavarja el a fejed, akiről ha más szeretője lenne - nem sok jót tudnál mondani.

szaloncukor

- Szerénykedés; mármár idegesítő udvariasság; érdekes formája mások bosszantásának. Gyermek álmában: soron kívüli ajándék utáni vágy; a gyerek csak úgy névnap születésnap stb. nélkül szeretne valamit.

szalonna

Megfelelő anyagi helyzet; szerény, de becsületes élet. Zsírszalonna háj: önkizsákmányolással elért gazdagság.

szalvéta

Flört, kaland. Pecsétes gyűrött szalvéta: megbánt kicsapongás.

szamár

- Megmenekülés; elkerülsz egy kellemetlenséget. Szamárfül füzeten, könyvben: rendkívüli fogékonyság, különösen mások hibái iránt. Szamárfület mutatni: tyúkper.

szamóca

- Csókolózás; fiatalos lendület.

szandál

- Női álomban: ha elegáns magas sarkú: szerelmi alakoskodás; férfiálomban: alárendeltség. Megviselt, nyűtt szandál: értelmetlen ragaszkodás.

szaporítani (növényt)

- Gyarapodás, jó befektetés.

szappan

- Kusza érzelmek, vágyak, szerelmi cselezés. Szappanhab: sorozatos fellángolás; nőknek: alig várod, hogy megszerelmesedj, akár többe is egyszerre. Kezedből kicsúszó, leeső szappan: kételkedsz a saját ügyességedben, helyesen; nyíltsággal többre mennél mint fondorlatokkal; nőí álomban: ne barátnőid tanácsára hallgass, tedd azt, amit érzelmeid diktálnak. Szappanbuborék: olyan helyzet, amelyre egyetlen közmondásod sem érvényes; változtatni, újítani vagy kénytelen. Szappantartó: szokatlan, de nem elítélendő szexuális kívánság.

szardínia

Váratlan, és nem jókor jött látogatók.

szarv

- Gyakran gurulsz dühbe. Ha szarvat nőni ember fején látsz: egy ismerősöd nem tartja be neked tett ígéretét.

szarvas

- Méltóság, büszkeség.

szarvasmarha

- Hozzászokás a helyzethez, megbékélés; beletörődés.

szatyor

- Idősebb, kellemetlen hozzátartozó; bajkeverő nagynéni.

szatén

- Nagyvonalúság; vidám, szórakoztató természet.

szatír

Nők álmában: legalábbis kacérkodás, de inkább kihívó magatartás, a hódítás utáni örökös vágy; férfiálomban: ijesztő szatír: gyermekkori rémület, amire azért valahogy szívesen gondolsz vissza; szatírral cimborálni: szerelmi siker.

szavalni

- Õszinteségeddel túllősz a célon.

szavazás

- Hiábavalóság; fontoskodás. Kézfeltartással szavazni: bátortalanság; ha kezed akaratod ellenére mozog szavazáskor: rutinos személyiség, jó előmeneteli lehetőségek. Szavazófülke: értelmetlen szabály. Szavazócédula: hamisság.

szedni (gyümölcsöt)

- Emlékeid rendezgetése; szemetet: szépítése egy régi eseménynek.

szegecs

- Jó kézügyesség, gyorsan, könnyen megtalált és kijavított hibák.

szekrény

- Családi takargatnivaló; kínos emlék. Ha szekrényből halott esik ki: Költözz egy másik városba USA-beli tanács.

szellem

- Lásd: KÍSÉRTET

szem

- Gyanakvás, bizalmatlanság; önmagadnak tulajdonított túlzott jelentőség. Hunyorgó kacsintgató szem: azt gondolod, úgy érzed, hogy a hátad mögött beszélnek rólad; behúnyt szem: titkosnak, csalárdnak hitt cselekmény; fondorlat. Ha tárgynak, falnak látnád szemét: ki vagy borulva; fenyegetettnek érzed magad. Szemöldök: furfang, fölösleges mellékutak keresése egy olyan dologban, amit egyenesen is el lehetne intézni.

szemafor

- Rendszabály, amit kénytelen vagy követni.

szemetes, szemeteskocsi

Kifosztottnak érzed magad, félsz a jövőtől.

személyzeti osztály

Régi, kínos emlék; felrónak neked egy semmiséget, ködösítő szöveget kellett végighallgatnod.

szemét

- Pénz Krúdy; pénz körüli gondolatok; fukarság, önmagadtól megtagadott örömök.

szemétdomb

- Kötekedés, kukacoskodás; munkahelyen szerzett elégtétel, káröröm.

szemétlapát

- Semmi pénzért be nem ismernéd a tévedésed; mindig igazad van; csak azokra a jövendöléseidre emlékszel vissza, amelyek véletlenül teljesültek.

szemétláda

-Gyűjtögetési hajlam; szemétládában, ha értéket, ékszert találsz: hibás elképzelések; rosszul ítéled meg a saját anyagi helyzeted, vagy alá vagy túlbecsülöd lehetőségeidet.

szemüveg

- Olyan dologra jöttél rá, amelynek nem örülsz; elveszett szemüveg: túlbecsülsz, túlértékelsz valakit. Eltört szemüveg: struccpolitika; kitérsz egy kényelmetlen, ám fölöttébb hasznos beszélgetés, vita elől.

szennyes (ruha)

- Rengeteg takarítanivaló; az őszinteség hiánya.

szennyvíz, szennyvízcsatorna

- Bűntudat: rossz szokás; adósság. Ha álmodban szennyvízből kimászol: leszoksz egy káros dologról. Ha mást látsz csatornából kimászni: olyanra bíztad egy titkodat, akiről sejted, hogy kifecsegi.

szent (ha megjelenik)

-Jelenetrendezésre, dühkitörésre való hajlam; képzelt esetleg allergiás betegségek egész sora. Természetesen hívő, vallásos ember álmában egészen más, de egyéni jellege miatt ezt csak az álmodó tudja megfejteni. Szent emberrel, igaz emberrel találkozni: ha megint: munkahelyi, gazdasági előremenetel; ha megáld: vigaszt találsz.

szenteltvíz

- Betegnek: gyógyulás; egyébként változás; fejlődés.

szentély

- Rajongás.

szeplő

- Csíny; csipkelődés.

szerecsen

- Késő bánat; ifjúkori elhamarkodott, meggondolatlan cselekedetek, amelyek most ütnek vissza. Szerecsen, ha pénzt ad: érdekből fenntartott kapcsolat.

szerelem, szerető

- Önmagáért beszélő álom. Lásd még: szeretkezni.

szerelmeskedés (önmagáért beszélő álom)

- Ha valaki olyannal szeretkezel, ami megdöbbent, esetleg irtóztat: keresd: azt a személyt, aki álombeli szeretkezőpartnered ismeretségi, baráti körében található, és akire ébren nem mersz gondolni. Szeretkezni igen tiltott személlyel: bátorság; egyenes jellem; jó feladatmegoldó, elemző képesség.

szerencsejáték

- Unalmas napok, amelyekben a legkisebb eseményt is nagy kalandnak fogod fel.

Szaru

Kívánatos dolgok áradása. Kár, hogy szegényen ébred.

Szabadság

(érzés). Egy tehertől megszabadult, megválaszthatja az útját. Ne siessen a döntéssel.

Szabály

Ha kényszernek érzi: lázadni fog. Biztonságot nyújtó: viselje el a szabálytalanokat is.

Szabálytalan

Mi tér el a szabályostól, milyen irányban? Miért más Ön, mint a többi ember?

Szagok

Ritkán fordulnak elő az álomban, illetve ritkán emlékezünk ezekre. Érzékeny, befelé figyelő ember képes felidézésükre, ő is csak akkor, ha nagy érzelmi viharok előszelét érzi. Vigyázzon, mert érzékenysége miatt másoknál sérülékenyebb. Astrampsychos: Kellemetlen szag: keserű gondolatok.

Szakadt

(pl. ruha). Nehézségek, veszteségek, amelyek főleg saját figyelmetlenségeinek következményei.

Szakítani

(pl. papírt). Valami elvárás elutasítása, indulat a kényszerítés miatt. Lehet, hogy egy kötöttséget sikerült befejezni.

Szálfa

Viharok jönnek, de nem hajlítják meg.

Szállítani

A tehertől, a terhelő emlékektől megszabadulni. Lehetséges, hogy ez csak átmeneti megoldás.

Szamárfület növeszteni

Csak a szamár álmában fordul elő. Artemidoros: Filozófusnak jó jel, mert a szamár nem figyel a pletykákra.

Számmisztika

A számok jelentkezhetnek a megjelenő tárgyak számaként (pl. 3 tehén), valamely tárgy jellemző vonásaként (csak akkor emelendő ki, ha különös hangsúlyt kap az álomban). A bennük rejlő utalást általában keresni kell (pl. egy évszámban rejtőzhet egy ház száma, egy életkor). A szerencse és a szerencsétlenség hordozói egyaránt lehetnek. Az álmokban megjelenő számok mágikus jelentése: 0 Az ősköd. 1 A teremtés, a teremtő. A lényegre törés, a hatalom. 2 A nőiség, az egyesülés, a megtermékenyülés. Az ellentétek, a mozgás. 3 Szerencsét hozó mágia. A férfias-nőies elemek közötti bizonytalanság.  A család és a gondviselés. 4 A természet rendje, az elemek, az égtájak. A szilárdság, a zártság. 5 A természeti ember, az emberi természet. Az egyensúly. Az uralomra törekvés. Az ördög. 6 Házasság, családi élet, nőiesség, háziasság. Az egyensúly, egy választási dilemma. 7 Mozgás, dinamika, főleg lelki tekintetben. A kozmosz száma. A szentség. 8 Az egészlegesség. Az utolsó lehetőség (figyelmeztetés). Az igazság. 9 A lelki aktivitás. A jó győzelme. 10 A mindent magába foglaló, a beolvasztó. Visszatérés valahová. 11 Az újrakezdés. A Kabbalah (zsidó vallásos hagyomány) minden betűhöz egy számot rendelt: A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, J=10, K=20, L=30, M=40, N=50, O=60, P=70, Q=80, R=90, S=100, T=200, U=300, V=400, W=500, X=1000, Y=10000, Z=100000 (gematria szabály). Így a szavak számokká kódolhatók, velük matematikai műveletek végezhetők, majd visszaalakíthatók. Az eredeti természetesen héber betűkre vonatkozik, ebből bizonyos eltérések következnek.

Szamovár

Béketűrő voltát néhányan félreérthetik. Vigyázzon, nehogy „barátai” kihasználják.

Szanatórium

Vágy a pihenésre, a gondok elkerülésére.

Szántás

Törekvés a megtermékenyítő gondolatokra. A felszínesség csak a gyomok sarjadásához vezethet. Az eredmények valamivel később jelentkeznek.

Szaporodás

Vonatkozhat ez pusztító baktériumokra és a boldogság csíráira is. A fajfenntartás örömteli epizódjai főleg fiataloknál merülnek fel.

Száraz

Érzelmek nélküli, sivár.

Szárazság

Vágyódás élete kiteljesedésére, érzelmekben, élményekben gazdagabb életre. Legyen türelmes, vágyának teljesedésére még várni kell.

Szarka

A fecsegés és a lopás szimbóluma. Nem ellenséges, mégis kellemetlenséget okozó.

Szárny

Képesség a szárnyalásra, a magasabb régióba emelkedésre. Kreatív erők felszabadulása. Vélt szabadsága érdekében veszélyes vállalkozás körvonalai bontakozhatnak ki. Szexuális vágyainak egy részét önmagának se fogja beismerni. Babiloni álmoskönyv: Szárnyai vannak és repül – alapjai bizonytalanok.

Szárnyas

A lélek szárnyalásának (vagy szárnyalásra képtelenségének) jele.

Szarvasbika

Férfiúi potencia, uralkodási vágy kifejezője. Nőnél: vágy, hogy uralkodjanak felette. Nagyon csalóka szimbólum, néha kompenzálásként jelentkezik, saját tehetetlenségét mutatva. Buddhisták számára a szarvas a bölcsesség és az önmegtartóztatás szimbóluma. A keltáknál a lélek vezetője.

Szedni

Ha a termés egészséges, szép: a munka eredményessége.

Szédülés

Helyzetén változtatni kell. Fokozatosan tegye, először a kisebb ügyeket oldja meg, óvatosan közelítsen alapvető, nagy érzelmeket keltő konfliktusaihoz. Nem kizárt testi betegség sem (pl. a vérnyomása rendben van?)

Szeg

Egy érv, egy cselekedet, amely segít a nehéz helyzet megoldásában.

Szegénység

1. Valamely kielégülés elmaradásának veszélye. 2. Önértékelési zavar. Idősebbeknél gyakran a valóságos szegénységtől való félelem.

Szegezni

Agresszív megoldások. Ritkán tartják össze azt, ami szétesőben van.

Szegfű

Élvezetvágy (különösen akkor, ha illatát is érzi). Ha józanságát meg tudja őrizni, ne tartsa vissza magát örömszerző kapcsolattól, tevékenységtől. Kellemes meglepetés érheti.

Szégyenkezés

Tenni szeretne valamit, amit szégyellni kellene.

Szekér

Nem meri siettetni céljai elérését, fél ezek megvalósulásától. Vajon valóban Ön tűzte ki ezeket a célokat? Nem kellene módosítani ezeket, újakat kitűzni? A mai rohanó világban az ilyen lassú járművel csak lemaradni lehet (szerelmekről, sikerekről).

Széklet, ürülék

Egy ilyen ember, kapcsolat. Megkönnyebbülés, ha el tudjuk intézni, hogy ne terheljen. Babiloni-asszír álmoskönyv: Székletet enni: gazdagság következik. Artemidoros: Éjjeliedényt kiüríteni: megszabadulni a gondoktól. Népi hiedelem: Belelépni: gazdagság. Beleesni: veszteség.

Székelés

(ürítés). Kasztráció (nemi szerv elvesztése). Ez ma már ritkán történik erőszakos beavatkozással, inkább olyan helyzetbe hozzák, ahol úgy érzi, nem (eléggé) férfi vagy nő.  

Szelet

Az egészet akarta, de elégedjen meg egy szelettel. Az legalább nem fekszi meg a lelkét.

Szellő 

Szellemi kaland, lehetőség.

Szemben

(elhelyezkedés). 1. Egy konfliktus képi megjelenítése. Az ellentétes érvek, érzelmek. 2. Az álmodó énjének eltérő aspektusai (pl. a jó és a rossz).

Szemlélő

Távolságtartás egy aktuális problémától. Könnyebben találja meg a megoldást.

Szemölcs

Az Ön számára fontos ember egy hibáját nem tudja elfogadni. Jó lenne alaposabban megnézni, miért zavarja ez.

Szemtelen

(pimasz). Személyes értékeit, bevált attitűdjeit fenyegeti, mégis talál benne valami vonzót. Kedvéért letérhet megszokott útjáról.

Szent

Hite biztos útra vezérli lépteit, ehhez avatott vezetőt talál. Csángó hiedelem: Nem jó, ha szenteket álmodok, mert akkor valami baj történik.

Szentkép

A hívőnek: boldogság, élete célja. A hitetlennek: távoli titok.

Szenvedély

Az érzelmek legyőzik az észt. Az álom közvetlen kapcsolatban van nappalával.

Szenvedés

(élmény). Próbálja pontosabban meghatározni, van-e egy testrésze, ahol erősebben érzi? Mihez tudná hasonlítani? A szenvedés valódi, már csak az okát kell megkeresni. Erre valószínűleg utal az álombeli hely, a szereplők, a történés. Mi okozta? Még egy ideig el kell viselnie. Önmagával szembeni őszinteségre és bátor cselekvésre serkent. (Persze, ha élvezi a szenvedést…)

Szennyvíz

Valami kellemetlenségnek, rossz érzésnek véget kell vetni, levezetésére megfelelő csatornát kell találni.

Szépség

A szemlélő belső harmóniája.

Szeplő

Ha hibát keres, találni fog.

Szerelem

Vigyázzon, nehogy a szíve legyőzze a józanságát. Most mintha erre vágyna. Önállósága csökken, de ez nem rontja el szerencséjét.

Szerelő

Az álmodó praktikus oldala, amely képes hibák kijavítására. Nem siránkozik, cselekszik.

Szerencseszám

Az álmok sokféle esemény bekövetkezésének valószínűségét megjósolhatják. Ezek az események érzelmekkel, emberi kapcsolatokkal függnek össze. Sajnos, a lottósorsolás golyóinak érzelmeit nem ismerjük, ezért viselkedésüket se tudjuk megjósolni. Ha Ön mégis rendelkezik egészen különleges képességekkel, amelyek megmondják a nyerő számot, két tanácsom van: 1. Olvassa el a számmisztika címszót. 2. Csak egy szelvénnyel fogadjon.

Szerénység

„Biztos van mire szerénynek lennie.” Igen, van önismerete.

Szeretet

(érzés). Az igazi szeretet az álomba is követi.

Szertartás

Egy fontos változást ígér, amelyhez mások segítségére is szükség lehet. Miután ez bekövetkezett, ne elégedjen meg az előírások követésével.

Szerzetes

Érdeklődés a misztikum világa iránt. Félelem a hétköznapi szerepek ellátásától. Cayce: Lelki erő, következetes erkölcs, amelyet a vágyak korlátozása révén ér el.

Szétesik

Nem szabad tétlenül néznie, amint életének egy fontos része megsemmisül.

Szexuális elemek

Az álomban nagyon sok szimbólumnak van szexuális vonatkozása. Előfordulnak közvetlen szexuális képek, érzések is. Főleg fiataloknál gyakoriak.  Ezek lehetnek: 1. Biológiai kielégítetlenség jelei. 2.  A partner valamely tulajdonságát szimbolizáló elemek. 3. Saját beállítódását mutató képek.

Szfinx

Egy rejtély, amelyet meg kell oldani.

Szigorú

Saját magával szigorú, és igaza van.

Szilárd

(benyomás). Biztonságot nyújtó kapcsolat, helyzet.

Színek

Barna: A biztonság iránti vágya (kielégítetlensége). Anyagiasság, jólét. Bíbor: Uralkodás, fontos gondolatok kísérője. Mértékletesség. Fehér: Ártatlanság és/vagy tehetetlenség. Az igazság fontossága. Fekete: Élettelen anyag. A férfiasság. Halál, tépelődés. Kék: A lélek, a földöntúli ereje. Passzivitás, hűség. Narancs: Erőteljes, de nem romboló aktivitás. Melegszívűség. Sárga: Aktivitás, mely jóléthez vezethet. Nyugtalanság és intuíció. Szürke: Érdektelenség, magány. Tehetetlenség. Vörös: Az ösztönök ereje. Dinamika, mozgás, agresszivitás. Akaraterő, uralkodás. Zöld: Élet, újrakezdés, remény. Családi öröm. Táplálkozás. Cayce: Fekete – akadály. Kék – igazság. Arany – érték, hatalom. Zöld – fejlődés. Vörös – a szív vágya. Fehér – tisztaság.

Színész

A szerepe a fontos az Ön számára, vagy az a fantázia, amit róla szőtt. Felébredése után keressen testhezálló szerepet, csak önmagát játssza.

Színpad

Ami a színpadon lejátszódik, az élet mása, fontos dolgot akar közölni, de nehéz ezt elfogadni. Az életben nem lehet nézője saját tragédiájának.

Sziréna

Veszélyt jelez. Ne meneküljön, inkább megfontolva küzdjön.

Szív

A testünkben levő Nap, amely energiát sugároz belénk és érzelmeink forrása. Ha álmainkban megjelenik, nagyon fontosat közöl belső lényegünkről, veszélyekről (megáll, kihűl), lehetőségekről (ütemesen dobog, élénk színű), szeretetünkről, gyűlöletünkről (odaadjuk, kitépjük).

Szkarabeusz

(bogár). Jó jel, halhatatlanságot ígérő alkotás lehetősége. A mű néha trágyából készül, de nemzedékeknek segít.

Szobrász

Ön lehet saját karakterének, életútjának formálója.

Szokatlan elhelyezés

(valamely elem nem a megszokott funkciójának megfelelő helyen van). Rendetlenség van az életében, bizonytalanság az érzelmeiben. Az álom mutatja, hol van a zavar (például e tárgyhoz kapcsolódó asszociációk révén), és mindig keresi a megoldást. Át akarja rendezni a világot, elégedetlen jelenlegi helyzetével. Képzelete szabadon alkot, nem kötik sablonok. Értékes tulajdonságait a megfelelő feladatokban kamatoztathatja, ellenkező esetben csak különcnek tartják.

Szomjúság

Kielégületlensége erőfeszítésekre ösztönzi, és megszerezheti azt, amire szomjazik. Ha szomjúsága olthatatlan, minden kielégüléséből újabb elégedetlenség születik. Lehet, hogy testi szomjúság gyötri.

Szomorúság

Valami elveszett, és nehezen tudja majd pótolni – főleg azért, mert nem is tesz erőfeszítést.

Szónok

Azt mondja, amit Ön hisz vagy hinni szeretne. Ha nem kritikusan fogadja, önállóságát veszélyezteti.

Szoptatni

A legértékesebbet adni magunkból. Férfinél: némi bizonytalansággal társulva.

Szórakozóhely

Öröm és felejtés órái, ha nem kíséri félelem vagy bűntudat.

Szorongás

(fél, de nem tudja mitől). Keresse félelmének igazi okát, szemlélje meg alaposan, járja körül, érintse meg (képzeletében), majd mély és lassú lélegzetvételekkel induljon el saját útján.

Szoros

(pl. cipő). Hol szorít? Némi kellemetlenséget kell elviselnie nyugalma érdekében.

Szótár

Kifejezési, megértési nehézségek. Rendszerint egy konkrét személlyel kapcsolatos. Meg fogja tanulni azt a nyelvet, meg fogják érteni egymást. De ne felejtse: sok gyakorlás kell hozzá.

Szőke

(hajszín). Mindig valódi szőkéről álmodunk, ha egyáltalán. Saját dominancia igényünket fejezzük így ki.

Szökés

Gyávaság. Egyébként büntetésére rászolgált. Ha magával visz valami tárgyat: önmaga elől nem szökhet el, új életében azonos problémákkal fog küzdeni.

Szőni, szövőszék

Az álom, az álomból származó öröm. Álma a sorsát mutatja, amelybe a mintát Ön rajzolhatja. Figyelje álmait, mert azokból nemcsak bölcsesség származhat, hanem kielégülés, öröm is. Artemidoros: Függőlegesen álló szövőkeret: utazás. Másként épített: fontos dolog halogatása. Ibn Sirin: Nőnek az orsó: egy hozzátartozója utazásból tér vissza. Nikephoros: Ha egy férfi kendőt sző: harc.

Szőrme

Felvenni egy másik élőlény tulajdonságait, a róka ravaszságát, a farkas kitartását stb. De ettől még nem válik rókává, farkassá. A drága szőrmével kifejezheti társadalmi rangját. Melegségével belső vacogását akarja csillapítani. Ha jól választja meg, mely állat bőrébe bújjék, egy területen eredményesebb lesz (de a páva szépségével butasága is együtt jár).

Szúrni

Az álmodót szúrják: egy barát támadja. Az álmodó szúr: félelem a saját agresszív késztetéseitől.

Szűk

Mindig szűk volt: önállóbb lehetne. Kinőtte: fejlődik? Fejlődhet!

Szülni

Értékeset alkotni. Egy alkotás kihordásának fájdalma és örömei. Demotikus álmoskönyv: Ha egy asszony azt álmodja, macskát szül: egy fia lesz. Ha azt álmodja, szamarat szül: balga gyermeke lesz.

Szülész

Ha nem terhes: segíti egy gondolat világra jöttét.

Születés, újjászületés

Gyakran szimbólumok utalnak rá: tengerből kiemelkedés, tojás, rügy, kereszt, alagút stb. Alapvető változások nyújtotta lehetőségek és félelmek sejlenek fel. Nem kerülheti ki, mert a másik úton pusztulás fenyegeti.

Szünet

Pihenő, mert túl megerőltető lenne tovább végezni, tovább gondolni.

Szürkeség

Az életkedv apálya, az alkotó energia hiánya.

ABC kereső:

A
Á
B
C
CS
D
E
É
F
G
GY
H
I
Í
J
K
L
M
N
NY
O
Ó
Ö
Ő
P
R
S
SZ
T
TY
U
Ú
Ü
Ű
V
Z
ZS